Energoefektivitātes uzlabošana ar EPC līgumu – ieguvumi un izaicinājumi

11.07.2018.

Šobrīd Latvijā aptuveni 85% daudzdzīvokļu ēku neatbilst mūsdienu siltumtehnisko īpašību standartiem, un daudzos gadījumos to tehniskais stāvoklis ir slikts vai pat kritisks. Šādos gadījumos ir nepieciešama visaptveroša ēkas atjaunošana, kas ietver gan vispārēju kapitālo ēkas remontu, gan arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Ar EPC jeb energoefektivitātes pakalpojuma līguma atbalstu ēkā tiek veikta visaptveroša atjaunošana, kā rezultātā ir iespējams iegūt ne tikai lielākus enerģijas ietaupījumus, bet arī vislabāko rezultātu, padarot ēku ne tikai energoefektīvu, bet arī vizuāli pievilcīgu. Turklāt, energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs visā līguma darbības laikā garantē sasniegtā enerģijas ietaupījuma uzturēšanu, kā arī ēkas regulāru apkopi, lai tā arī pēc 15 vai 20 gadiem pēc atjaunošanas izskatītos kā jauna.
Lai uzlabotu ēku energoefektivitāti un saglabātu mājokļus, liela loma ēku visaptverošā atjaunošanā ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un dzīvokļu īpašniekiem. Tieši dzīvokļu īpašnieki ir tie, kas pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu. Tāpēc ar jautājumu “Vai ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana ar EPC līgumu ir neizmantota izdevība vai jau zināma un augoša tendence Latvijā?” vērsāmies pie sabiedrības cienījamākās daļas – pensionāriem, kas šobrīd lielā mērā nosaka balsošanas lēmumu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, vidēji veidojot 40% no kopējā ēku iedzīvotāju skaita.

EPC līguma priekšrocības no iedzīvotāju skatupunkta
Kā svarīgākās EPC līguma priekšrocības iedzīvotājiem, pensionāre Lite Lukše min gala rezultātu – visaptveroši atjaunotu ēku, kurā ir veikti gan energoefektivitātes pasākumi, gan kvalitatīvs kosmētiskais remonts. Savukārt sarunā ar Antru Ozoliņu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja par priekšrocībām min ne tikai pagarinātu ēkas mūžu un enerģijas ietaupījumu, bet arī nodrošinātus komfortablus un drošus dzīves apstākļus iedzīvotājiem.
Salīdzinot iedzīvotāju viedokļus ar 2014. gadā veiktajiem Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) pētījuma rezultātiem, varam secināt, ka nodrošināts komforts un uzlaboti dzīves apstākļi ir lielākā priekšrocība, ko sniedz EPC līgums daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem un iedzīvotājiem. Kosmētiskais remonts un sakārtota apkārtne ir otrais iedzīvotāju ieguvums, veicot visaptverošu atjaunošanu ar EPC līgumu. Tādā veidā tiek piešķirta vērtība ne vien īpašumam, bet arī apkārtnei.
Papildus visam iepriekšminētajam, EPC līgums nodrošina iedzīvotājiem samazinātu risku, jo energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs veic visus līgumā atrunātos projekta īstenošanas pakalpojumus un uzņemas visus ar tiem saistītos riskus, kā arī garantē enerģijas ietaupījumu 15-20 gadu garumā, kopš EPC līguma slēgšanas brīža.
Zema informētība un tehnisko zināšanu trūkums sabiedrībā ir lielākie šķēršļi, kas attur iedzīvotājus no pozitīva lēmuma pieņemšanas par ēkas visaptverošu atjaunošanu ar EPC līgumu. Tieši informācijas trūkums rada iedzīvotājiem bailes iesaistīties projektā. Ja iedzīvotāji vairāk apzināsies EPC līguma priekšrocības, arī sabiedrība kļūs drošāka un gatava vairāk iesaistīties šādos ēku atjaunošanas projektos.

Ja vēlieties uzzināt vairāk par ēku visaptverošu atjaunošanu, sazinieties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (anrijs.zebergs@adazi.lv), vai apmeklējiet vietni www.sharex.lv, sadaļu Pašvaldības – Ādaži.

 

Rakstu sagatavoja projektu vadītāja Sanda Kaša sadarbībā ar ESEB