a a a

Jaunumi novadā

 • Publicēta informācija par nomai pieejamajo telpu un pretendentu pieteikšanās kārtību ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, kas nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu. Piemēram, prioritāri jānodrošina sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, veselības aprūpes, vides un dzīvnieku aizsardzības funkciju. Ar Noteikumiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi

   

  Attēlam ir ilustratīva nozīme
 • 25.jūlijā bāriņtiesas priekšsēdētājas prombūtnes dēļ Ādažu novada bāriņtiesas pakalpojumi nebūs pieejami. Savukārt bāriņtiesas priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā no 5.augusta līdz 15.augustam Ādažu novada bāriņtiesā nebūs pieejamas notariālās darbības un apliecinājumu izdarīšana. Nepieciešamības gadījumā lūdzam vērsties pie zvērināta notāra Rīgā vai Siguldā.

 • Joprojām ir dažas brīvas vietas radošajā darbnīcā 14 – 18 gadus veciem Ādažu novadā deklarētajiem jauniešiem augustā. Vasaras radošajās darbnīcās un nometnēs 7 – 9 un 10 – 13 gadus veciem bērniem sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Izglītojoši radošās darbnīcas un dienas nometnes būs bez maksas un vietu skaits ir ierobežots (20 bērni katrā). Pieteikšanās ir elektroniska, nospiežot uz uzraksta “PIETEIKTIES” zemāk redzamajā sarakstā pie katras konkrētās izvēlētās darbnīcas vai nometnes.

  Vecāki, kuri pieteikušies, saņems atbildi par bērna reģistrāciju darbnīcā/ nometnē vecāka norādītajā e-pastā līdz š.g.20.jūnijam.

  70 – 80% no aktivitātēm plānotas ārtelpā (ja būs atbilstoši laika apstākļi). Darbnīcu un nometņu dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana 2 reizes dienā (pusdienas, launags), brīvi pieejams dzeramais ūdens, dārzeņi un augļi visu radošo darbnīcu/ nometņu laikā.

  Radošās darbnīcas un nometnes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

  IZGLĪTOJOŠI RADOŠĀS DARBNĪCAS

  Vecum

  posms

  Norises laiks Apraksts Norises vieta
  7-9 gadi 29.07.-02.08.2019., plkst.9.00.-17.00

  Radošo darbnīcu “VESELĪGĀ ROSĪBA” tematika ir “Garīgās veselības veicināšana”.

  Radošās darbnīcas mērķis ir veicināt bērnu garīgo veselību, aplūkojot jūtu, rīcības un domu mijiedarbību, apzinot dažādu dzīves notikumu, situāciju sekas, mācoties pārvarēt dažādus uzvedības modeļus, veicināt pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un pamatprincipus, sniegt iespēju dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību.

  Darbnīcas ietvaros notiks kustību nodarbības, izzinošās nodarbības par veselīga dzīvesveida pamatiem, mūzikas un deju nodarbības, radošā darbnīca “Drosme būt pašam”, sportiskas aktivitātes un cita veida aktivitātes.

  Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.

  Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem vadīs psihologs, lai veicinātu bērnu garīgo, emocionālo, fizisko labklājību, akcentējot dalībnieku savstarpējās attiecības un sapratni savā starpā.

  Radošās darbnīcas ietvaros paredzēts arī orientēšanās pārgājiens.

   

  Dalībnieki, kuri piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 29.07.-02.08.2019., nevar piedalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 05.08.-09.08.2019.

   

  Dalībnieki, kuri piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 05.08.-09.08.2019, nevar piedalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 29.07.-02.08.2019.

  Pieteikšanās beigusies

  Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33a, Ādaži) un Ādažu sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži) ārtelpa

   

  7-9 gadi

  05.08.-09.08.2019.,

  plkst.8.00.-16.00

  Radošo darbnīcu “VESELĪGĀ ROSĪBA” tematika ir “Garīgās veselības veicināšana”.

  Radošās darbnīcas mērķis ir veicināt bērnu garīgo veselību, aplūkojot jūtu, rīcības un domu mijiedarbību, apzinot dažādu dzīves notikumu, situāciju sekas, mācoties pārvarēt izveidojušos uzvedības modeļus, veicināt pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un pamatprincipus, sniegt iespēju dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību.

  Darbnīcas ietvaros notiks radošās darbnīcas masku izgatavošanai, lai attīstītu bērnu sajūtu un sensoru spējas, iztēli un prieku; dažādas sportiskas aktivitātes (stafetes ar šķēršļu joslām, vingrošana, pārgājiens pa Ādažiem un uz jūru).

  Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.

  Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem vadīs psihologs, lai caur psiholoģiskām spēlēm vairotu bērnos prieku un uzlabotu savstarpējās attiecības

   

  Dalībnieki, kuri piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 29.07.-02.08.2019., nevar piedalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 05.08.-09.08.2019.

  Pieteikšanās beigusies

  Ādažu vidusskolas telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa
  10-13 gadi

  12.08. – 16.08.,

  plkst.9.00.-16.00

  Radošā darbnīca “VESELS. SPĒCĪGS. LAIMĪGS”

  Radošās darbnīcas tematika “Garīgās veselības veicināšana”.

  Radošās darbnīcas mērķis ir veicināt bērnu garīgo veselību, aplūkojot jūtu, rīcības un domu mijiedarbību, apzinot dažādu dzīves notikumu, situāciju sekas, mācoties pārvarēt izveidojušos uzvedības modeļus, veicināt pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un pamatprincipus, sniegt iespēju dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību.

  Darbnīcas ietvaros notiks veselīgo gardumu degustācija, izzinošās nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, kustību nodarbības, radošas un sportiskas aktivitātes

  Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.

  Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem vadīs psihologs, lai veicinātu bērnu garīgo, emocionālo, fizisko labklājību, akcentējot dalībnieku savstarpējās attiecības un sapratni savā starpā.

  Radošās darbnīcas ietvaros paredzēts arī orientēšanās pārgājiens.

  Pieteikšanās beigusies

  Ādažu vidusskolas telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa
  14-18 gadi

  19.08.-23.08.,

  plkst.9.00.-16.00

  Radošā darbnīca “SAVVAĻĀ-2”

  Radošās darbnīcas tematika – “Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšana”.

  Radošās darbnīcas mērķis ir caur dažādām radošām aktivitātēm, spēlēm, tematiskiem pasākumiem, diskusijām sniegt informāciju skolēniem par alkohola, narkotisko un psihotropo vielu, smēķēšanas, azartspēļu un datorspēļu negatīvo ietekmi uz cilvēka organismu. Lai apspriestu un diskutētu par minētajiem jautājumiem tiks organizētas aktivitātes debašu klubā, BRAIN GAME spēļu apmācības, sporta aktivitātes “Archery Tag”, pārgājiens, “Dzībe SaVVaļā – āra dzīves mini apmācības” un citas interesantas, radošas un noderīgas aktivitātes.

  Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā būs piesaistīs psihologs.

  PIETEIKTIES

  Ādažu sporta centra telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa

   

  DIENAS NOMETNES

  Vecuma

  posms

  Norises laiks Apraksts Norises vieta

  7-9 gadi

   

   

  08.07.-12.07., plkst.9.00-17.00

   

   

  Dienas nometne “DZĪVE KUSTĪBĀ”

  Nometnes tematika – “fiziskās veselības veicināšana”.

  Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

  Nometnes laikā notiks izzinošās nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, kustību nodarbības “Veselā miesā, vesels gars”, aktivitātes sporta iepazīšanai Ādažos, sadraudzības sporta spēles, orientēšanās pārgājiens un pārgājiens ar pikniku, kustību nodarbības un citas radošas un sportiskas aktivitātes.

  Divas no nodarbībām vadīs profesionāls sportists.

  Nometni vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā sporta jomā.

  Pieteikšanās beigusies

  Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33a, Ādaži) un Ādažu sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži) ārtelpa

   

  10-13 gadi 22.-26.07. plkst.9.00-16.00

  Dienas nometne “ESI SVEIKS”

  Nometnes tematika – “fiziskās veselības veicināšana”.

  Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

  Nometnes laikā notiks sadraudzības sporta spēles, radošās darbnīcas par savstarpēju komunikāciju, izzinošās nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu gardumu degustācija, sporta stafešu maratons, divi pārgājieni, kustību nodarbības un citas radošas un sportiskas aktivitātes.

  Divas no nodarbībām vadīs profesionāls sportists.

  Nometni vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā sporta jomā.

  Pieteikšanās beigusies

  Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33a, Ādaži) un Ādažu sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži) ārtelpa

   

  14-18 gadi 15.07.-19.07. plkst.9.00-16.00

  Dienas nometne “SAVVAĻĀ I”

  Nometnes tematika – “fiziskās veselības veicināšana”.

  Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

  Nometnes ietvaros jaunieši kopā ar profesionālu sportistu veiks dažādas sporta aktivitātes (šķēršļu joslas, velopārgājienu uz jūru  aptuveni 25 km, pārgājienu uz Kadagas parku, u.c. Tiks organizētas aktivitātes jauniešu saskarsmes un komunikācijas veidošanai caur mūziku un plastikas kustībām ar atbilstošu Latino jauniešu stiliņu un horeogrāfiju, aktivitātes debašu klubā, BRAIN GAME u.c.

  Nometni vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā sporta jomā.

  Pieteikšanās beigusies

  Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33a, Ādaži) un Ādažu sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži) ārtelpa

   

 • 23.jūlijā plkst.14.00 Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē notiks domes sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties ŠEIT: DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA


 • 18. jūlijā Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā Ādažu sākumskolu. Sakām lielu paldies visiem būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem un īpašs paldies projekta vadītājiem Normundam Masaļskim un Ingai Pērkonei!

  Kā ziņojām iepriekš, jūnijā tika pabeigti sākumskolas 1. un 2.kārtas būvdarbi. Lai mācību process mazākajiem skolēniem sāktos pilnvērtīgi, skolas 2. kārta – sporta zāle, izbūvēta ātrāk nekā plānots.

  Krāsas navigācijai
  Lai bērniem skolā būtu vieglāk orientēties, visas 32 mācību klases katrā stāvā sadalītas 4 blokos, kur katram piešķirta sava krāsa. Katrā stāvā ir 4 oranžas, 4 zaļas, 4 sarkanas un 4 zilas klases. Atbilstošā krāsā ir linoleja fragmenti, ko var redzēt no gaiteņa tālākā gala, pie klases ieejas durvīm un pašā klasē.

  Iekšpagalmi
  Gaiteņi mācību korpusā izkārtoti ap stikloto iekšpagalmu, lai gaiteņos nodrošinātu dabisko gaismu, taču visbūtiskākais, ka bērni starpbrīžos varēs izskrieties svaigā gaisā drošā, noslēgtā vidē. Skolā ir 2 iekšpagalmi ar mīksto segumu, kas no ārpuses nav redzami, vienā no tiem ierīkota aktīvā zona ar 2 izmēru pumpām, pa kurām varēs skriet un lēkāt, bet otrā – līdzena virsma ar dažādām spēlēm (šahs, Riču – Račs u.c.)
  Ēdināšanas sistēma – aizgūta no Skandināvijas
  “Izstrādājām ēdināšanas shēmu, kas plaši izplatīta Skandināvijā un pat Igaunijā, bet Latvijā vēl tikai sāk veidoties. Tā ir skolēnu pašapkalpošanās, kad bērni, sākot no 1. klases, paši izvēlas ēdienu, kas, pirmkārt, nodrošina to, ka bērns tiešām ir paēdis, otrkārt, tā ir pedagoģijas sastāvdaļa, treškārt, tāda ēdināšanas sistēma mazina atkritumu daudzumu un, ceturtkārt, tas ļauj dubultā samazināt ēdamzāles platību. Lai pārliecinātos, ka pirmklasnieki tiešām spēj paši sevi apkalpot un ka pie šāda ēdināšanas principa tiešām var paspēt nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu vajadzīgajam bērnu skaitam, apmeklējām Rocca Al Mare skolu Igaunijā, kur visu aprakstīto ieraudzījām dzīvē un atmetām pēdējās šaubas,” jauno ēdināšanas moduli raksturo jaunās skolas ēkas projektēšanas un būvniecības vadītājs Normunds Masaļskis. Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu 2 lielajos starpbrīžos un izvairītos no bērnu drūzmēšanās, izveidotas 2 atsevišķas ēdamzāles – pirmajā un otrajā stāvā. Virtuve atrodas 1.stāvā, bet otrajā ir neliels virtuves bloks, uz kuru ēdieni tiks pārvietoti ar pacēlāju. Šāds risinājums nodrošina iespēju starpbrīdi katru ēdamzāli apmeklēt 200-250 skolēniem.
  Ventilācija
  Skolā ir gan centralizētā ventilācijas sistēma, kas darbojas sporta zālē, aulā, ēdamzālē, virtuvē, foajē, gan decentralizētā, kas darbojas katrā klasē. Izolēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, kas strādā pēc gaisa temperatūras un CO2 sensoriem, ir ikvienā klasē. Tā nodrošina gaisa apmaiņu un piesildi līdz iestatītajiem parametriem. BMS (Building Management System jeb Ēku vadības sistēma) sistēma ļauj pārraudzīt aktuālo CO2 un temperatūras sensoru rādītājus katrā no klasēm, kā arī uzstādīt vēlamos rādītājus, pēc kuriem sistēma strādās. “Ar šo ventilācijas sistēmu esam droši, ka gaisa kvalitāte skolā būs perfekta,” pārliecināts Normunds.
  Aula
  Tā kā skolā ir liela sporta zāle ar koka grīdu un labu akustiku, kā arī skolas tuvumā ir Kultūras centrs ar lielu skatuvi un skatītāju zāli, skolas aula tika plānota pēc aulai minimāli nepieciešamās platības. Neskatoties uz to, aulai ir arī balkons un paredzēts interesants risinājums skatuvei – tā ir transformējama, to var izstiept kā mēli vai vienkārši paplašināt stacionāro skatuvi.
  Sporta zāle un āra basketbola laukums
  Visi sporta zāles izmēri un aprīkojums atbilst basketbola un volejbola federāciju minimālajām prasībām, lai zālē varētu notikt nacionālā līmeņa sacensības gan basketbolā, gan volejbolā. Tas arī nozīmē to, ka zālē būs ērti trenēties sportistiem un komandām, kuru mērķis ir liela mēroga sacensības. Stundu laikā zāli izmantos skolēni, bet ārpus sākumskolas stundām – novada iedzīvotāji. Tieši tāpēc pārdomāti, neatkarīgi no skolas veidota sporta zāles atsevišķā ieeja, kā arī paredzētas autostāvvietas sporta zāles apmeklētājiem.
  Tumšā klases siena
  Visas sienas ir gaišas, bet klases priekšējā siena ir gandrīz melna. Kādreiz skolas tāfeles bija melnas vai tumši zaļas, tāpēc siena kontrastam bija gaiša. Mūsdienās tāfeles ir baltas un tāpēc kontrastam ir izvēlēta tumša krāsa. Tumšā sienas krāsa palīdz arī koncentrēt bērna uzmanību uz klases priekšpusi, izceļ skolotāju.
  Siena – paziņojumu dēlis
  Klases aizmugurējā daļā visas sienas garumā izvietota speciāla materiāla plāksne, kas kalpo kā sienas paziņojumu dēlis, ļaujot pavisam viegli piestiprināt dažādus zīmējumus, ziņojumus u.c..
  Gaiteņi
  Garajos un plašajos gaiteņos uz radiatoriem ir nosegi, uz kuriem skolēni varēs sēdēt. Radiatoru nosegs veidots no tāda paša materiāla, kāds izmantots klašu palodzēm.
  Velonovietnes
  Pie skolas centrālās ieejas, zem lielās nojumes ierīkoti velostatīvi, paredzot izvietot ne mazāk kā 40 velosipēdus.
  Gaisma
  Visās telpās ir LED gaisma. Gaiteņos un vairākās telpās ir sensori, kas ieslēdz apgaismojumu tikai vietās, kur ir kustība. Gaismekļi arī dimmējas, tie ieslēdzas ar tādu jaudu, kāda nepieciešama, ņemot vērā apkārtējo izgaismojumu no logiem.
  Žalūzijas ir tikai fasādes Dienvidu pusē. Tām ir gan dekoratīva, gan funkcionāla nozīme – pasargāt klases no saules stariem. Žalūzijas lameles ir divkrāsainas – katrā pusē savā krāsā. Tāpēc, ejot gar skolu un skatoties uz to no dažādiem skatu punktiem, rodas atšķirīgs iespaids par žalūziju krāsām!

  Ādažu sākumskolas 1. un 2.kārtas būvdarbi notika Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros, un tos veica SIA “Monum” atbilstoši SIA “Nams” izstrādātajam būvprojektam. Būvdarbu uzraudzību veica SIA “Būvuzraugi LV”.

   

  Visi Ādažu vidusskolas 1.-4.klašu skolēni uz jaunās sākumskolas gaišajām, plašajām telpām aicināti 2.septembrī! Jaunā mācību gada sākuma pasākums, kā līdz šim, sāksies laukumā pie Ādažu vidusskolas (Gaujas ielā 30) ieejas plkst.10.00, taču pēc tā visi 1. – 4. klašu skolēni ar vecākiem un pedagogiem kopīgi dosies uz Ādažu sākumskolu.

   

  Foto: Inga Pērkone, Laima Jātniece, Normunds Masaļskis, Monika Griezne

   

 • Ādažu novadā noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” un AS “Latvijas Zaļais punkts”sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu. Ādažu novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 29 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 2,16 tonnas stikla atkritumu – dažādas nevajadzīgās pudeles un burkas.

  Katrā pašvaldībā, kas piedalās “Stikla šķiratlonā”, starp akcijai pieteiktajām adresēm tiek izlozētas 2 veikalu “top!” dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā, saņem tas dalībnieks, kurš konkrētajā pašvaldībā ir sašķirojis un nodevis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg). Stikla taras izvešanas laikā arī Ādažu novadā visas pieteiktās adreses tika automātiski reģistrētsa dalībai loterijā.

  Vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 371 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Natālija no Ādažiem, kura saņems veikalu “top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.

  Savukārt veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā izlozes rezultātā saņems Denis no Stapriņiem un Rūta no Ādažiem. Ar dāvanu karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli.

  Paldies iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā un kopīgi paveiktajiem zaļajiem darbiem tīrākai Latvijai.

   

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 40003929148, juridiskā adrese – Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, 2019. gada 15. jūlijā  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

  Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *
  (bez PVN)
  Piedāvātais tarifs
  (bez PVN)
  Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
   Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,87 1,10 +26,4%
   Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,18 1,49 +26,3%

  Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar darbaspēka, nolietojuma, energoresursu izmaksu pieaugumu, kurš vairs nav nosedzams ar esošajiem uzņēmuma darbības apjomiem.

  Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var  SIA “Ādažu Ūdens” telpās darba dienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 laika periodā no 2019. gada 18. jūlija līdz 2019. gada 6. augustam. Pirms apmeklējuma iepriekš ir jāsazinās ar SIA “Ādažu Ūdens” valdes locekli Aivaru Dunduru, tālr.: 67996581.

  Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt, pa pastu nosūtot tos uz SIA “Ādažu Ūdens” juridisko adresi vai arī pa e-pastu udensadazi@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis“.

 • 2019.gada 16.jūlijā stājās spēkā Ādažu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.10/2019, 28.05.2019.” Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās”. Noteikumi nosaka galveno ciršu kritērijus, atmežošanas ciršu kritērijus.

  Kailcirte ir atļauta Ādažu novada ciemu teritorijās melnalkšņu, apšu un citu koku sugu audzēs, kurām nav noteikts cirtmeta vecums. Kailcirte nav atļauta: teritorijās, kurās ar Ādažu novada domes lēmumu ir uzsākts vai ir spēkā esošs lokālplānojums, detālplānojums vai zemes ierīcības projekts, kas neparedz mežsaimniecisku darbību; teritorijās, kuras Ādažu novada teritorijas plānojumā noteiktas kā “Dabas un apstādījumu teritorijas”, izņemot melnalkšņu, apšu un citu koku sugu audzēs, kurām nav noteikts cirtmeta vecums; Ādažu ciema teritorijā, izņemot teritorijas daļās starp Ādažu aizsargdambi un Gauju; Kadagas ciemā teritorijā starp Iļķenes ceļu, Mežaparka ceļu, Kadagas ceļu un Gaujas upi zemes vienībās ar platību, kas ir mazāka par 2,0 ha; Baltezera ciema teritorijā.

  Koku ciršanu atmežošanas cirtē var sākt ne ātrāk kā 15 gadus pēc kailcirtes veikšanas un ja mežaudze ir atzīta par atjaunotu, izņemot: ja atmežošana saistīta ar valsts vai pašvaldības nozīmes infrastruktūras objektu būvniecību; vēja gāzto, slimību inficēto, kaitēkļu invadēto vai citādi bojāto koku ciršanu, kuras rezultātā izveidojas izcirtums.

  Plašāk ar noteikumiem var iepazīties sadaļā Pašvaldība/ Normatīvie akti.

 • Sakarā ar ceļu satiksmes organizācijas izmaiņām Nacionālo bruņoto spēku Ādažu militārā poligona ceļa posmā Iļķene ir izvietota aizlieguma ceļa zīme Nr.326. “Apstāties aizliegts”, kas nosaka, ka transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt.

 • Veselības inspekcija informē, ka Ādažu novada peldvietu ūdens analīžu rezultāti ir apkopoti un publicēti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē: http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings/peldvietu-udens-kvalitate-neoficialajas-peldvietas/_4251/peldvietu-udens-rezultati-neoficialajas-peldvietas/peldudens-adazi

  Visās peldvietās, kur ūdens paraugi paņemti 9.jūlijā, peldēties ir atļauts.