a a a

Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkurss

Aicinām nometņu organizatorus piedalīties konkursā bērnu un jauniešu nometņu īstenošanai jūlijā un augustā

08.07.2021.

Ādažu novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursu nometņu īstenošanai jūlijā un augustā. Pašvaldība, piesaistot valsts finansējumu, organizē bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursu. Lai paplašinātu bērnu un jauniešu brīvā laika vasarā pavadīšanas iespējas, aicinām Ādažu novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, biedrības un nodibinājumus piedalīties nometņu konkursā un organizēt vasaras nometnes.

Organizētājs dokumentus iesniedz e-pastā dome@adazi.lv līdz 2021. gada 14. jūlija plkst.12.00, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu sniedz Ādažu novada interešu izglītības koordinatore Alise Timermane, tālr. 29735803, alise.timermane@adazi.lv

Nolikums
Kritēriji
Nometnes budžets
Pieteikums

Izsludina skolēnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursu

05.05.2021.

Ādažu novada dome izsludina skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursu ar mērķi piedāvāt skolēniem brīvā laika lietderīgas pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi. Radošo darbnīcu sagatavošanas un norises laikā organizatoriem jāievēro valstī noteiktos, ar Covid-19 saistītos ierobežojumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Radošo darbnīcu mērķgrupa – Ādažu novadā administratīvajā teritorijā deklarēti bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Konkursu līdzfinansē Ādažu novada dome.

Konkursa kontaktpersona – interešu izglītības koordinatore Alise Timermane, tālrunis 29735803, e-pasts Alise.Timermane@adazi.lv. Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu šeit: NOLIKUMS.

Pieteikumu ievieto domes pasta kastē Gaujas ielā 33A, Ādažos (pie domes ēkas ieejas durvīm) vai pie Ādažu Kultūras centra ieejas durvīm līdz 2021. gada 18. maijam, vai, iesniedzot e-pastā dome@adazi.lv, kā elektronisku dokumentu ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu.