a a a

Jaunumi novadā

 • Divi peldoši gulbji Ir bieži novērojams, ka cilvēki, sevišķi ģimenes ar bērniem, labprāt pastaigu laikā baro ar maizi putnus, tai skaitā gulbjus. Putni, kuri pie tā ir pieraduši, vairs nebaidās un dažkārt paši pietuvojas cilvēkiem, lai saņemtu ēdienu. Dažkārt neapdomīga cilvēku rīcība var ietekmēt vai pat apdraudēt putnu veselību un dzīvību. Tāpēc atgādinām – gulbjus un citus putnus piebarot nav ieteicams!

   

  Kā nenodarīt pāri putniem? Atgādinām dažus faktus par gulbju barošanu

  • “Savvaļas putnus ar maizi barot nedrīkst. Lai paēstu, tiem pilnīgi pietiek ar zāli, aļģēm, planktonu un mazajiem kukaiņiem, kas mūsu ūdeņos ir pārpārēm. Ja gulbjus ar maizi baro jau no bērnības, tie kļūst atkarīgi no tās, tā ir kā narkotika. Tāpēc, redzot atpūtniekus, putns pats dodas pie cilvēkiem un pieprasa to pabarot,” saka ornitologs Dmitrijs Boiko.
  • Piebarotajiem putniem zūd dabas instinkti, to uzvedība var kļūt neprognozējama. Piemēram, pamanot cilvēku, kurš to nebaro ar maizi, putns nebēg, bet var sāk uz cilvēku šņākt un pat iesist ar spārniem.
  • Pieradinātie un piebarotie gulbji izvēlas pavadīt ziemu kopā ar mums, nevis lidot prom pārziemot, kur siltāks. Un ir bijuši gadījumi, kad putni, ziemojot nepiemērotā vietā, iesalst ar kājām ledū. Dažkārt bargākā ziemā putni arī mirst no bada.
  • Apgredzenojot putnus, ornitologi novērojuši: to gulbju, kuri pārtiek no maizes, dzīves ilgums ir mazāks, nekā savvaļas putniem. Savvaļas putnu vidējais dzīves ilgums ir 10-12 gadi, taču pieradināta gulbja – aptuveni 8 gadi. Ir daži pētījumi, kas pierāda, ka ūdensputni nepanes rupjmaizi, jo tas var izraisīt smagus fermentācijas procesus kuņģa – zarnu traktā.

  Ja tomēr nolemsiet pabarot putnus – labāk izvēlēties nedaudz apvārītus graudus (piemēram, miežus) vai īpašu kombikorma maisījumu putniem, ko iespējams iegādāties zoo veikalā.

  Saudzēsim dzīvās radības mums apkārt un draudzīgi sadzīvosim ar dabu, nenodarot pāri. Arī, labu gribot.

 • Amata mērķis: Meliorācijas sistēmu un publisko ūdeņu apsaimniekošana.

  Prasības pretendentam:

  • Bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) inženiertehniskā jomā, inženierzinātnēs, vides zinātnē, dabaszinātnē, lauksaimniecības zinātnēs;
  • teicamas valsts valodas un vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas;
  • vismaz 3 gadu pieredze meliorācijas speciālista, vides inženiera vai līdzvērtīgā amatā;
  • prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, pārzinot darbu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus,
  • zināšanas un pieredze Microsoft Office standartu programmām, vēlams arī AutoCad vai MicroStation programmā;
  • spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
  • komunikācijas prasme, spēja saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
  • vēlme attīstīties un pilnveidoties.

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kopš 2015.gada, kad tika atvērti pirmie Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (turpmāk – VPVKAC), sagatavo un nosūta pašvaldībām, kuru teritorijās strādā VPVKAC, darbības atskaites par attiecīgajās teritorijās esošajiem VPVKAC. Ādažu novada VPVKAC ietilpst Pierīgas teritorijā. Pierīgā strādā 9 reģionālās nozīmes VPVKAC un 82 novada nozīmes VPVKAC.

  VARAM sagatavotā VPVKAC darbības atskaite ietver vairākus elementus:

  1. kopīgos rādītājus VPVKAC sniegto valsts pakalpojumu skaitā, to izmaiņās un pēc pakalpojumu veidiem;
  2. dažādu VPVKAC vietu citu VPVKAC vidū gan kopumā, gan pēc citām pazīmēm – līdzīgu pakalpojumu sniedzēju vidū, teritoriāli tuvo VPVKAC vidū.

  Darbības atskaitē par laika posmu līdz 2020.gada 3.ceturksnim (ieskaitot šā gada septembri) ir sniegta informācija par Pierīgā esošo VPVKAC darbību laikā no 2015.gada oktobra līdz šā gada septembrim.

  VARAM atskaitē minēts, ka 2020.gadā sniegto pakalpojumu skaita ziņā Pierīgā esošajos VPVKAC līderpozīcijās ir Ikšķiles, Ķekavas, Salaspils un Carnikavas novada VPVKAC (pirmajā desmitniekā starp visiem novada nozīmes VPVKAC), bet starp pirmajiem 20 VPVKAC ir arī Ādažu, Mālpils, Olaines un Lielvārdes novada VPVKAC. Starp 40 labākajiem ir arī Baldones, Stopiņu, Ķeguma un Saulkrastu novada VPVKAC. Jaunizveidotajos Mārupes un Skrīveru novada VPVKAC varētu būt vairāk pakalpojumu.

  Pierīgā esošajos VPVKAC ar katru gadu arvien samazinās VSAA pieteikumu īpatsvars (38% – 2020.gadā, bet kopā joprojām 61%), bet VSAA konsultāciju un citu iestāžu konsultāciju proporcija (izņemot VID) kopējā kompozīcijā palielinās. Tomēr arī 2020.gadā no visiem pakalpojumiem 51% bijuši VSAA pakalpojumi, bet VID pakalpojumu īpatsvars ir atbilstošs gada martā pastrādātajam (32% no visiem pakalpojumiem). Kopumā visbūtiskākās izmaiņas sniegto pakalpojumu veidos 2020.gadā salīdzinājumā ar visu pakalpojumu sniegšanas laiku ir bijis Ķekavas, Ādažu un Carnikavas novada VPVKAC. Ja Ķekavas un Ādažu novada VPVKAC 2020.gadā arvien lielāku īpatsvaru veido konsultācijas par VSAA pakalpojumiem, tad Ādažu novada VPVKAC samazinās VSAA pieteikumu īpatsvars, bet Carnikavas novada VPVKAC pat trešdaļa 2020.gadā bijušas citu iestāžu konsultācijas.

  Pakalpojumu kopskaitā tika izcelti Ikšķiles, Ķekavas, Salaspils, Carnikavas un Ādažu novada VPVKAC, kur 2020.gada pirmajos deviņos mēnešos sniegti vairāk kā 1000 pakalpojumi, vairāk nekā 800 pakalpojumu sniegti arī Mālpils, Olaines un Lielvārdes novada VPVKAC.

  Pierīgā esošajos VPVKAC kopumā VSAA pakalpojumi pa dzīves situācijām sniegti daudzveidīgākās situācijās, it sevišķi 2020.gadā, kad nodarbinātības situācijā sniegti 40% no VSAA pakalpojumiem. Ja Krimuldas, Inčukalna, Ropažu novada VPVKAC visbiežāk (> 62%) VSAA pakalpojumu bijuši nodarbinātības situācijā (slimības pabalsti, bezdarbnieku pabalsti), tad Ādažu, Sējas, Carnikavas un Saulkrastu novada VPVKAC – arī dzimšanas situācijās (> 18%) un Ķeguma, Sējas novada VPVKAC miršanas situācijās (> 19%).

  Noteiktos VPVKAC VID pakalpojumu skaits izteikti papildina kopējo pakalpojumu skaitu – 2020.gada martā (Salaspils, Carnikavas, Ādažu, Mālpils un Lielvārdes novada VPVKAC, arī Ķeguma, Saulkrastu un Krimuldas novada VPVKAC), dažādos mēnešos VID pakalpojumi līdzvērtīgi sniegti Ikšķiles, arī Ādažu un Lielvārdes novada VPVKAC. Ķekavas, Salaspils un Olaines novada VPVKAC sniegti salīdzinoši daudz VSAA pakalpojumu un konsultāciju, kuru skaits 2020.gadā pieaug.

  Ikšķiles, Ķekavas, Salaspils, Carnikavas un Ādažu novada VPVKAC ir teritoriālajās līderpozīcijās Pierīgā, sniedzot daudzveidīgus valsts un pašvaldību pakalpojumus.

  Atskaites kopsavilkumā VARAM secina, ka iestāžu un pakalpojumu iedalījumā kopumā un laika gaitā noteiktās pakalpojumu grupās uzteicami šādi VPVKAC, balstoties uz vienas pieturas aģentūras principa ievērošanu un/vai virzību uz e-pakalpojumu izmantošanu:

  • laba pieredze daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanā: Lielvārdes, Ādažu, Carnikavas novada VPVKAC;
  • VSAA pakalpojumi – daudz un daudzveidīgās dzīves situācijās: Ādažu, Ķekavas, Salaspils, Carnikavas, Stopiņu VPVKAC;
  • VID pakalpojumi – virzība uz e-pakalpojumiem: Carnikavas, Lielvārdes, Mālpils VPVKAC;
  • gada pakalpojumu indeksā – Ikšķiles, Mālpils un Baldones VPVKAC, bet 2020.gada indeksā – Mālpils un Ikšķiles VPVKAC.

  Pierīgā sekmīgākie VPVKAC ir Ikšķiles, Ķekavas, Salaspils, Carnikavas, Ādažu un Mālpils novada VPVKAC, ņemot vērā kopējo pakalpojumu skaitu, sniegto pakalpojumu daudzveidību, pakalpojumu skaita izmaiņu noturību laika gaitā un virzību uz e-pakalpojumiem, sniedzot atbalstu klientiem.

  Carnikavas novada VPVKAC strādā 59 mēnešus (no 2015.gada novembra) un pārskata periodā sniedza 5426, Ādažu novada VPVKAC strādā 60 mēnešus (no 2015.gada oktobra) un pārskata periodā sniedza 10083 pakalpojumus (par 1,86, jeb 86% vairāk).

  Piedāvājam iepazīties ar VARAM sagatavoto Pierīgā esošo VPVKAC darbības atskaiti ŠEIT: ATSKAITE.

  Izsakām pateicību novada iedzīvotājiem par uzticēšanos un sadarbību, kā arī aicinām turpmāk izmantot VPVKAC pakalpojumus un apgūt jaunas zināšanas, iemaņas un prasmes, piesakot pakalpojumus e-vidē ātrāk, ērtāk un izdevīgāk.

   

  Pēc VARAM atskaites rakstu sagatavoja domes Kancelejas vadītāja J.Sviridenkova

 • Šis ir izaicinājumiem pilns laiks, un donoru atbalsts šobrīd ir īpaši būtisks, lai palīdzētu visiem pacientiem, kuriem tas ir nepieciešams.
  Ziedojot asinis vienu reizi, vari izglābt 3 cilvēku dzīvību!
  ❤️Aicinām uz Donoru dienu tepat, Ādažos, 24. novembrī no 10.00 līdz 13.00 Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A.
  Asinis var ziedot, ja:
  🟥donors jūtas labi un ir pārliecināts par savu veselības stāvokli;
  🟥pēdējo 14 dienu laikā nav bijis saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar Covid – 19;
  🟥atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem, vairāk informācijas VADC mājaslapā: https://www.vadc.lv/donoriem/vai-vari-ziedot
  Donoru drošībai un ērtībai VADC aicina:
  🟥pirms ierašanās, donora anketu aizpildīt elektroniskā formā: https://www.vadc.lv/donoriem/asins-donora-anketa. Anketu nepieciešams aizpildīt ne ātrāk kā dienu pirms asins ziedošanas. Izbraukumos donora anketas izdrukāšana netiek nodrošināta, jāierodas ar izdrukātu anketu. Gadījumā, ja nav iespējams to izdrukāt, anketa varēs aizpildīt arī uz vietas;
  🟥godīgi atbildēt uz anketā uzdotajiem jautājumiem un atklāti pārrunāt savu veselības stāvokli ar ārstu;
  🟥šaubu gadījumā par veselības stāvokļa atbilstību, aicinām konsultēties ar VADC medicīnas personālu, zvanot uz VADC bezmaksas tālruni 8000 0003 (darba dienās no plkst.08.30 līdz 17.00).
  VADC vērš uzmanību:
  🟥Pēc atgriešanās no valstīm, kuras iekļautas SPKC sarakstā kā valstis ar augstu COVID-19 saslimstību, pastāv aizliegums ziedot asinis 10 dienas, izņemot tās valstis, kurās noteikts vēl ilgāks lieguma periods saskaņā ar Endēmisko valstu karti: https://www.vadc.lv/donoriem/endemisko-valstu-karte. Aktuālie valstu saslimstības rādītāji apskatāmi Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/…/valstu-saslimstibas-raditaji….
  🟥Personas, kas pārslimojošas Covid-19, drīkst nodot asinis 28 dienas pēc pilnīgas izveseļošanās.
  VADC gaida visus veselus donorus, kuri ir pārliecināti par savu veselības stāvokli un var ziedot asinis. Pēc starptautiskajām rekomendācijām, asins ziedošana nav uzskatāma par masu pulcēšanās pasākumu, bet ir atbalstāma un veicināma arī šajā sarežģītajā laikā.
 • Domes sēde notiks 24.novembrī plkst.14.00 attālināti. Ar domes sēdes darba kārtību iespējams iepazīties ŠEIT: DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA.

 • Ādažu pašvaldības policijas telpās tika atstāts mobilais telefons Apple. Policija aicina atsaukties īpašnieku, ierodoties Ādažu pašvaldības policijā Depo ielā 2, Ādažos, vai zvanot Ādažu pašvaldības policijai pa diennakts tālruni 67997005.

 • No 𝟐𝟎. 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 plkst. 𝟏𝟎.𝟎𝟎 līdz 𝟐𝟐. 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 plkst. 𝟎𝟐.𝟎𝟎 Ādažu poligonā notiks tanku, mīnmetēju un prettanku ieroču kaujas šaušanas treniņš gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, lai trenētu spēju veikt uzdevumus dažādos apstākļos.

 • Šeit, spiežot uz zemāk redzamā video, 17.novembrī plkst.19.00 būs skatāma tiešraide no Valsts svētku sarīkojuma koncerta tiešraides Ādažos un ādažnieku godināšanas.

 • 🇱🇻 17.novembrī plkst.19.00 tiešraidē https://ej.uz/tiesraideskoncerts vērosim Raimonda Paula koncertu un šogad neklātienē, bet ne mazāk sirsnīgi, godināsim ādažniekus.
  🇱🇻 Lepojamies ar ikvienu, kurš ar savu darbu un esību mūsu cilvēkus un Ādažus dara stiprākus, labākus, gudrākus, krāšņākus un laimīgākus!
  🇱🇻 Ceremonijā “Goda ādažnieks” paldies teiksim fotokonkursa “Mans Ādažu novads” laureātiem, konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” interesantāko projektu autoriem, konkursa “Sakopta vide” un “Jauno uzņēmēju konkursa” laureātiem.
  🇱🇻 Tāpat ar tiešraides starpniecību godināsim Ādažu novada domes apbalvojuma saņēmējus:
  ☀️Silvu Aleksandrovu
  ☀️Annu Kukaini
  ☀️Annu Tretjakovu
  ☀️Aigaru Neripu
  ☀️Kristīni Upīti
  ☀️Karinu Šuškeviču
  ☀️Mirdzu Dzirnieci
  ☀️Ronaldu Jaunzemu
  ☀️Dārtu Zaumani
  ☀️Oļegu Aļošinu
  ☀️Jāni Šūmani
  ☀️Pjotru Burlaku
  ☀️Sergeju Protasovu
  ☀️Innu Gusarovu
  ☀️Staņislavu Siricu
  ☀️Gunu Kozlovsku
  ☀️Zinaidu Johansoni
  ☀️Andu Tulišu
  ☀️Antru Meolu
  ☀️Daci Dumpi
  ☀️Omaro Birziņu
  ☀️Ādažu Kultūras centru
  ☀️Biedrību “Gaujas partnerība”
  ☀️Ādažu Mākslas un mūzikas skolu