a a a

Uzņēmējdarbības jaunumi

 • Šajā gadā Ādažu vietējo uzņēmēju pulciņam pievienojies jauns uzņēmums SIA KU KUU PARKA KAFEE. Uzņēmums tika radīts ar mērķi īstenot Lauku atbalsta dienesta finansēto projektu Nr. 20-04-AL16-A019.2105-000001 “Jauna koncepta izbraukuma kafejnīcas ģimenēm ar bērniem izveide’’, kura kopējais publiskais finansējums ir EUR 12705.00.

  Projekta ietvaros radītais uzņēmums piedāvās jaunu konceptu izbraukuma ēdināšanai – mobilā izbraukuma kafejnīca ģimenēm ar bērniem. Koncepts ietver ne tikai ģimenēm ar bērniem draudzīgu ēdināšanu, bet arī labiekārtotu, ergonomiski piemērotu ēdināšanas zonu ar spēļu elementiem. Tā kā masu pasākumi ar katru gadu kļūst arvien populārāki un tos plaši apmeklē arī ģimenes ar bērniem, šāda veida koncepts sniegs iespējas ģimenēm ar maziem bērniem baudīt maltīti piemērotā vidē. Ir ierasts, ka restorānos, kafejnīcās ir zona, kas piemērota bērniem. Mēs piedāvājam šo zonu iznest ārpus telpām – piedāvājot ēdināšanas pakalpojumu ērtā, drošā un aizraujošā vidē. Atpazīstamībai koncepta dizains tiks veidots kā jau zināmā parka kafejnīca KU KUU PARKA KAFEE. Tiks izmantota reģistrētā preču zīme, vienota krāsu gamma, vizuālie elementi, iepakojuma dizains u.c. Uzņēmums piedāvās organizēt arī privātās izbraukuma ballītes un svētkus, piedāvājot ēdienu un dzērienu pagatavošanu uz vietas pasākumu laikā.

  2020. gada rudenī uzņēmums veiksmīgi uzsāka šī projekta īstenošanu, kura darbības nodrošināšanai pēc individuāla pasūtījuma un dizaina tika izbūvēts un aprīkots mobilais ēdināšanas treileris – piekabe, kas CSDD reģistrēta kā virtuve, jo tajā ir viss nepieciešamais ēdienu un dzērienu pagatavošanai. Ārpusē izbūvēta rotaļīga ēdināšanas un spēļu zona ar galdiņiem un krēsliem, kas vienlaicīgi kalpos mantu un spēļu glabāšanai. Tur pat bērniem ir pieejama krītiņu tāfele un citi spēļu elementi.

  Aicinām sekot līdzi uzņēmuma organizētajiem pasākumiem un aktivitātēm facebook.com un instagram.com kontā @kukuuparkakafee, kā arī Ādažu novada domes mājas lapā https://www.adazi.lv.

 • Ādažu novada dome informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi), pašvaldība turpinās sniegt atbalstu komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem, nodibinājumiem vai biedrībām (turpmāk – nomniekiem), atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – atbalsts), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu un atbilstību noteiktiem kritērijiem. Būtiski ir ievērot, ka atbalsts var tikt piešķirts par periodu no 2020.gada 17. oktobra līdz 31. decembrim. Dome sniegs atbalstu tikai par tiem mēnešiem, kuri būs pagājuši un par kuriem nomnieks norādīs ieņēmumu datus.

  Lai saņemtu atbalstu, nomniekam jāatbilst visiem noteikumu 3. punkta kritērijiem, proti:

  3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības, no 2020. gada 17. oktobra līdz 31. oktobrim, novembrī vai decembrī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

  3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav VID administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums, pievienojot iesniegumam VID EDS izziņu par nodokļu parādu;

  3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;

  3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret domi. Ja ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, tad iesnieguma iesniegšanas dienā jābūt dzēstām visām uz 2020. gada 29. februāri esošām parādsaistībām pret domi vai arī jābūt noslēgtai vienošanās ar domi par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;

  3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

  3.6. nomniekam, kurš sniedz ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē, samazinātā apjomā (mazāk, kā par 50 %) piemērojams nomas maksas samazinājums 90 %  apmērā no nomas maksas, neatkarīgi no nomnieka darbības ieņēmumu procentuālā samazinājuma attiecīgajā mēnesī, ja šis pakalpojums ir nepieciešams izglītības iestādes darbības nodrošināšanai.

  Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus, aizpildot attiecīgās veidlapas. Tiem nomniekiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru Kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ, ir jāaizpilda veidlapa par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja nomnieks turpina veikt nomas objektā saimniecisko darbību, tad jāaizpilda veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu.

  Veidlapa (Iesniegums par atbrīvošanu no nomas maksas)

  Veidlapa (Iesniegums par samazināšanu)

  Veidlapas veidotas tā, ka nomniekam jāaizpilda tikai dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Lūdzam pievērst uzmanību pie laukos minētiem paskaidrojumiem.

  Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie pielikumi, tad atbalsts netiks piemērots.

  Jautājumos par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu lūdzam zvanīt 67997971.

  Vēršam uzmanību, ka pēc 15.01.2021. dome vairs nebūs tiesīga piešķirt atbalstu. Tā kā iesniegumu izskatīšanas termiņš ir 10 darba dienas, tad 04.01.2021. ir galējais termiņš iesniegumu iesniegšanai, lai dome varētu pieņemt lēmumu līdz 15.01.2021.

 • Īstenojot projektu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības “Gaujas Partnerība” teritorijā – Ādažu novadā”, biedrība “Gaujas Partnerība” ir izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros.

  Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 23.11.2020. līdz 23.12.2020. rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.

 • Kopš 10. oktobra, kad durvis vērusi Baltezera aptieka 1, ciema iedzīvotājiem beidzot ir aptieka māju tuvumā! Vairs nav jādodas pēc zālēm tālākā izbraucienā uz Ādažiem vai Rīgas pusi, kas mainīgajā vīrusu laikā ir īpaši svarīgi. Arī farmaceita padomu tagad ir iespējams saņemt tepat Baltezera aptiekā. Turklāt, pielāgojoties laikam, jaunās aptiekas īpašniece, farmaceite Ieva Lašina ir padomājusi par daudziem ērtiem, mūsdienīgiem un ļoti noderīgiem risinājumiem, kā farmaceitisko aprūpi padarīt pēc iespējas pieejamāku ikvienam!

 • 2020.gada 4. novembrī “Orkla Biscuit Production” valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons kopā ar Latvijas Republikas ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu, Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētāju Māri Sprindžuku un “Merks” valdes locekli un celtniecības direktoru Andri Bišmeistaru atklāja jaunās cepumu un vafeļu ražotnes būvniecības procesu Ādažos. Tuvāko dienu laikā tiks pabeigti būvlaukuma iekārtošanas darbi un sākta sagatavošanās ražotnes pamatu izbūvei.

  “Investīcija ir brīvas tirgus ekonomikas fundaments, un mūsu tautsaimniecībā būtisks ir ikkatrs ieguldījums. Man ir patiess gandarījums, ka laikā, kad pandēmija ir sašūpojusi ekonomiku visā pasaulē, Latvijā tiek īstenoti projekti nākotnes izaugsmei un starptautiskai konkurencei. “Orkla” grupa ar ilgtermiņa ieguldījumu projektiem gādā par papildu darba vietu nodrošināšanu un ekonomikas attīstību ne tikai Rīgā, bet arī ārpus galvaspilsētas robežām. Šodien mēs redzam spilgtu piemēru tam, ka tieši Latvija  ir vieta, kur ieguldīt ilgtermiņā,” norāda Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

  “Šī ir jau otrā reize, kad “Orkla” sagaida viesus uz zemes gabala, uz kura jau tuvākajā nākotnē tiks uzbūvēta vairāk nekā 30 000 m2 plaša un ilgtspējīga ražotne. 2022. gadā durvis šeit vērs lielākā cepumu un vafeļu ražotne Baltijas valstīs un Skandināvijā, veidojot šī segmenta kompetenču centru šajā reģionā. Tā būs ne tikai ilgtspējīgas ražotnes piemērs “Orkla” grupā un citiem, bet arī sniegs pozitīvu pienesumu Latvijas ekonomikas izaugsmei, radot 250 jaunas darba vietas,” uzsver SIA “Orkla Biscuit Production” un “Orkla Latvija” valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

  Kā jau ziņots iepriekš, “Orkla Latvija” mātes uzņēmums nolēmis būvēt vēl vienu ražotni Ādažos, blakus “Laimas” jaunajai ražotnei, tādējādi Latvijā būs jau septiņas “Orkla” ražotnes, no kurām trīs atradīsies Ādažos.

  Jaunā ražotne specializēsies tikai cepumu un vafeļu ražošanā, un būs lielākā šāda veida ražotne Baltijas valstīs un Skandināvijā. Papildus būvniecībai sekos vēl būtiskas investīcijas jaunās iekārtās un ražošanas līnijās, kopumā veidojot pēdējos gados lielākos ieguldījumus Latvijas pārtikas ražošanas nozarē, kas radīs ap 250 jaunu darba vietu. Kopumā ap 75% “Orkla Biscuit Production” ražotnē izgatavoto produktu tiks eksportēti. Plānots, ka jaunā ražotne sāks darbu 2022. gadā.

  2020.gada maijā tika dibināts jauns uzņēmums SIA “Orkla Biscuit Production”, kas ir daļa no procesa, lai “Orkla” cepumu un vafeļu ražošanu koncentrētu vienā vietā un uzbūvētu jaunu ražotni Ādažos. Līdz ar to cepumu un vafeļu ražošana no Kungelvas (Zviedrijā) un Rīgas (Artilērijas ielas) tiks pārcelta uz jauno ražotni. Šīs izmaiņas tiks veiktas līdz 2022. un 2023. gadam.

  Šī gada 25. septembrī par jaunās “Orkla Biscuit Production” cepumu un vafeļu ražotnes būvnieku izvēlēta būvkompānija “Merks”. Līgums, kura kopsumma ir teju 32 miljoni eiro, paredz jaunas cepumu un vafeļu ražotnes būvniecību Ādažos.

 • Jaunatklātajā kultūras centrā „Ulbrokas Pērle”, š.g. 28.oktobrī norisinājās apmācību seminārs tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Semināra galvenā tēma bija vienots tūrisma piedāvājums Pierīgā. Klātienē semināru apmeklēja gandrīz 30 cilvēku, bet tiešsaistē vienlaicīgi sekoja vairāk kā 40 dalībnieku, gan EXIT RĪGA Facebook profilā, gan izmantojot ZOOM Webinar platformu.

  Interesentiem, kuri nevarēja apmeklēt semināru klātienē, tagad ir iespēja noskatīties tā ierakstu šeit: https://www.facebook.com/exitriga/videos/1192299484474891

  Plašāka informācija par semināru, kā arī lektoru prezentācijas pieejamas ŠEIT.

 • Šā gada oktobrī noslēgts līgums starp Ādažu novada domi un Baibas Brokas uzņēmumu SIA “TIJA” par projekta “TIJA” īstenošana. Projektu plānots īstenot “Jauno uzņēmēju konkursa 2020” ietvaros ar domes līdzfinansējumu 1936 eiro apmērā un uzņēmuma pašu finansējumu 310 eiro apmērā.

 • Šā gada rudenī uzņēmēja  Sandra Landratova pabeigusi projekta “Priedes čiekuru un jauno dzinumu inovatīvie produkti” īstenošanu. Projekts īstenots domes līdzfinansēta konkursa “Jauno uzņēmēju konkursa 2018” ietvaros.

 • 28.oktobrī plkst. 10.00 kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” (Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads) Pierīgas tūrisma reģions EXIT RĪGA aicina uz apmācību semināru Pierīgas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

  Apmācību seminārs ir būtiska LEADER sadarbības projekta „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” aktivitāte, lai šādā veidā sniegtu iespēju vietējiem uzņēmējiem gūt jaunas zināšanas par sev aktuālām tēmām. Jau iepriekš ziņots, ka projekta sākumposmā tapa pats tūrisma reģiona zīmols EXIT RĪGA, kas apvieno 14 Pierīgas novadus. Apmācību semināri ir projekta aktivitāšu turpinājums.

  Semināra pirmā daļa būs veltīta pieredzes stāstiem, lai iedvesmotos gan no pašvaldību paveiktā nozares stiprināšanai, gan uzņēmēju entuziasma nepadoties darboties, arī epidemioloģiski sarežģītajos apstākļos. Turpinājumā „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” projekta vadītājs Juris Žilko klātesošos iepazīstinās ar EXIT RĪGA aktivitātēm, Rīgas Plānošanas reģiona pārstāvis Edgars Ražinskis runās par Pierīgas sadarbības potenciālu, bet Ekonomikas ministrijas pārstāvis prezentēs „Tūrisma vīziju 2021+”. Apmācību semināra otrā daļa būs veltīta praktiskām iemaņām – veiksmīgai komunikācijas veidošanai, savukārt, noslēgumā plānots darbs grupās par tūrisma nozarei aktuāliem jautājumiem un izaicinājumiem.

  Darba kārtībā ir ŠEIT

  Dalība seminārā ir bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos līdz š.g. 26.oktobra pl.16.00, aizpildot tiešsaistes anketu šeit: ej.uz/ERseminars. Vietu skaits ir ierobežots.

  Pasākums notiks ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus.

  Aiva Vancāne, tālr.26191044

   

 • Pierīgas tūrisma reģions EXIT RĪGA aicina uz pirmo, no kopumā diviem, apmācību semināriem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Semināra galvenā tēma būs vienots tūrisma piedāvājums Pierīgā un tas norisināsies š.g. 28.oktobrī no pl.10.00 jaunatklātajā kultūras centrā „Ulbrokas Pērle” (Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads).