Deputāti paraksta memorandu par sociālā darba attīstību Latvijas pašvaldībās

27.07.2021.
Šodien, 27. jūlijā Ādažu novada deputāti parakstīja memorandu par sociālā darba attīstību Latvijas pašvaldībās.

Parakstot šo memorandu, pašvaldību deputāti apliecina izpratni par sociālā darba un sociālās palīdzības nozīmi, apņemoties savu pilnvaru darbības laikā realizēt memorandā izvirzītos mērķus.
Plašāk par projektu Latvijas sociālo darbinieku biedrība facebook lapā un www.celamieskopa.lv .