a a a

Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss

Labas ziņas tiem, kuri šogad plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību! Jauno uzņēmēju konkurss būs arī šogad

Ir uzsākts darbs pie 2021. gada jauno uzņēmēju konkursa nolikuma izstrādes un saskaņošanas. Pirms apstiprināšanas domē, kas provizoriski plānota martā, konkursa nolikums ir jāsaskaņo arī ar Finanšu ministriju, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma prasībām.

„Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss” šogad notiks jau septīto reizi. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņēmēju darbību Ādažu novadā, kas palīdzētu radīt arī jaunas darba vietas, jaunus produktus un pakalpojumus. Projektu konkursā varēs iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam. Arī šogad ir plānots piešķirt domes finansiālu atbalstu jaunu ideju realizācijai – preces izstrādei; pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku par 3 gadiem); mārketinga aktivitātēm; specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēšanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai); izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai; tīmekļvietnes izstrādei; licenču iegādei; specifiska rakstura datorprogrammu iegādei; specifiska rakstura darbaspēka apmācībai; informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai; preču zīmes reģistrācijai; patentu reģistrācijai Patentu valdē; citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to konkursa komisijas lēmumu).

Šobrīd ir īstais laiks jau sākt domāt par idejām un plāniem, kā arī sekot līdzi informācijai Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība / Konkursi.

2020. gadā jauno uzņēmēju konkursa līdzfinansējums piešķirts projektam “Tija”

Konkursa projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par Baibas Brokas projekta “Tija” apstiprināšanu un domes līdzfinansējuma piešķiršanu 1936 eiro apmērā. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16.jūnijā un tā ietvaros tika iesniegti divi projektu pieteikumi, no kuriem viens tika atsaukts.

Topošā uzņēmēja Baiba Broka plāno veikt komercdarbību adījumu, tamborējumu, somu, aksesuāru ražošanā un meistarklašu vadīšanā, radot konkurētspējīgu un kvalitatīvu produktu Latvijas tirgū, kā arī nākotnē piedāvāt produkciju eksporta tirgos. Plānots izveidot darbnīcu, iepirkt adāmmašīnu un radīt vairākas jaunas darba vietas novadā.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaundzimušo apģērbiem un aksesuāriem: vilnas zeķīšu, merino vilnas dzijas komplektu, cepurīšu, kokonu un citas produkcijas ražošanai. Plānota ir arī dažādu izstrādājumu ražošana cita vecuma bērniem un pieaugušajiem.

Aicinām topošos uzņēmējus piedalīties Jauno uzņēmēju konkursā un iesniegt projektu pieteikumus līdz 16.jūnijam

Konkursa mērķis

 

Veicināt jauno uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu
Projekta pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam
Pašvaldības līdzfinansējums

1.vietas ieguvējam – 2000 EUR

2.vietas ieguvējam – 1200 EUR

3.vietas ieguvējam – 800 EUR.

Atbalstāmās darbības

– preces izstrāde

– pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegāde

– mārketinga aktivitātes

– specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei

– izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai

– tīmekļvietnes izstrādei

– licenču iegādei

– specifiska rakstura datorprogrammu iegādei

– specifiska rakstura darbaspēka apmācībai

– informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana

– preču zīmes reģistrācijai

– patentu reģistrācijai Patentu valdē

– citām pamatotas vajadzības (pirms tam saņemot par to Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmumu).

Konkursa nolikums, aizpildāmie dokumenti:

Nolikums

Pieteikuma veidlapa
Projekta ieviešanas izdevuma tāme, iesniedzama Excel

Prognozētā naudas plūsma, iensiedzama Excel

Komisijas locekļa kvalitātes vērtējums

Projekta finansēšanas līguma veidne

Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu, iesniedzama Excel

Ikgadējais pārskats pēc projekta īstenošanas, iesniedzams Excel

Gala atskaite par projekta īstenošanas gaitu, iesniedzama Excel

Kontaktinformācija Nosūti interesējošus jautājumu līdz 15.06.2020 plkst.17.00 uz e-pastu inita.henilane@adazi.lv un saņemsi atbildi e-pastā

JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR KONKURSU

 

2019.gadā Ādažos jauns uzņēmējs skaistumkopšanas sfērā

Septembrī noslēgts līgums ar jauno uzņēmēju Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa 2019 ietvaros. Jaunā uzņēmēja ar Ādažu novada domes līdzfinansējumu 1790 eiro apmērā uzsāks komercdarbību skaistumkopšanas sfērā, vadot profesionālas meistarklases, apmācības  un sniedzot visāžista pakalpojumus novada iedzīvotājiem.