a a a

Jaunumi pašvaldībā

 • Ādažu novada pašvaldības domes ārkārtas sēde ārkārtas režīmā notiks 7. decembrī plkst. 8.15. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Domes sēdes darba kārtība, 07.12.2021

 • Ziemassvētku tirdziņa afiša

  Jau pavisam drīz svētku noskaņu novadā palīdzēs radīt Ziemassvētku tirdziņi! Tirdziņi notiks 11. un 12., 18. un 19. decembrī no plkst.12.00 līdz 18.00 Līgo laukumā, Ādažos.
  Ziemassvētku tirdziņi norisināsies “zaļajā režīmā”, tāpēc tiks kontrolēta cilvēku plūsma un būs jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi.

 • 91% jeb 527 aptaujas respondentu uzskata, ka azartspēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā būtu jāaizliedz vai drīzāk jāaizliedz, 9% jeb 49 aptaujas respondentu uzskata, ka tas nebūtu jādara, bet vienam respondentam šajā jautājumā nav viedokļa. 97% jeb 555 aptaujas respondentu pauž, ka spēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā sabiedrību ietekmē negatīvi. 2% jeb 9 respondenti pārliecināti, ka spēļu zāļu darbība sabiedrību ietekmē pozitīvi, taču 1% jeb 7 respondentiem šajā jautājumā nav viedokļa.

  No 18.oktobra līdz 16.novembrim Ādažu novada pašvaldības dome organizēja aptauju par sabiedrības attieksmi pret spēļu zāļu darbību pašvaldības teritorijā. Aptaujā tika aicināts piedalīties ikviens Ādažu novada iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, ir deklarēts novadā vai te pieder nekustamais īpašums. Aptaujā respondenti tika lūgti atbildēt uz diviem jautājumiem: vai pašvaldībai būtu jāaizliedz azartspēļu spēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā un kā to darbība ietekmē sabiedrību. Lai pārliecinātos, ka viedokļa paudēji ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji vai tie, kuriem novadā pieder nekustamais īpašums, aptauja bija personalizēta, un iegūtie dati tika pārbaudīti*. Aptaujā varēja piedalīties, balsojot platformā www.lemejs.lv, kā arī, izgriežot anketas kuponu no pašvaldības informatīvā izdevuma un ievietojot to pašvaldības pastkastītē pie Carnikavas administrācijas ēkas vai Ādažu Kultūras centra ieejas.

  Kopumā aptaujā piedalījās 626 dalībnieki, bet ne visi atbildēja uz abiem jautājumiem, piemēram, uz jautājumu “Vai pašvaldībai būtu jāaizliedz azartspēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā?” atbildēja 610 respondenti (577 no tiem – deklarēti novadā vai te pieder īpašums), bet uz jautājumu “Kā, Jūsuprāt, sabiedrību ietekmē azartspēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā?” atbildi sniedza 603 aptaujas respondentu (571 no tiem – deklarēti novadā vai te pieder īpašums).

  *Personas datus apstrādāja pārzinis – Ādažu  novada pašvaldība, (reģistrācijas Nr.90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) nolūkā noskaidrot sabiedrības attieksmi pret azartspēļu organizēšanu novadā.

  Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Jebkurus fizisko personu datus Ādažu novada dome izmanto atbilstoši privātuma politikai (www.adazi.lv/wp-content/uploads/2018/08/Privatuma-politika_Adazi_apstiprinatie.pdf) un ārējo normatīvo aktu prasībām. Papildu informācija par minēto personas datu apstrādi atrodama Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika.

 • Ādažu novada pašvaldības domes ārkārtas sēde attālinātā režīmā notiks 1. decembrī plkst. 8:30. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Domes sēdes darba kārtība, 01.12.2021.

 • 1. decembrī plkst.9.00 attālināti norisināsies Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 01.12.2021. darba kārtība

 • Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” meklē papildspēkus, aicinot savam kolektīvam pievienoties vecāko labiekārtošanas strādnieku, labiekārtošanas strādnieku un lauksaimniecības tehnikas mehāniķi.

 • Ādažu novada pašvaldības domes sēde notiks 24. novembrī plkst. 9.00 attālinātā režīmā. Ar sēdes darba kārtību varat iepazīties šeit: Domes sēdes darba kārtība, 24.11.2021.

 • Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” līdz šī gada 12. decembrim vietnē www.vietagimenei.lv ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Balsojot par savu pašvaldību kā ģimenei draudzīgāko, iedzīvotāji vienlaikus atbalsta savu pašvaldību cīņā par naudas balvām. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām būs 100 000 eiro.

  Pašvaldību vērtējums sastāvēs no šobrīd sāktā iedzīvotāju balsojuma, kur ikvienam ir iespēja balsot, autorizējoties ar sociālā tīkla Facebook kontu vai e-pastu. Nākamajā kārtā, kas norisināsies 2022. gadā, pēc vienota principa tiks izvērtēti pašu pašvaldību sniegtie, kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie dati par iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem.

  Viena no 43 pašvaldībām, kura tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas balvu vismaz 25 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu vismaz 15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas komisija varēs noteikt arī papildu nominācijas, sadalot atlikušo naudas balvu fondu. Piešķirtās naudas balvas paredzētas, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus un pakalpojumus vai vides veidošanu ģimenēm ar bērniem.

  Balsojuma anketa pieejama: https://www.vietagimenei.lv/balsot/

 • Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli pārdod kustamo mantu – transportlīdzekli “Subaru Forester”, valsts reģistrācijas Nr. GF1067, izlaiduma gads 2006.

  Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2021. gada 9.decembrim plkst. 14.00 aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā darba dienās no plkst. 9.00 –16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: komunalserviss@carnikava.lv.