Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas ielā 11 piešķirts līdzfinansējums slēgtas sadzīves atkritumu konteineru novietnes izbūvei

26.05.2022.

Ādažu novada pašvaldība 25.05.2022. piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu EUR 1434,46 apmērā slēgtas sadzīves atkritumu konteineru novietnes izbūves izdevumu apmaksai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Gaujas iela 11, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, atbilstoši pašvaldības 2015. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 21/2015 „Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 23.4. un 23.5. apakšpunkta noteikumiem.