a a a

Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss

Noslēdzies Ādažu novada Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021

21.07.2021.

Ādažu novada dome šogad jau sesto reizi organizēja Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt jauno komersantu veidošanos Ādažu novadā, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16.jūnijā un tika saņemti divi projektu pieteikumi.

14. jūlijā noslēdzās projektu vērtēšanas otrā kārta, kurā 1.vietu, saņemot vidējo punktu skaitu „30.75”, ieguva projekts „Zīmola „Lanitium” izveide”. Pamatojoties uz saņemto vērtējumu, projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai 2000 euro apmērā. Otrs iesniegtais projekts ieguva vidējo punktu skaitu „21.25”, bet, saskaņā ar Konkursa nolikuma 34. un 35. punktu, par godalgotu vietu ieguvējiem var kļūt pretendenti, kas saņem ne mazāk kā pusi no maksimālā punktu skaita, t.i., vismaz 27,5 punktus, tādēļ nevarēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai.

Līgums ar konkursa uzvarētāju par projekta īstenošanu tiks slēgts pēc uzņēmuma / saimnieciskās darbības veicēja / individuālā komersanta reģistrācijas un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pašvaldībā.

Projekta „Zīmola „Lanitium” izveide” ietvaros plānots uzsākt uzņēmējdarbību un, izmantojot slapjās filcēšanas tehniku uz zīda (nuno tehnika), izgatavot bērnu un pieaugušo apģērbus, cimdus, cepures, šalles, rotas, čības, somas un dažādus citus aksesuārus. Filcs mūsdienās vairs nav tikai materiāls, no kura gatavo ziemas zābakus jeb “vaļiņkus”. Pateicoties nuno tehnikai, kurā apvieno dabīgos materiālus – zīda audumu, merino vilnu un dabīgās šķiedras (kā viskoze, lins), var izgatavot plānu, elastīgu un izturīgu materiālu. Topošā uzņēmēja ir uzsākusi un turpina tiešsaistes apmācības pie nuno filcēšanas meistares, apgūst dažādus izstrādājumu veidus, tehnikas, lai turpmāk ar individuāliem, oriģināliem un īpašiem, ar rokām tapušiem izstrādājumiem varētu priecēt savus klientus. Projekta ietvaros plānots iegādāties inventāru un izejmateriālus izstrādājumu ražošanas uzsākšanai, kā arī izstrādāt jaunu mājaslapu un veikt mārketinga aktivitātes produktu atpazīstamības veidošanai un pārdošanas apjomu palielināšanai.

 

Izsludināts konkurss jaunajiem uzņēmējiem!

23.martā Ādažu novada domes sēdē tika apstiprināts konkursa Nolikums un 2021.gada 16.aprīlī tiek izsludināts konkurss „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021”. Ar konkursa Nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība / Konkursi. Turpat atrodama arī Pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un atskaišu formas.

Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam un kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā.

Konkursa uzvarētājiem ir iespēja saņemt sekojošu līdzfinansējumu savu uzņēmējdarbības ieceru īstenošanai: 1.vietas ieguvējam – līdz 2000 EUR; 2.vietas ieguvējam – līdz 1200 EUR; 3.vietas ieguvējam – līdz 800 EUR. Projekts jāīsteno ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

Līdzfinansējumu drīkst izmantot šādu izdevumu apmaksai:

 • preces izstrādei;
 • pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku par 3 gadiem);
 • mārketinga aktivitātēm (t.sk. reklāmai, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi: a) reklāmai jābūt vispārējai pēc būtības un jāsniedz labums visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem; b) reklāmas ietvaros netiek minēta produktu izcelsmes valsts; c) reklāmu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to lieluma).
 • specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēšanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai);
 • izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai;
 • tīmekļvietnes izstrādei;
 • licenču iegādei;
 • specifiska rakstura datorprogrammu iegādei;
 • specifiska rakstura darbaspēka apmācībai;
 • informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
 • preču zīmes reģistrācijai;
 • patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
 • citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to Komisijas lēmumu).

Pieteikumus gaidīsim līdz 2021.gada 16.jūnija pkst.23.59.

Projekta pieteikumu iesniedz datorrakstā, latviešu valodā, 1 eksemplārā, elektroniski parakstītu ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv, projekta pieteikumu nosūtot uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot „Pieteikums Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursam 2021”, kā arī Pretendenta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pasts, tālrunis).

Neskaidros jautājumus par konkursu var noskaidrot, rakstot konkursa koordinatorei un sūtot jautājumus uz e-pastu laura.bite@adazi.lv. Atbildes tiks publicētas arī tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Konkursi”.

Pieteikuma veidlapa
Projekta ieviešanas izdevumu tāme
Prognozētā-naudas-plūsma
Komisijas locekļa kvalitātes vērtējums
Projekta finansēšanas līguma veidne
Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
Gala atskaite par projekta īstenošanas gaitu
Ikgadējais pārskats pēc projekta īstenošanas
KONKURSA NOLIKUMS

Vēlam veiksmi un gaidām pieteikumus!

Jautājumi un atbildes par jauno uzņēmēju atbalsta konkursu 2021

Jautājums: Vai drīkstu pieteikties finansējumam, ja ir ideja iegādāties un iznomāt bērnu atrakcijas un citas lietas? Bet tās ir plānots iegādāties pa tiešo no ražotāja Ķīnā? Vai drīkst projektā būt pamatlīdzekļa iegāde ārpus ES?

Atbilde: Saskaņā ar konkursa Nolikuma 21.punktu Līdzfinansējumu drīkst izmantot šādu izdevumu apmaksai:
– preces izstrādei;
– pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku par 3 gadiem);
– mārketinga aktivitātēm (t.sk. reklāmai, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi: a) reklāmai jābūt vispārējai pēc būtības un jāsniedz labums visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem; b) reklāmas ietvaros netiek minēta produktu izcelsmes valsts; c) reklāmu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to lieluma).
– specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēšanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai);
– izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai;
– tīmekļvietnes izstrādei;
– licenču iegādei;
– specifiska rakstura datorprogrammu iegādei;
– specifiska rakstura darbaspēka apmācībai;
– informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
– preču zīmes reģistrācijai;
– patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
– citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to Komisijas lēmumu).

Ja Jūsu projekts paredz atrakciju nomas pakalpojuma sniegšanu, tad šādu projektu Jūs varat protams iesniegt, paredzot pamatlīdzekļu iegādi par paša vai citur iegūtu finansējumu, savukārt no domes saņemto līdzfinansējumu varat paredzēt tikai augstāk uzskaitīto lietu apmaksai. Ja Jūsu projekts paredzēs tikai un vienīgi pamatlīdzekļu iegādi, tas netiks atbalstīts.

Nolikumā nav konkrēti ierobežota iegādājamo iekārtu, tehnikas vai pakalpojumu izcelsmes valsts. Vēršu uzmanību un iesaku pārliecināties vai izvēlētā lieta būs droša un atbildīs LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un drošības prasībām, piem., vai tai būs nepieciešamie drošības sertifikāti, ja tā paredzēta lietošanai bērniem.

Jautājums: Es šobrīd realizēju vienu no savām biznesa idejām. Jau marta sākumā reģistrējos kā saimnieciskās darbības veicējs un pamazām sāku darboties ar savu ideju. Vai es drīkstu pieteikties šim konkursam un pretendēt uz domes atbalstu?
Atbilde: Saskaņā ar konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” nolikuma 1.3.punktu konkursa pretendents ir fiziska persona, kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, kas uzsāks komercdarbību Ādažu novadā un atbilst konkursa nolikuma prasībām. Informējam, ka jaundibināti un esoši uzņēmumi nevar piedalīties šajā konkursā.

 

2020. gadā jauno uzņēmēju konkursa līdzfinansējums piešķirts projektam “Tija”

Konkursa projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par Baibas Brokas projekta “Tija” apstiprināšanu un domes līdzfinansējuma piešķiršanu 1936 eiro apmērā. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16.jūnijā un tā ietvaros tika iesniegti divi projektu pieteikumi, no kuriem viens tika atsaukts.

Topošā uzņēmēja Baiba Broka plāno veikt komercdarbību adījumu, tamborējumu, somu, aksesuāru ražošanā un meistarklašu vadīšanā, radot konkurētspējīgu un kvalitatīvu produktu Latvijas tirgū, kā arī nākotnē piedāvāt produkciju eksporta tirgos. Plānots izveidot darbnīcu, iepirkt adāmmašīnu un radīt vairākas jaunas darba vietas novadā.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaundzimušo apģērbiem un aksesuāriem: vilnas zeķīšu, merino vilnas dzijas komplektu, cepurīšu, kokonu un citas produkcijas ražošanai. Plānota ir arī dažādu izstrādājumu ražošana cita vecuma bērniem un pieaugušajiem.

Aicinām topošos uzņēmējus piedalīties Jauno uzņēmēju konkursā 2020 un iesniegt projektu pieteikumus līdz 16.jūnijam

Konkursa mērķis

 

Veicināt jauno uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu
Projekta pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam
Pašvaldības līdzfinansējums

1.vietas ieguvējam – 2000 EUR

2.vietas ieguvējam – 1200 EUR

3.vietas ieguvējam – 800 EUR.

Atbalstāmās darbības

– preces izstrāde

– pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegāde

– mārketinga aktivitātes

– specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei

– izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai

– tīmekļvietnes izstrādei

– licenču iegādei

– specifiska rakstura datorprogrammu iegādei

– specifiska rakstura darbaspēka apmācībai

– informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana

– preču zīmes reģistrācijai

– patentu reģistrācijai Patentu valdē

– citām pamatotas vajadzības (pirms tam saņemot par to Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmumu).

Konkursa nolikums, aizpildāmie dokumenti:

Nolikums

Pieteikuma veidlapa
Projekta ieviešanas izdevuma tāme, iesniedzama Excel

Prognozētā naudas plūsma, iensiedzama Excel

Komisijas locekļa kvalitātes vērtējums

Projekta finansēšanas līguma veidne

Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu, iesniedzama Excel

Ikgadējais pārskats pēc projekta īstenošanas, iesniedzams Excel

Gala atskaite par projekta īstenošanas gaitu, iesniedzama Excel

Kontaktinformācija Nosūti interesējošus jautājumu līdz 15.06.2020 plkst.17.00 uz e-pastu inita.henilane@adazi.lv un saņemsi atbildi e-pastā

JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR KONKURSU

 

2019.gadā Ādažos jauns uzņēmējs skaistumkopšanas sfērā

Septembrī noslēgts līgums ar jauno uzņēmēju Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa 2019 ietvaros. Jaunā uzņēmēja ar Ādažu novada domes līdzfinansējumu 1790 eiro apmērā uzsāks komercdarbību skaistumkopšanas sfērā, vadot profesionālas meistarklases, apmācības  un sniedzot visāžista pakalpojumus novada iedzīvotājiem.