a a a

Jaunumi novadā

 • Ar 6.jūliju Ādažu novada Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs atsāk klientu pieņemšanu klātienē. Aicinām klientus iepriekš pierakstīties pakalpojumu saņemšanai, zvanot pa tālr.: 67997350, lai saņemtu pakalpojumu noteiktajā datumā un laikā un nestāvētu rindā. Vēršam uzmanību, ka prioritāri tiks apkalpoti klienti, kuri būs iepriekš pierakstījušies pakalpojumu saņemšanai, pārējie klienti tiks apkalpoti rindas kārtībā, ievērojot drošības un epidemioloģiskos noteikumus.
  DROŠĪBAI:
  – Atlieciet apmeklējumu, ja jūtiet elpceļu slimības pazīmes! Nenāciet, ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija!
  – Nedrūzmējieties un ievērojiet 2m distanci! Ēkā drīkstēs ienākt ierobežots skaits cilvēku.
  – Dezinficējiet rokas! Pirms numura saņemšanas un apkalpošanas lūdzam nodezinficēt rokas.
  – Klepojot vai šķaudot, aizsedziet seju ar salveti vai piedurkni!
  – Aicinām izmantot mutes un deguna aizsegus!
  – Aicinām līdzi ņemt personīgos rakstāmpiederumus!
  ĒRTĪBAI:
  Atgādinām, ka VPVKAC pakalpojumus var saņemt:
  – elektroniski, apmeklējot pašvaldības tīmekļvietni: https://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/;
  – konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumu pieteikšanu pa tālr.: 67997350 vai rakstot uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv;
  – Iesniegumu domei var iesniegt portālā www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts.
  SVARĪGA INFORMĀCIJA!
  Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.
  Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

 • Izglītības, kultūras, sporta un sociālās  komitejas sēde notiks 7.jūlijā plkst.14.00 domes priekšsēdētāja kabinetā. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas darba kārtība

 • Katoļu kapusvētki:

  Sestdien, 4.jūlijā 15:00 Baltezera kapos (ar sv.Misi)
  Sestdien, 4.jūlijā 12:00 Carnikavas kapos (ar sv.Misi)
  Sestdien, 29.augustā 12:00 Garkalnes kapos (ar sv.Misi)
  Svētdien, 30.augustā 12:00 Saulkrastu kapos (ar sv.Misi)
  Pirms sv.Mises Grēksūdzes sakraments. Pēc kapusvētkiem priesteris pasvētīs jaunuzstādītos pieminekļus, krustus un kapu vietas. Tuvāka informācija pa tālr.25909060, priesteris Ilmārs un 26434830, kapelāns Raimonds

  Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes Kapusvētku dievkalpojumi:

  Carnikavas kapos Siguļos 2. augustā pl.15:00 (dievkalpojums Laivu mājā nenotiks).
  Baltezera kapos 9. augustā pl. 13:30 (pēc dievkalpojuma Baltezera baznīcā pl.11:00).
  Kapusvētku dievkalpojumus vadīs draudzes mācītājs, piedalīsies arī draudzes koris “Zari”.

 • Literārās izstādes

  • „Dzīves stāsti variācijās”

  latviešu prozaiķei Annai Skaidrītei Gailītei – 80 (1940)

  • “Laiks – visgodīgākais kritiķis”

  franču rakstniekam Andrē Moruā – 135 (1885 – 1967)

  Tematiskās izstādes

  • Dalies savās zināšanās –

  Tas ir veids kā iegūt nemirstību….”

  budisma garīgajam līderim Dailailamam XIV – 85 (1935)

  • “Talanta netveramā substance”

  latviešu aktierim Jānim Osim 125 (1895 – 1973)

  • „Rozes ar sauli un saule ar rozēm vijas…”/A.Vējāns/

  rozes daiļdārzniecībā, dzejā, stāstos ….

  • Jaunieguvumu izstāde

   Izstāde bērnu literatūras nodaļā

  • „Ir pilna lielā pasaule

              Ar lieliem brīnumiem!”

  rakstniecei Dzidrai Rinkulei – Zemzarei – 100 (1920 – 2007)

  • “Nāc! Lasi! Vērtē!”

             “Bērnu /Jauniešu/ Vecāku žūrijas – 2020”  –  grāmatu kolekcijas izstāde

 • Ar 31.12.2021. tiks izbeigti visi esošie mazdārziņu nomas līgumi un tie netiks pagarināti. Lai turpinātu lietot mazdārziņus “Vinetas”, Kadagā, arī pēc 2022. gada, līdz 1. oktobrim aicinām “Vinetu” mazdārziņu nomniekus apvienoties biedrībā un iesniegt domei iesniegumu par zemes nomu. Sākot ar 2022. gadu, dome slēgs nomas līgumu tikai ar biedrību, nevis katru nomnieku atsevišķi. Teritorijas daļa “Vinetas”, kas atrodas pie Cīruļu ielas, tiks atvēlēta koplietošanas laukumam (t.sk. stāvlaukuma ierīkošanai), un uz tās esošie mazdārziņi ar Nr. 2., 3., 28., 29., 61., 62. tiks likvidēti. Šīs mazdārziņu teritorijas būs jāatbrīvo no visa veida apbūves, mantām un atkritumiem līdz 2022. gada 1. janvārim. Biedrībai būs jānodrošina vairākas funkcijas:• nomas pretendentu reģistra uzturēšana, nodrošinot pirmās rokas tiesības bijušajiem likvidēto mazdārziņu nomniekiem (Nr. 2.; 3.; 28.; 29.; 61.; 62.);• līgumu slēgšana, to izpildes kontrole un nomas maksas iekasēšana no apakšnomniekiem, parādu administrēšana; • teritorijas apsaimniekošana (t.sk. atkritumu apsaimniekošana, mazdārziņu apsekošana); • grāvju tīrīšana un kopšana atbilstoši valsts un pašvaldības normatīvajiem aktiem;• apbūves nosacījumu ievērošanas kontrole. Saimniecības un infrastruktūras daļa, 67 443 536; sid@adazi.lv

  Kas notiks ar pašvaldības mazdārziņiem pēc 2021. gada?

  Ādažu novadā pieprasījums pēc mazdārziņiem vēsturiski ir liels, tos visbiežāk nomā pirmspensijas vecuma iedzīvotāji (papildu iztikas līdzekļu radīšanai), kā arī jaunas ģimenes ar bērniem (rekreācijai). Pašvaldības teritorijā atrodas vairāk nekā 100 mazdārziņi, ar vidējo platību – 350m2, kuru nomas līgumu termiņš beidzas 2021. gada 31. decembrī. Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc mazdārziņiem ir liels, bet pašvaldībai mazdārziņu nomas administrēšana veido nesamērīgi augstas administratīvās izmaksas, pašvaldība ir nolēmusi mainīt kārtību, kādā pašvaldība iznomā mazdārziņus. Skaidrojam, kas notiks ar katru no pašvaldības īpašumā esošajiem mazdārziņiem:

  Daļa mazdārziņu paliks pašvaldības īpašumā un netiks iznomāti. Zemāk uzskaitītie zemesgabali tiks saglabāti pašvaldības funkciju veikšanai:

  1. “Alkšņi 6B”, Alderi (kadastra numurs 80440140289, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140289, platība 0,0607 ha);
  1. “Alkšņi 6A”, Alderi (kadastra numurs 80440140290, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140290, platība 0,039 ha);
  1. “Alderi 1B”, Alderi (kadastra numurs 80440140288, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140288, platība 0,5117 ha);
  1. “Alkšņi Nr.12”, Alderi (kadastra numurs 80440140155, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140155, platība 0,078 ha);
  1. “Alderi 1C”, Alderi (kadastra numurs 80440140294, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140294, platība 0,0269 ha).

   

  Zemāk uzskaitītie zemesgabali tiks pārdoti izsolē, kurā varēs pieteikties jebkura persona. Tādējādi, piemēram, arī esošie ilggadējie nomnieki varēs iegūt dārziņu savā īpašumā. Informācija par plānoto izsoli tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Aktuālās izsoles”, sākot ar 2022. gadu.

  1. Kanāla iela 60, Alderi (kadastra numurs 80440140292, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140292, platība 0,0736 ha);
  2. Krāču iela 6, Ādaži (kadastra numurs 80440070508, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440070508, platība 0,0713 ha);
  1. “Lazdas 13”, Garkalne (kadastra numurs 80440120149, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120149, platība 0,0566 ha);
  1. “Lazdas Nr.8”, Garkalne (kadastra numurs 80440120144, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120144, platība 0,0474 ha) un “Lazdas Nr.9”, Garkalne (kadastra numurs 80440120145, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120145, platība 0,0474 ha) – apvienojot vienā nekustamajā īpašumā.

  Līdz 2021. gada beigām (31.12.2021.) tiks izbeigti visi esošie mazdārziņu nomas līgumi un tie netiks pagarināti, izņemot “Alkšņi Nr.4”, Alderos (kadastra numurs 80440140172, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140172, platība 0,0232ha) un “Alderi 13A”, Alderos (kadastra numurs 80440140295, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440140295, platība 0,195ha) – šiem īpašumiem līgumi tiks pagarināti uz 2 gadiem ar tiesībām tos pagarināt.

  Līdz 2021. gada septembrim aicinām iesūtīt priekšlikumus par zemesgabala “Lazdu ielā 7” turpmākām izmantošanas iespējām uz e-pasta adresi dome@adazi.lv. Šis zemesgabals pašvaldībai nav nepieciešams savu funkciju veikšanai. 2022. gadā dome lems par atsavināšanas nosacījumiem un iespējām zemesgabalā “Lazdu ielā 7”, Garkalnē (kadastra numurs 80440120184, zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120184, platība 2,6634ha).

 • Atrasts velosipēds

  01.07.2020.

  30. jūnijā Ādažos, Vējupes ielā, pie īpašuma “Dāboliņi”, atrasts velosipēds TOTEM. Ādažu pašvaldības policija aicina atsaukties īpašnieku, ierodoties policijā Depo ielā 2, Ādažos, vai zvanot policijai pa diennakts tālr. 67997005.

 • PIETEIKŠANĀS RADOŠAJĀM DARBNĪCĀM NOSLĒGUSIES! PALDIES PAR IZRĀDĪTO INTERESI!

   

  Aicinām  iepazīties ar Ādažu domes līdzfinansēto bērnu vasaras radošo darbnīcu aprakstiem un pieteikties vienai, kas visvairāk atbilst Jūsu bērna interesēm un ģimenes plāniem. Mērķauditorija – Ādažu novadā deklarētie bērni no 7 gadu vecuma (jābūt pabeigtai 1.klasei) līdz 12 gadu vecumam. Pašvaldības finansējums plānots 1 bērnam dalībai  tikai vienā   5 dienu radošo darbnīcu posmā. Vecāku līdzfinansējums – 35 eiro. Šajā summā iekļauta ēdināšana.

  Pieteikšanās elektroniski  zemāk pie katras radošās darbnīcas apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES”  un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju. 

  ! Izmaiņas radošo darbnīcu aprakstos – radošā darbnīca “Ādažu patruļa” 10-12 gadi veciem bērniem periodā no 20.-24.jūlijam atcelta! Ja atceltās darbnīcas vietā tiks organizēta cita darbnīca, par to informēsim atsevišķi!

  Vecum

  posms

  Norises laiks Darbnīcas nosaukums Apraksts Darbnīcas norises vieta un vadītājs
  7 – 9 gadi 6.-10.jūlijs “Vispārīgā fiziskā sagatavotība un sporta spēles”

  Dalībnieki – bērni, kuriem ir interese par sportu un vēlēšanās  sevi pilnveidot gan teorētiski, gan praktiski. Aktīva laika pavadīšana kopā, kur iemācīties būt komandai – atbalstot vienam otru, komunicējot un diskutējot. Kā arī bērnu motivācija veidot savu ikdienu veselīgā noskaņā.

  Bērniem būs iespēja gan teorētiski, gan praktiski iepazīt katras dienas sporta veidu (jogu, futbolu, basketbolu, vieglatlētiku, sporta rotaļām, galda spēlēm), kā arī pilnveidot zināšanas par to pozitīvo ietekmi uz veselību. Viens no mērķiem – uzlabot komunikācijas prasmes un attīstīt pāru darba un komandas darba iemaņas. Radošās darbnīcas noslēgumā – olimpiskā diena ar apbalvošanu.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Gaujas iela 2B, Ādaži (privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība”  infrastruktūra

  RD vadītājs  –  Andris Jezupenoks

  7 – 9 gadi 6.-10.jūlijs “Lāčošanās Ādažos”

  Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sadarboties, strādāt komandā, līdzdarboties piedzīvojumu tapšanā. Radošās aktivitātes – krājkasītes gatavošana, auduma lācīša darināšana, ziepju gatavošana. Sportiskās aktivitātes –  “ledlaužu” spēles un rotaļas, futbols, tautas bumba, stafetes, vides spēle ar orientēšanās elementiem: Lāču spēle Ādažos. Atbilstošu laikapstākļu gadījumā, peldēšanās Vējupē.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja –  Arnita Kampāne

  10-12 gadi 6.-10.jūlijs “Ādažu patruļa”

  Bērni iepazīsies un iejutīsies patruļas jeb cilvēku glābēju lomā, sākotnēji apgūstot veselīga dzīves veida pamatus, veicot personīgās veselības un spēka testus, un tad nodosies sevis pilnveidošanā dažādu sporta aktivitāšu nodarbībās. Bērni pierādīs savus spēkus komandas un individuālajos darbos, tādejādi uzlabojot fizisko sagatavotību, veiklību, loģisko domāšanu un prāta spējas. Bērni tiks orientēti uz patriotisku audzināšanu, morāles un atbildības sajūtas pret sevi un līdzcilvēkiem.

  Programmā: Veselīga dzīvesveida pamati. Ūdens nozīme cilvēka organismā. Veselības un spēka tests, vispārīgā fiziskā stāvokļa noteikšana. Kustību prieks – sava ķermeņa kustību apzināšana un novērtēšana Izturības aplis, aktīvas nodarbes pēc noteiktām vadlīnijām. Komandu spēles.

  Ētikas kodekss. Kopīgu uzvedības normu izstrāde un ētikas pamatprincipi, kas jāievēro katram Latvijas pilsonim.

  Uzturs un tā nozīme. Rosīgā daļa – Prāta spēles, individuāli un komandās, atjautības uzdevumi, ‘’memory’’ un kustīgās spēles par drošības pasākumiem.

  Patriotisma audzināšana. Es kā Ādažu novada iedzīvotājs. Izzinoša nodarbība par to, kas esmu es, kādi ir mani pienākumi pret sevi, novadu un līdzcilvēkiem.

  Piesārņotība, tā ietekme uz mūsu veselību, mūsu atbildība un rīcība.

  Rosīgā daļa – Komandu sēle ‘Patruļa un Nerātnie’’.  Katra komanda atbilstoši savai lomai sagatavo veiklības un prāta uzdevumus ar kuriem abām komandām būtu jātiek galā. Pēc tam komandas mainās lomām. Parka Rogainings. Pārgājiens pa Ādažu novadu ar orientēšanās uzdevumiem.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja – Dace Virza

  7 – 9 gadi 13.-17.jūlijs “Vispārīgā fiziskā sagatavotība un sporta spēles”

  Dalībnieki – bērni, kuriem ir interese par sportu un vēlēšanās  sevi pilnveidot gan teorētiski, gan praktiski. Aktīva laika pavadīšana kopā, kur iemācīties būt komandai – atbalstot vienam otru, komunicējot un diskutējot. Kā arī bērnu motivācija veidot savu ikdienu veselīgā noskaņā.

  Bērniem būs iespēja gan teorētiski, gan praktiski iepazīt katras dienas sporta veidu (jogu, futbolu, basketbolu, vieglatlētiku, sporta rotaļām, galda spēlēm), kā arī pilnveidot zināšanas par to pozitīvo ietekmi uz veselību. Viens no mērķiem – uzlabot komunikācijas prasmes un attīstīt pāru darba un komandas darba iemaņas. Radošās darbnīcas noslēgumā – olimpiskā diena ar apbalvošanu.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Gaujas iela 2B, Ādaži (privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība”  infrastruktūra

  RD vadītājs  –  Andris Jezupenoks

  7 – 9 gadi 13.-17.jūlijs “Lāčošanās Ādažos”

  Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sadarboties, strādāt komandā, līdzdarboties piedzīvojumu tapšanā. Radošās aktivitātes – krājkasītes gatavošana, auduma lācīša darināšana, ziepju gatavošana. Sportiskās aktivitātes –  “ledlaužu” spēles un rotaļas, futbols, tautas bumba, stafetes, vides spēle ar orientēšanās elementiem: Lāču spēle Ādažos. Atbilstošu laikapstākļu gadījumā, peldēšanās Vējupē.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja –  Arnita Kampāne

  10-12 gadi 13.-17.jūlijs “Meistarnīca”

  Bērni iepazīsies ar dažādiem mājsaimniecības darbiem, kas veicinās atbildību par veikto darbu, attīstīs saskarsmes un sadarbības spējas, attīstīs prasmes novērtēt savu un citu darbu. Radošās darbnīcas laikā bērni izzinās sadzīviskas lietas un iemācīsies pa kripatiņai no amatniecības, dārzniecības, kulinārijas un laikmetīgās mākslas. Darbnīca ir piemērota gan zēniem, gan meitenēm, kam patīk radošas, aktīvas nodarbes un, kas vēlas apgūt tādas amata prasmes, kas ļoti noderēs saimniecībā, lai palīdzētu mammai un  tētim. Programmā: Veselīga dzīvesveida nozīme mūsu ikdienā. Rosīgā daļa – izzinošas un praktiskas nodarbības, balstītas uz veselīga dzīves veida pamatnosacījumiem.

  Amatniecības pamati, mērījumi, instrumenti u.c. Rosīgā daļa – Patstāvīgs darbs ar mērķi pagatavot namiņu Ādažu Sapņu dārza iemītniekiem.

  Dārzniecības pamati, dārza darbi, zemes veidi, instrumenti, stādi, sēklas u.c.

  Rosīgā daļa – Patstāvīgs darbs ar mērķi dekupēt podiņu, sagatavot augsni, iestādīt augus.

  Izzinošs pārgājiens ar ekskursiju uz skaistāko dārzu Ādažu novadā ‘’Saules ķirši’’ un tikšanās ar daiļdārznieci Veltu Breidaku.

  Laikmetīgā māksla un mākslas veidi.

  Rosīgā daļa – izpaust savas sajūtas uz papīra dažādas mūzikas pavadījumā; nodoties vienota mākslas darba paveikšanai, kas izceļ katra bērna individualitāti un spēju sadarboties attīstības procesā.

  Svētki un viesu uzņemšana. Mājas uzkopšana, galda klāšana, galda etiķete.

  Rosīgā daļa – bērni sadalās vairākās grupās un sarīko savas mājas svinības (klāj galdus, dekorē telpu, raksta ielūgumus) un uzsāk lomu spēles, dodoties viens pie otra ciemos.

  Es un mana personība.

  Rosīgā daļa – Iedrošinot un veicinot uzdrīkstēšanos, katrs bērns, iepriekš sagatavojoties, prezentē savas prasmes un vēlmi izteikties par sev svarīgām lietām.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja – Dace Virza

  7 – 9 gadi

  20.-24.jūlijs

   

  “Lāčošanās Ādažos”

   

  Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sadarboties, strādāt komandā, līdzdarboties piedzīvojumu tapšanā. Radošās aktivitātes – krājkasītes gatavošana, auduma lācīša darināšana, ziepju gatavošana. Sportiskās aktivitātes –  “ledlaužu” spēles un rotaļas, futbols, tautas bumba, stafetes, vides spēle ar orientēšanās elementiem: Lāču spēle Ādažos. Atbilstošu laikapstākļu gadījumā, peldēšanās Vējupē.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja –  Arnita Kampāne

  10 – 12 gadi

   

  27.-31.jūlijs “Spārnotais divritenis”

  “Spārnotais divritenis” – aktīva nometne bērniem, kuri ir gatavi visu dienu pavadīt kustībā. Velo izbraucieni  līdz  20 km dienā, jo jāpagūst apskatīt daudzas interesantas vietas. Bērni iemācīsies , kā pareizi un droši pārvaldīt velosipēdu, izbraukāties pa Ādažu tuvāko apkārtni un nokļūt līdz jūrai. Atbilstoši bērnu vecumposmam tiks spēlētas spēles, lai veicinātu darbošanos komandā un iepazītu sevi, kā arī tiks izspēlētas gan jaunas, gan sen aizmirstas spēles.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja Alise Timermane

 • Kā apliecina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR veikto analīžu rezultāti, peldūdens kvalitāte atļauj peldēt Ādažu novada peldvietās. Plašāk par rezultātiem konkrētās peldvietās novadā – Veselības inspekcijas mājaslapā ŠEIT.

 • Domes sēde notiks 30.jūnijā plkst.14.00 klātienē Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē. Ar domes sēdes darba kārtību aicinām iepazīties šeit: DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA.

   

 • Mobilais mamogrāfs (Veselības centrs 4) plāno ierasties Ādažos pie slimnīcas  2. un 27.jūlijā. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

  · Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
  · Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – 3 eur.
  Pieraksts notiek pa tālr.27 86 66 55