a a a

Jaunumi pašvaldībā

 • Skolas brīvlaikā darbs pie Ādažu sākumskolas 3.kārtas izbūves tika veikts atbilstoši plānotajam. Laika grafika termiņi tika ievēroti un uz augusta beigām specializēto kabinetu korpusā abos stāvos bija pabeigta logu montāža, siltumizolācijas stiprināšana, fasādes dzelzsbetona paneļu montāža un jumta seguma izbūve. Turpinājās iekšējo inženiertīklu izbūve, notika starpsienu izbūve, kā arī bija uzsākti iekšējie apdares darbi un teritorijas labiekārtošana pie Zaļās klases.

  Darbi tiek veikti ERAF finansētā projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros. Būvdarbus veic SIA “Monum”, būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt autoruzraudzību – SIA “Nams”.

 • Norise: 2020.gada 1. oktobrī, plkst.10.00-14.30, Kultūras centrā “Devons”, Siguldā

  Rīgas plānošanas reģions “Mežtakas” projekta ietvaros organizē lekciju/darbnīcu Pierīgas novadu tūrisma nozarē iesaistītām organizācijām “Jaunās iespējas un izaicinājumi dabas tūrisma produktu pārdošanā” un aicina uzņēmējus pieteikties dalībai.

  Tikšanās laikā dalībnieki uzzinās par jaunveidoto Mežtakas maršrutu, kā arī iegūs praktiskus ieteikumus par to, kā sekmīgi izmantot pandēmijas laikā radušās izmaiņas, kas skārušas patērētāju ieradumus, un kā efektīvāk izmantot tūrisma produktu reklamēšanas un pārdošanas kanālus.

 • 3.septembrī Ādažu novada dome sadarbībā ar LIAA Siguldas biznesa inkubatoru organizēja informatīvu pasākumu topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem. Klātesošajiem bija iespēja tikties ar LIAA Siguldas biznesa inkubatora pārstāvjiem un uzzināt par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas (pirmsinkubācijas) vai uzņēmējdarbības (inkubācijas) attīstībai, kā arī saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu.

  Atgādinām, ka pieteikumus dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās var iesniegt līdz 20.septembrim. Aicinām neatlikt pieteikumu sagatavošanu uz pēdējo brīdi, kā arī vēl neskaidros jautājumus uzdot Siguldas biznesa inkubatora konsultantiem pirms pieteikuma iesniegšanas.

  Pieteikšanās ŠEIT .

 • Attīstības komitejas sēde notiks 8.septembrī Ceriņa zālē. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties ŠEIT: ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA.

 • 1.septembrī būs slēgts Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs! Iedzīvotāji VPV Klientu apkalpošanas centra pakalpojumus varēs saņemt:

 • 1. septembrī visi tiek mīļi gaidīti nosvinēt pirmo skolas dienu Līgo parkā Ādažu centrā un pie tirdzniecības centra “Apelsīns”!
  Līgo laukumā no plkst. 13.00 līdz pat 16.00 būs:
  ☀️ Izjādes ar ponijiem
  ☀️ Ādažu Mākslas un mūzikas skolas meistarklase

  ☀️ Dziedātāji no bērnu popgrupas “Rakari”
  ☀️ Body Jam dejas ar Māri Pūri
  ☀️ Jauniešu brīvdabas koncertuzvedums
  ☀️ KU KUU Parka Kafee Ādaži darbosies līdz plkst. 19.00
  T/c “Apelsīns” LIDO pusē:
  ☀️ no plkst.12.00 – Annels atrakciju parks ar karuseļiem, piepūšamajām atrakcijām un citām aktivitātēm
  ☀️ 13:00-14:00 Bezmaksas GYM Street āra treniņš visiem sagatavotības līmeņiem sadarbībā ar FitSpot Gym.
  ☀️ 14:00-15:00 Burbuļu šovs ar līdzdarbošanos un izmēģinājumiem burbuļošanas makslā
  ☀️ 15:00-16:00 Zinātniskais šovs ar līdzdarbošanos – eksperimenti ar slāpekli, roku dedzināšana, saldējumu taisīšana.
  ☀️ 16:00-17:00 Bezmaksas Crossfit āra treniņš visiem sagatavotības līmeņiem sadarbībā ar  FitSpot Gym
  SVARĪGI! Iepriekšējā pieteikšanās uz treniņiem obligāta!

 • 26.augustā no plkst. 16:00-20:00 Muižas ielas rajonā, Ādažu novadā, sakarā ar centralizēto, maģistrālo ūdensvada tīklu skalošanu, ūdens kvalitātes uzlabošanai, iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens uzduļķošanās.

   

  Foto: newsroom.electrolux.com
 • “Goda ādažnieks” galvenās balvas simbola ” Upe Gauja”  un neskaitāmu citu izcilu darbu autorei, tēlniecei Ēvī Upeniecei 22.augustā – 95.dzimšanas diena! Sirsnīgi sveicam mākslinieci!
  Par godu skaistajai jubilejai interesenti laipni aicināti apmeklēt izstādi “Zemes meita” no 28.augusta mākslas telpā – galerijā ”Aminori”,  Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 69, kur divus mēnešus būs apskatāmi mūsu izcilās novadnieces dažādos laikaposmos tapušie tēlniecības darbi, to vidū arī pēdējo piecu gadu laikā veidotie.
  Foto: Ojārs Jansons

 • Domes sēde notiks 25. augustā plkst.14.00 Kultūras centra Ceriņu zālē. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 • Jau tika ziņots, ka Ādažu novada dome ar  Carnikavas novada domi uzsāk jaunā apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

  Attīstības programmas izstrāde tiks veikta abu novadu domju vadībā, 5 darba grupās:

  • Ekonomiskās attīstības darba grupa (tēmas – iedzīvotāji, nodarbinātība, uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms un rekreācija, zvejniecība, investīciju piesaiste, u.tml.).
  • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa (tēmas – pirmsskolas, vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītība, pieaugušo mūžizglītība, sports, jaunatne, kultūra, u.tml.).
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas – bērnu un ģimenes politika, sociālie pakalpojumi un palīdzība, vienlīdzīgas iespējas (personas ar invaliditāti, u.tml.), veselības aprūpes pieejamība, veselīgs dzīvesveids, sabiedriskā kārtība un drošība, u.tml.).
  • Teritorijas plānošanas darba grupa (tēmas – satiksmes infrastruktūra, satiksmes organizācija, sakari, siltumapgāde, gāzes apgāde, enerģētika un energoefektivitāte, zemes pārvaldība, lauksaimniecība, komunālsaimniecība, ūdenssaimniecība, u.tml.).
  • Vides darba grupa (tēmas – dabas resursi, ainavas, atkritumu apsaimniekošana, polderi, mežu, ūdens un zemes dzīļu resursu apsaimniekošana, vides aizsardzība, gaisa kvalitāte un troksnis, klimata pārmaiņas, energopolitika, īpaši apdraudētās teritorijas, u.tml.).

  Ikviens interesents līdz 20.augustam varēja pieteikties dalībai minētajās darba grupās. Šobrīd pieteikšanās ir noslēgusies un tiek apkopoti dati par katras darba grupas sastāvu. Paldies ikvienam, kas izrādīja interesi un vēlmi iesaistīties jaunās Attīstības programmas izstrādē! Plānots, ka darba grupu sastāvs tiks apstiprināts augusta beigās un visiem, kas pieteikušies, tiks nosūtīta tālākā informācija par darba grupu darbu. Ja esat pieteikušies, bet nekādu informāciju līdz 1.septembrim nesaņemat, lūgums sazināties ar Ādažu novada domes projektu vadītāju Ingu Pērkoni (t. 67996086, e-pasts inga.perkone@adazi.lv).

  Atgādinām, ka iedzīvotāji un citi sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties Attīstības programmas sagatavošanā:

  • piedaloties sabiedriskajā apspriedē un publiskajā apspriešanā;
  • piedaloties iedzīvotāju aptaujā;
  • iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs;
  • rakstiski sniedzot viedokli;
  • sagatavojot atzinumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanas procesā.

  Jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums par apvienoto Ādažu novadu ir ļoti svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

  Detalizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.