a a a

Novada labiekārtošana

  • Kāpēc nav realizēta gājēju – veloceliņa izbūve no vidusskolas līdz Krastupes ielai? 11.10.2016.

    SIA “Vertex projekti” izstrādāto tehnisko projektu “Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ielu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde” īstenošanu kavē sarkano līniju ietvaros esoša privātīpašnieka nevēlēšanās saskaņot projekta tehniskos risinājumus. Projektu nesaskaņoja viens īpašnieks, kura izvirzītās prasības bija nesamērīgas, un dome tiesiski tās nevar realizēt. Lai nodrošināti sabiedrības vairākuma vajadzībām nepieciešamo infrastruktūru un bērni droši varētu doties uz skolu, šobrīd noris atsavināšanas process likumā noteiktajā kārtībā.