a a a
Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma darbības joma
Julata, asenizācijas pakalpojumi Asenizācijas pakalpojumi
SIA LatTransport Asenizācijas pakalpojumi