a a a

Jaunumi novadā

 • Atgādinām, ka, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa no tās summas, kas gada laikā tiek samaksāta par bērnu līdz 18 gadu vecumam interešu izglītību.

 • 8. februārī plkst. 9.00 notiks Ādažu novada pašvaldības attīstības komitejas sēde. Sēde notiks Carnikavā, Stacijas ielā 5, sēžu zālē. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Attīstības komitejas sēdes darba kārtība.

  ▶️ Sēžu tiešraidēm iespējams sekot līdzi pašvaldības “Youtube” kanālā.

 • 8. februārī plkst. 08.30 notiks Ādažu novada pašvaldības domes sēde. Sēde notiks Carnikavā, Stacijas ielā 5, sēžu zālē. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Ādažu novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība.

  ▶️ Domes sēžu tiešraidēm ir iespējams sekot līdzi pašvaldības Youtube kanālā www.ej.uz/domessede

 • Baneris ar aicinājumu piedalīties aptaujā

  Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada pašvaldība laika līdz 31.martam veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ādažu novada attīstību kopš administratīvi teritoriālās reformas 2021.gadā un plānoto attīstību līdz 2027.gadam. Iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti un izmantoti Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027) uzraudzības ziņojumam.

  Uzraudzības ziņojumā tiks ietverta informācija arī par īstenotajiem projektiem, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, secinājumi un ieteikumi turpmākai darbībai. Aicinām ikvienu iesaistīties attīstības programmas īstenošanas novērtējumā un izteikt priekšlikumus pašvaldības darbības uzlabošanai!

  Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc attīstības programmas 1 pilna īstenošanas gada un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.gadam.

  Anketās sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Anketa ir anonīma, vārds un uzvārds nav jānorāda. Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Katram no jautājumiem jāatzīmē viena atbilde, izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts savādāk. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru no apskatītajām jomām.

  Aicinām aizpildīt aptaujas anketu elektroniski ŠEIT – APTAUJA.

  Aptaujas anketas drukātā veidā pieejamas Ādažu novada pašvaldībā, informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” janvāra izdevumā. Aizpildītās anketas var ievietot aptaujas urnās:

  • Ādažos: Gaujas iela 33A (Klientu apkalpošanas centrā);
  • Ādažos: Gaujas iela 27B (Bibliotēkā);
  • Ādažos: Gaujas iela 13/15 (Sociālajā dienestā);
  • Ādažos: Gaujas iela 30 (Sporta centrā);
  • Carnikavā: Stacijas ielā 5 (Klientu apkalpošanas centrā, Sociālajā dienestā);
  • Carnikavā: Stacijas ielā 7 (Carnikavas Komunālservisā);
  • Carnikavā: Jūras ielā 1A (kultūras namā “Ozolaine”, Bibliotēkā);
  • Kalngalē Cīruļu ielā 10 (brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”).

   

   

  Foto: Mihails Ignats

  Saistītās ziņas: Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli aptaujā par Ādažu novada attīstību!

 •  Prieks par talantīgo novadnieci Luīzi Vītolu, kura iekļuvusi muzikālā konkursa “Supernova – 2023” pusfinālā! 16 gadīgās Luīzes “Supernovas” dziesma You To Hold Me” uzdod jautājumu: vai ticēt savai sirdsbalsij vai tomēr prātam? “Dažreiz ir tie brīži, kad sirds saka vienu, bet prāts – pavisam ko citu. Un tad tev ir jāizlemj, kas tad būs īstais solis, “ saka dziedātāja.

 • Ādažu bibliotēka  piedāvā ikvienam interesentam  skatīt  februāra literārās un tematiskās izstādes.

 • Aicinām darbā iekšējo auditoru uz pilnu slodzi. Amata mērķis – veikt pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas, risku vadības, kā arī administratīvās vadības un funkciju izpildes procesu novērtējumu tiesiskuma, finanšu izlietojuma, lietderības un darba organizācijas uzlabošanai.

 • baneris ar aicinājumu izteikt priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu Iedzīvotājiem viedokļa paušanai publicēts saistošo noteikumu projekts “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

  Pastāvošais tiesiskais regulējums ir nepilnīgs, jo pašvaldības spēkā esošie saistošie noteikumi ir izdoti, pamatojoties uz spēku zaudējušu likumu “Par pašvaldībām”, kā arī Izglītības likumā ir veikti grozījumi attiecībā uz mazākumtautību programmu īstenošanas izbeigšanu ar 2023. gada 1. septembri.

  Būtiskākās izmaiņas:

  • Sākot ar 2023./2024. mācību gadu, 1.klasē tiek īstenota vispārējās pamatizglītības programma (līdz šim – Ādažu vidusskola īstenoja arī mazākumtautību programmu).
  • Lai optimizētu uzņemšanas procesu, saistošo noteikumu projektā noteikts, ka, sākot ar šo gadu un turpmāk uzņemšana klasēs uz jauno mācību gadu notiktu no 1. līdz 30. aprīlim (iepriekš no 1.marta līdz 31.maijam).
  • Papildināts regulējums, ka “brāļu/ māsu prioritāte” (noteikumu 8.2. un 8.4. apakšpunkts) nav attiecināma, ja brālis vai māsa ir kārtējā gada absolvents.

  Pārējie saistošajos noteikumos noteiktie bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas nosacījumi palikuši nemainīgi.

  Aicinām iedzīvotājus paust viedokli, iesūtot līdz 16.februārim e-pastā dome@adazi.lv .

   

  Vienlaikus informējam, ka, izvērtējot novadā deklarēto bērnu skaitu, kuriem šogad jāuzsāk mācības 1.klasē, novada izglītības iestādēs plānots uzņemt:

  • Carnikavas pamatskolā – līdz četrām 1.klasēm, un ne vairāk kā 24 skolēnus klasē.
  • Ādažu vidusskolā – līdz desmit 1. klasēm, un ne vairāk kā 25 skolēnus klasē.

  Sīkākai informācijai par uzņemšanas procesu lūdzam sekot līdzi izvēlētās izglītības iestādes tīmekļvietnē.

  Kontakti jautājumu gadījumā:

 • 27. janvārī Ādažu novada jauniešu domes pārstāvji kopā ar jaunatnes lietu speciālisti un interešu izglītības koordinatori devās ciemos uz Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centru, kas arī ir Jūrmalas jauniešu domes mājvieta. Jūrmalas jauniešu domes jaunieši dalījās pieredzē ar Ādažu un Saldus novada domes pārstāvjiem par jauniešu domes struktūru un darbu, kā arī iepazīstināja ar centra jaunajām telpām un jauniešiem piedāvātajām iespējām šajā centrā.

   

 • bērni spēlējasĀdažu novadā pirmo reizi īstenota ģimenes atbalsta programma “STOP 4-7” (1.intervence). Programmas mērķis ir bērnu uzvedības problēmu mazināšana un tās apguves rezultātā uzlabojas bērnu sociālās prasmes,  bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas.

  Pirmā intervence notika laika posmā no 2022. gada 3. oktobra līdz 2022. gada 5. decembrim, un tajā piedalījās 12 Ādažu novada pašvaldības bērni.  10 nedēļu garumā nodarbības bērniem, bērnu vecākiem un skolotājiem vadīja īpaši apmācīta Ādažu novada speciālistu komanda – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” psiholoģe Inese Pizika un speciālā pedagoģe Aļvetina Balode,  Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” psiholoģe Gundega Ulme un pirmsskolas skolotāja Sabīne Praņēviča, un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” vadītājas vietniece Inga Sparāne.

  Nodarbību laikā:

  • Bērni uzzina, ka sarežģītas situācijas ir risināmas; apgūst noteikumu nozīmi un uzzina, kāpēc noteikumi jāievēro; apgūst dažādus paņēmienus, kā nomierināties dusmu brīžos vai mazināt satraukumu, bailes; mācās sadarboties viens ar otru un pieaugušajiem; spēj labāk koncentrēties, veiksmīgāk organizē sevi mācībām vai rotaļām.
  • Vecāki gūst zināšanas un prasmes vadīt bērna uzvedību, pielietojot specifiskas audzināšanas pieejas; jūtas efektīvāki un kompetentāki, jo saņem daudz pozitīvu pastiprinājumu, iedrošinājumu un atbalstu bērna audzināšanas jautājumos; mazinās ar bērnu audzināšanu saistītais stress un emocionālā spriedze saziņā ar bērnu vienaudžu vecākiem un pedagogiem; labāk izprot bērna attīstības īpatnības, emocionālās un sociālās vajadzības; vecāki mijiedarbību ar bērnu vairs neuztver kā apgrūtinošu vai bezcerīgu.
  • Pedagogi pilnveido savas prasmes un zināšanas par bērna attīstību, uzvedības problēmu veidošanos; gūst izpratni par izglītojamā problemātiskās uzvedības izpausmēm un to mazināšanas paņēmieniem pirmsskolā; uzlabo sadarbības iemaņas ar vecākiem, lai atbalstītu bērnu, mazinātu agresīvo un noteikumus pārkāpjošo uzvedību; saskata bērnā vairāk pozitīvu iezīmju, labās īpašības; pilnveido savas profesionālās zināšanas.

  Liels paldies Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” vadītājai Antrai Krastai par programmas dalībnieku uzņemšanu iestādes telpās visas intervences garumā.

  Ģimeņu atsaucība dalībai programmā bija liela, tāpēc rudenī plānota nākamā programmas intervence. Par pieteikšanos informācija sekos.

   

   

  Foto: Pexels