a a a

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Sagaidām, ka projektu iesniedz Ādažu novadā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta koordinatoram, ar kuru tiks slēgta vienošanās, jābūt vismaz 18 gadus vecam. Projekta faktiskajiem labuma guvējiem jābūt Ādažu novadā deklarētiem jauniešiem vai jauniešiem, kuri reģistrēti kādā no Ādažu novada izglītības iestādēm.

Papildus informācija pa tālr. 25936485, Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede, e-pasts inara.briede@adazi.lv.