Dome pagarina nomas tiesības uz 3 gadiem un veic remontu Sociālā dienesta klientu īrētajā pašvaldības dzīvoklī, īpašumā “Alderi 2”

10.07.2019.

3 dzīvokļu ēka Alderos ir tehniski sliktā stāvoklī, jo pēc Otrā pasaules kara būvētā guļbaļķu ēka celta kā pagaidu ēka ar malkas krāsns apkuri. Ēka celta uz sekliem pamatiem applūstošā teritorijā, tādēļ cieš no gruntsūdens ietekmes, kas bojā ēkas konstrukcijas. Ēku padomju gados izmantojuši koku pludinātāji – plostnieki. Privatizācijas laikā viens dzīvoklis tika privatizēts, bet atlikušie 2 dzīvokļi palika pašvaldības īpašumā un vēlāk tika piešķirti sociāli neaizsargātām ģimenēm. Kaut arī ēka vairākkārt pārbūvēta – guļbaļķi apmūrēti ar ķieģeļiem, labots jumts, elektroinstalācijas un skursteņi, šobrīd nekvalitatīvi būvētā ēka ir sliktā stāvoklī – konstatētas būtiskas neatbilstības ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām. Vecajai ēkai sēžoties, vērojamas jumta un sienu deformācijas. Sadzīves kanalizācijas ūdeņi neattīrīti nonāca mazajā Baltezerā.

Lai uzlabotu avārijas stāvoklī esošā īpašuma daļu, kurā atrodas 1 sociālais dzīvoklis, pašvaldība 2018. gada decembrī piešķīra 7266.47 eiro dzīvokļa remontam ar mērķi  pievilkt ārējo kanalizāciju, izlabot spāru elementu deformācijas, uzlabot dūmvada tehnisko stāvokli un elektroinstalāciju vienam pašvaldības dzīvoklim. Otra sociālā dzīvokļa īrniekiem piešķirts nomā labiekārtots dzīvoklis Kadagā, jo esošais dzīvoklis īpašumā “Alderi 2” neatbilst ugunsdrošības prasībām, un tā ekspluatācija nav iespējama. Savukārt trešais dzīvoklis, kas pieder privātpersonai, jau ilgstoši netiek apdzīvots un telpas netiek apkurinātas – konstatējami jumta bojājumi un ekspluatācijai neatbilstošs skursteņa stāvoklis.

Tieši tāpēc Ādažu novada dome šā gada 28.maijā lēma pagarināt īres līguma termiņu tikai viena dzīvokļa īrniekiem uz 3 gadiem, ievērojot to, ka piešķirtie līdzekļi un remontdarbi šī gada laikā novērsīs elektrodrošības, ugunsdrošības un sanitārās neatbilstības.

Šogad pašvaldība jau pievilkusi kanalizāciju un veikusi santehniskos labiekārtojumus dzīvoklim, kurā dzīvo Sociālā dienesta klienti, taču kritiskā stāvoklī šobrīd ir otra mājas daļa, kas ir kopīpašums.

Dome neredz tiesiskas iespējas  pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldīšanai ēkas rekonstrukcijai un kapitālai pārbūvei, kamēr nebūs panākta vienošanās par ēkas rekonstrukciju vai nojaukšanu ar ēkas kopīpašnieku.

! Spekulācijas par ezera krasta zemes un ēkas iespējamu pārdošanu privātām apbūves vajadzībām dome noraida kā nepamatotas un aplamas.