a a a

Foto konkurss “Mans Ādažu novads”

Aicinām piedalīties  foto konkursā “Mans Ādažu novads 2022”

Ikvienu, kuram patīk fotografēt, aicinām ar savām skaistākajām fotogrāfijām, kas tapušas mūsu novadā, piedalīties fotokonkursā “Mans Ādažu novads 2021”! Konkursa norises laiks – no 1. aprīļa līdz 18.septembrim. Konkursā var piedalīties jebkura persona neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām, iesniedzot pieteikumu atbilstoši šim nolikumam. Pieteikumus, kas sastāv no fotogrāfijām un pieteikuma anketas (pielikumā), iesniedz elektroniski uz e-pastu dome@adazi.lv, ar norādi “Fotokonkursam”. Fotogrāfijām jāraksturo Ādažu novada vietas, cilvēki, notikumi vai svētki.

 

NOLIKUMS
Pieteikums

fotokonkursa afiša