Ēnu dienā Ādažu pašvaldības policijā viesojās 2 ēnas

14.02.2020.

Ēnu diena ir izglītojošs  profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolēniem ir iespēja dažādās darba vietās kļūt par ēnotājiem. Arī Ādažu pašvaldības policijai bija savas ēnas, kurām bija iespēja iepazīties ar policijas darbinieka darbu, apkalpot izsaukumus, nodrošināt sabiedrisko kārtību un vērot, kā tiek veiktas preventīvas pārrunas ar sabiedriskā miera traucētājiem.

Tā kā šī gada skolēni Ādažu pašvaldības policiju ēno jau otro gadu, ir patiess prieks, ka jaunieši tiešām izvēlēsies policijas darbinieka profesiju!

 

Ādažu Pašvaldības policija