Dome lēmusi pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu līdz šā gada 15.decembrim

27.03.2020.

Izprotot situāciju, kad iedzīvotājiem varētu tikt apgrūtināta nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, dome lēmusi pagarināt visus likumā “Par nekustamo īpašuma nodokli” noteiktos 2020.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus – 31.marts, 15.maijs, 15.augusts un 15.novembris uz jaunu termiņu – 2020.gada 15.decembris. 

Tāpat ir lemts no 12.marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanas brīdim atbrīvot no Ādažu novada domes nekustamo īpašumu telpu nomas maksas nomniekus, kuriem atbilstoši ārkārtas situācijas ierobežojumiem ir liegta iespēja sniegt pakalpojumus vai ir samazināts darba apjoms pakalpojumu sniegšanai pašvaldības izglītības iestādēm.

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, kā arī Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu vecākiem no 13.marta līdz brīdim, kad profesionālās ievirzes izglītības iestādēm tiks pārtraukts attālinātais mācību process,  netiks izrakstīti rēķini par vecāku līdzfinansējumu apmaksu.