Vēl pēdējo dienu šodien, 17.jūnijā, aicinām topošos uzņēmējus pieteikties Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursā!

17.06.2019.

Aicinām topošos uzņēmējus iesniegt projekta pieteikumus līdz 17.jūnijam.

Konkursa mērķis

 

Veicināt jauno uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu
Projekta pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam
Pašvaldības līdzfinansējums

1.vietas ieguvējam – 2000 EUR

2.vietas ieguvējam – 1000 EUR

3.vietas ieguvējam – 1000 EUR.

Atbalstāmās darbības

-preces izstrāde

– pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegāde

– mārketinga aktivitātes

– specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei

– izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai

– tīmekļvietnes izstrādei

– licenču iegādei

– specifiska rakstura datorprogrammu iegādei

– specifiska rakstura darbaspēka apmācībai

– informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana

– preču zīmes reģistrācijai

– patentu reģistrācijai Patentu valdē

– citām pamatotas vajadzības (pirms tam saņemot par to Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmumu).

Konkursa nolikums, aizpildāmie dokumenti: Nolikums
Ikgadējais pārskats pēc projekta īstenošanas
Gala atskaite par projekta īstenošanas gaitu
Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
Projekta finansēšanas līguma veidne
Komisijas locekļa kvalitātes vērtējums
Prognozētā naudas plūsma
Projekta ieviešanas izdevuma tāme
Pieteikuma veidlapa
Kontaktinformācija Nosūti interesējošus jautājumu uz e-pastu inita.henilane@adazi.lv un saņemsi atbildi e-pastā

JAUTĀJUMI UN ATBILDES