a a a

Jaunumi pašvaldībā

 • Šo ceturtdien, 23.martā, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Ādažos un Carnikavā strādās līdz plkst.16.00. Arī pašvaldības speciālisti būs pieejami līdz plkst.16.00.

   Iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus var saņemt:

  1. elektroniski, apmeklējot pašvaldības tīmekļvietni: https://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/;
  2. rakstot uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv;
  3. iesniegumu pašvaldībai var iesniegt atstājot to domes pastkastēs ( atrodas pie domes un kultūras centra ieejas durvīm ).

  Iedzīvotāji, kuri vēlas iesniegt gada ienākumu deklarācijas, to var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta  (turpmāk – VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā: https://eds.vid.gov.lv/login/, kā arī zvanot uz VID konsultatīvo tālr.: 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā  “Sarakste ar VID”.

 • nokrāsots bruģis bērnudārzā bizbizmārītes formāNo 17. marta aicinām iedzīvotājus, kuriem ir idejas par kādu noderīgu ieceru realizēšanu novadā, pieteikt projektus konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2023”!

  Ādažu novada pašvaldība februāra domes sēdē apstiprināts konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2023”  nolikums. Projektu pieteikumi tiks pieņemti no 17.marta līdz 17.aprīlim. Konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicinot iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiks atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēku un iekštelpu remontam, kā arī tehnisko līdzekļu radīšanai izglītojošām, kultūras, sporta un sociālajām norisēm.

  Konkursā var piedalīties gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), gan reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

  Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 2000 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu pilsētas vai ārpus Carnikavas ciema robežas pašvaldības finansējums ir plānots lielāks – 3500 EUR.

  Attiecināmās izmaksas

  Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); kancelejas izdevumi; reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).

  Neattiecināmās izmaksas:

  • inženierkomunikāciju ierīkošana vai nomaiņa;
  • nekustamā īpašuma iegāde;
  • transporta izmaksas, braucieni;
  • pabalsti un citi līdzīgi maksājumi;
  • peļņas pasākumi;
  • ēdināšana, telpu īre, telpu uzturēšanas izdevumi;
  • darba algas, stipendijas, ekspertu, sertificētu būvspeciālistu u.c. speciālistu pakalpojumu atlīdzība;
  • pabeigtu darbu / projektu finansēšana;
  • politisku un reliģisku pasākumu organizēšana un norise;
  • balvas, dāvanas, diplomi, atzinības raksti;
  • izmaksas bez oriģināliem izmaksas apliecinošiem dokumentiem;
  • izmaksas, uz kuru apliecinošiem dokumentiem nav norādīti nepieciešamie rekvizīti (nereģistrētām iedzīvotāju grupām – Projekta vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, reģistrētām biedrībām un organizācijām – attiecīgās biedrības vai organizācijas rekvizīti);
  • izmaksas, kas tiek veiktas pēc 2023.gada 15.septembra;
  • izmaksas, kas nav apstiprinātas projekta budžetā;
  • pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kas pārsniedz 20% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • gatavu apģērbu / apavu iegāde, kas pārsniedz 8% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām;
  • reklāmas un sludinājumu izdevumi, kas pārsniedz 8% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde (datori un to komponentes, biroja tehnika, fotoaparāti, projektori, u.tml.);
  • TV un sadzīves tehnikas (televizori, video un audio tehnika, šujmašīnas u.tml.) iegāde;
  • izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu veikšanai, ikdienas darbības nodrošināšanai;
  • izmaksas īslaicīgu pasākumu rīkošanai;
  • ar Projekta sagatavošanu, uzturēšanu un pēcuzstādīšanas pārbaudēm saistītās izmaksas;
  • ēkas konstruktīvie risinājumi;
  • telts;
  • paklājs;
  • ieguldījums ēkā un telpās, kurās notiek saimnieciskā darbība;
  • c., kas nav norādītas kā attiecināmās izmaksas.

  Projekta īstenošanas laiks – 01.06.2023.-15.09.2023.

  Lai pieteiktos konkursam, projekta pieteicējam jāaizpilda un Ādažu novada domē jāiesniedz projekta pieteikums un tam pievienojamie dokumenti.

  Visu saskaņojumu procesu ar attiecīgās teritorijas, ēkas īpašniekiem vai pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām (Būvvaldi, PA “Carnikavas Komunālserviss”) jāuzsāk, vēlākais – divas nedēļas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas. Dalībnieku sarakstos un visos skaņojumos ar zemju / iestāžu pārstāvjiem jābūt ar roku veiktiem parakstiem. Minētie dokumenti jāiesniedz ieskanētā veidā, pievienojot tos elektroniski parakstītajam pieteikumam.

  Projektu pieteikumus varēs iesniegt tikai elektroniski, ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv. Projekta pieteikumi jāsūta uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot “Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli””, kā arī iesniedzēja nosaukums un kontaktinformācija.

  Lai nerastos aizķeršanās ar pieteikumu iesniegšanu, aicinām to neatlikt uz pēdējo brīdi, kā arī iegūt drošu e-parakstu.

  Atgādinām par būtiskākajām atšķirībām, kas ir šī gada konkursa nolikumā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu:

  • Projekta vadītājam, kurš pārstāvēs nereģistrētu iedzīvotāju grupu, būs jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.
  • Šī konkursa ietvaros netiks atbalstīti projekti, kas paredzēs pasākumu organizēšanu.
  • Atpūtas laukumu izveides gadījumos visas pārbaudes jāveic pirms gala ziņojuma iesniegšanas.

  Konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami pašvaldības tīmekļvietnē, sadaļā “Konkursi”/“Sabiedrība ar dvēseli”. Ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties Guntu Dunduri (tālr.: 67398054, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv).

   

  28.martā plkst. 16.00 Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā notiks  informatīvais seminārs, kurā varēs uzdot jautājumus!

  Interesentus, kuri nevarēs piedalīties klātienē, aicinām pievienoties attālināti, pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/88183067159?pwd=ZStmejR6ZE82M0JrRWZ6NVpMYnNWQT09
  Meeting ID: 881 8306 7159 /Passcode: 263409 .

   

  logo

   

 • Kā ziņojām iepriekš, gada sākumā notika vispārēja informēšana par Teritorijas plānojuma izstrādi pirmajās tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem, kas norisinājās gan tiešsaistē, gan klātienē Ādažos un Carnikavā. Aicinām interesentus turpināt iesaistīties Teritorijas plānojuma izstrādes procesā un aktīvi piedalīties iedzīvotāju iesaistes fokusa grupās, kur sarunas ar iedzīvotājiem notiks konkrētu ciemu ietvaros, lai identificētu un uzklausītu konkrētu apkaimju problemātiku! Tikšanās plānotas vairāku blakus esošu ciemu iedzīvotājiem vienlaicīgi, ņemot vērā kopējo teritoriālo vienību skaitu Ādažu novadā.

 • baneris info stundai

  Uzņemšana LIAA Siguldas biznesa inkubatora pirmsinkubācijas (PINK) programmas pieteikumu pieņemšana norisināsies no 1. marta līdz 20. martam.

  Tā kā LIAA Siguldas biznesa inkubators aptver arī Ādažu novada reģionu, tad aicinām uzņēmējus un biznesa ideju autorus 28. februārī no plkst. 16.00 līdz 17.00 apmeklēt informatīvu pasākumu “INFO stunda” klātienē Ādažu Vēstures un mākslas galerijā.

  Pasākuma laikā plašāk pastāstīsim plašāk par PINK programmas nosacījumiem, pieteikšanos un uzņemšanas kārtību  pirmsinkubācijas programmā, LIAA sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām, kā arī pieredzē dalīsies pirmsinkubācijas programmas dalībnieki.

  Plašāk par pirmsinkubācijas programmu: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/pirmsinkubacija

  Programma: Informatīva prezentācija, aktuālie jautājumi, atbildes un pieredzes stāsti.

  Darba valoda: latviešu

  Pasākuma norises vieta: Ādažu Vēstures un mākslas galerija, Gaujas iela 33A, Ādaži

  Pasākuma norises laiks: 16.00-17.00

  Dalība: bez maksas

  Pieteikšanās: https://business.gov.lv/epakalpojumi/pieteikums/30437

  INFO stunda Ādažos

 • Lai izzinātu labākos prakses piemērus, Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētāja Karīna Miķelsone ar Attīstības nodaļu un pašvaldības speciālistiem šodien devās darba vizītē uz Salaspili, apmeklējot jauno pirmsskolas izglītības iestādi un tās struktūrvienību “Septītais bērnudārzs”. Vizītes laikā vadība un speciālisti iztaujāja Salaspils pašvaldības vadību un speciālistus par jaunās pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanu, būvniecību, izaicinājumiem un ikdienas darba organizēšanas jautājumiem. Vizītes mērķis bija aizgūt labākos risinājumus, plānojot jaunu izglītības iestādi Ādažu novadā.

  Ādažu novads, kas teritorijas platības ziņā ir otrs mazākais novads Latvijā, ir arī viens no “jaunākajiem” novadiem – iedzīvotāju vidējais vecums tajā ir 39 gadi. Vecumā līdz 6 gadiem ir katrs desmitais Ādažu novada iedzīvotājs – 2022.gada sākumā tie bija 2077 bērni.

  Ādažu novadā 2022.gada 1.jūlijā bija deklarēti 23803 iedzīvotāji. Un kā liecina informācija par iedzīvotāju skaita izmaiņām iepriekšējos gados, šim rādītājam ir tendence pastāvīgi palielināties – vidēji par 3,7% gadā.

  Kā informējām iepriekš, lai iespējami efektīvāk risinātu problēmu ar vietu pieejamības ierobežojumiem gan pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, gan vispārējās izglītības iestādēs mūsu novadā, pašvaldība Podniekos paredz izveidot jaunu izglītības iestādi, kas sniegtu pakalpojumus gan pirmsskolas izglītībā, gan arī vispārējā izglītībā.

  Ādažu novada pašvaldība pagājušajā gadā veica tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi efektīvai pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai novadā. Kā optimāls risinājums tika piedāvāts izveidot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Podniekos.

  Izvērtējot dažādas alternatīvas efektīvākā pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanas modeļa noteikšanai, tika ņemti vērā dažādi faktori. Viens no būtiskākajiem faktoriem bija ģeogrāfiskais un tieces areāls ar lielāko pirmsskolas vecuma bērnu skaitu noteiktās apdzīvotās vietās un rindā esošajiem bērniem pēc noteiktas apdzīvotas vietas. Ne mazāk svarīgs faktors bija arī fakts, ka Ūbeļu ielā 18 pašvaldībai pieder nekustamais īpašums, kas 2021.gadā tika iegādāts tieši izglītības funkciju nodrošināšanai.

 • baneris par ģimenei draudzīgākās pašvaldības konkursu

  Sabiedrības integrācijas fonds aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju līdz šī gada 22. decembrim vietnē www.vietagimenei.lv izvērtēt pašvaldību sniegto atbalstu, kas paredzēts ģimenēm ar bērniem. Balsojot par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību iedzīvotāji sniegs savu ieguldījumu konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2022” laureātu noskaidrošanā. Uzvarētājpašvaldības sadalīs naudas balvu 150 000 eiro apmērā, lai attīstītu jau esošos atbalsta pasākumus vai izveidotu jaunus.


 • 🎯Vai Tavas mājas tuvumā būs rūpnīca, vai zaļā zona pastaigām, to noteiksi Tu, ja piedalīsies sanāksmēs par jauno teritorijas plānojumu!
  🎯Jēdziens “teritorijas plānojums”, iespējams, šķiet pārāk neizprotams, vai ne? Bet tieši tas noteiks, kāda izskatīsies vide Tev apkārt tuvākajā nākotnē, tāpēc nestāvi malā un iesaisties!
  ✅Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notiks 2023. gada 17.janvārī plkst.17.00 ZOOM platformā. (Saite uz sanāksmi tiks papildināta) Dalībai sanāksmē lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.
  ✅Klātienes sanāksme Ādažos notiks 24. janvārī Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A, plkst. 18.00
  ✅ Klātienes sanāksme Carnikavā notiks 31.janvārī Carnikavas pamatskolā plkst. 18.00.
  🟢Ar Ādažu novada domes lēmumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei var iepazīties portālā GeoLatvija.lv https://ej.uz/o9h5
  🎯Kur iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei?
  📧E-pastā: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv; dome@adazi.lv
  📩Klientu apkalpošanas centros Ādažos un Carnikavā:
  📍Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164,
  📍Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
  🔴Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā GeoLatvija.lv
  Saistītā informācija: Esi aktīvs un iesaisties! Uzsākta Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrāde

 • afiša

 • cilvēki ar lāpām lāpu gājienā

  🇱🇻Lāčplēša dienā kuplā skaitā devāmies svētku gājienos Carnikavā un Ādažos, ar pateicību pieminot varonīgos Latvijas aizstāvjus, baudījām Carnikavas jauktā kora “Vēja balss” svētku koncertu Baltezera baznīcā, veidojām sveču gaismas ceļu Carnikavā un sveču darbnīcā mācījāmies gatavot ierakumu sveces Ukrainas aizstāvjiem Carnikavas Novadpētniecības centrā.

 • ēka Garā iela 20, CarnikavaĀdažu novada pašvaldība paredz nodot nomā telpas ēkas 1. stāvā, Garā iela 20, Carnikavā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem – ģimenes ārsts, zobārstniecība un laboratoriskie izmeklējumi.