a a a

Deputāti

Māris Sprindžuks, domes priekšsēdētājs

E-pasts: maris.sprindzuks@adazi.lv,
tālrunis: 67398053

Pieņemšanas vieta un laiks:Ādažu novada pašvaldība
Gaujas ielā 33A, Ādažos, 306. kab.

Pirmdienās plkst. 10.00-13.00, 13.45-18.00.

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Izglītība: maģistra grāds sabiedrības vadībā, Kanzasas universitāte  (University of Kansas) ASV
Augstākā izglītība – Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Lauksaimniecības Agronomijas fakultāte
Darba pieredze: Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Pierīgas pašvaldību apvienības valdes priekšsēdētājs, Ministru prezidenta biroja vadītājs, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra padomnieks, Eiropas integrācijas biroja direktora vietnieks, Latvijas Republikas 6. Saeimas deputāts.
Papildu informācija: Vairāk nekā 20 gadu publiskā sektora darba pieredze valsts un pašvaldību institūcijās. Attīstības valstu valdību, parlamentu un pašvaldību konsultants Ukrainā, Moldovā, Lībijā un Uzbekijā.

Karīna Miķelsone, priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos

E-pasts: karina.mikelsone@adazi.lv,
tālrunis: 28334197

Pieņemšanas vieta un laiks: Ādažu novada pašvaldība
Gaujas ielā 33A, Ādažos, 1.stāva galerijā

Otrdienās plkst. 8.00-9.00 un 15.00-16.00.

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Izglītība: Augstākā, Rīgas Tehniskā universitāte – Inženierekonomikas fakultāte; Profesionālā kvalifikācija Latvijas pašvaldību administrācijas skola – Administrācijas vadībā un Projektu vadībā
Darba pieredze: Ādažu novada dome: Attīstības un investīciju daļas vadītāja, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas – Būvniecības projektu vadītāja.
Papildu informācija:  Profesionāla un kvalificēta Attīstības procesu vadītāja, ar pieredzi stratēģiskajā plānošanā un vadībā, biznesa attīstības plānošanā –  ieviešanā, projektu vadībā un investīciju piesaistē.  Profesionāla darba pieredze telpiskajā plānošanā, cilvēkresursu vadībā, būvniecībā un ES struktūrfondu projektu vadībā. Savas analītiskās spējas izmantoju tehniski ekonomiskā procesu analīzē, komandas administratīvo un profesionālo sadarbību veidoju  orientētu uz termiņā izpildītu efektīvāko darba rezultātu, Specialitāte: Ekonomika, Projektu vadība un Administrācijas vadība

Imants Krastiņš, priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju jautājumos

E-pasts: imants.krastins@adazi.lv,
tālrunis: 29966388
Pieņemšanas vieta un laiks: Ādažu novada pašvaldība
Gaujas ielā 33A, Ādažos

Saraksts: Jaunā konservatīvā partija
Pamatdarbības vieta, amats: Tieslietu ministrija – Ministra padomnieks, Carnikavas novada attīstības biedrība – Valdes loceklis
Izglītības iestāde: Ekonomikas un Kultūras Augstskola (Vadības zinības), Latvijas Pašvaldību mācību centrs (profesionālā izglītība “Pašvaldības darba vadība un administrēšana”), Rīgas Komercskola (Vispārējā)

Kerola Dāvidsone

E-pasts: kerola.davidsone@adazi.lv,
tālrunis: 29405547
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Biedrības Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja
Izglītības iestāde: Maskavas Valsts Universitāte
Specialitāte: Žurnālistika

Kristīne Lakševica

E-pasts: kristine.laksevica@inbox.lv
tālrunis: 26892523
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore
Izglītības iestāde: RPIVA,  Specialitāte: Skolvadība

Valērijs Bulāns

E-pasts: valerijs.bulans@adazi.lv,
tālrunis: 29212860
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Emerald Baltic” valdes loceklis, biedrība “Ādažu uzņēmēji” valdes loceklis, biedrība “Sprigulis” valdes loceklis
Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Specialitāte: Inženieris-mehāniķis

Arnis Rozītis

E-pasts: arnis.rozitis@adazi.lv
tālrunis: 67389486
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome – Sporta daļas vadītājs
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Profesionālais bakalaura grāds Sabiedrības vadībā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācijā)

Sniedze Brakovska

E-pasts: sniedze.brakovska@adazi.lv
tālrunis: 29473257
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība (ievēlēta no “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība)
Pamatdarbības vieta, amats: Privātā pirmsskola “Patnis” Ādažu filiāle – Pedagoģe, Biedrība “Garciemieši” – Valdes priekšsēdētāja, Carnikavas pamatskolas vecāku padome – Priekšsēdētāja vietniece
Izglītība: Latvijas Universitāte (1.līmeņa augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija), Biznesa augstskola Turība (Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA) un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija), Latvijas Universitāte (Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikāciju zinātnē), Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (Vispārējā vidējā izglītība)

 

Arta Deniņa

E-pasts: arta.denina@adazi.lv,
tālrunis: 29420453
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Jaunā konservatīvā partija
Ādažu slimnīca – Ārsts – rezidents
Izglītība: Latvijas Universitāte – ārsts, Rīgas Tehniskā Universitāte – Doktora grāds ekonomikā

Raivis Pauls

E-pasts: raivis.pauls@gmail.com
tālrunis: 26344247
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Pamatdarbības vieta, amats: Carnikavas pamatskola – direktors, Valsts izglītības satura centra projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola 2030)” – Tālākizglītības eksperts
Izglītības iestāde: Rēzeknes augstskola – Pedagoģija, psiholoģija un mācību priekšmeta didaktika (vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem), Rīgas Tehniskā universitāte – Būvniecības fakultāte. Profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās

Daiga Mieriņa

E-pasts: daiga.mierina@adazi.lv
tālrunis: 29180607
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Pamatdarbības vieta, amats: Biedrība Vidzemes tūrisma asociācija – Valdes locekle, Biedrība Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības Rīgas metropole – Valdes locekle
Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte – Maģistra grāds Vispārējā kvalitātes vadībā, Latvijas lauksaimniecības universitāte – Dārzkopība

Genovefa Kozlovska

E-pasts: genovefa.kozlovska@adazi.lv,
tālrunis: 26441566
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Pamatdarbības vieta, amats: NVAS Siguldas filiāles konsultatīvajā padome – Carnikavas novada pašvaldības pārstāve, Biedrība Latvijas sēņu ražotāju un pārstrādātāju asociācija – Valdes locekle
Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (Agronomija), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Dārzkopība)

Gatis Miglāns

E-pasts: gatis.miglans@carnikava.lv,
tālrunis: 29444273
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Pamatdarbības vieta, amats: Rīgas Brīvostas pārvalde – vecākais inspektors
Izglītības iestāde: Latvijas Policijas akadēmija – Maģistra grāds Jurista kvalifikācijā

Deputāts Jānis LejaJānis Leja

E-pasts: janis.leja@adazi.lv,
tālrunis: 25870120
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Pamatdarbības vieta, amats: Honzels SIA. Sagādnieks
Izglītības iestāde: 9.maiņu vidusskola

Raitis Kubuliņš

E-pasts: raitis.kubulins@adazi.lv
tālrunis: 
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Zaļā partija
Pamatdarbības vieta, amats: 
Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
Specialitāte: Mežistrādes inženieris