a a a

[:lv]Jaunumi izglītībā[:]

 • 30.jūnijā notika pieteikšanās Ādažu novada domes līdzfinansētajās radošajās darbnīcās skolas vecuma bērniem no 7 -12 gadu vecumam. Nepilnas stundas laikā tika saņemti 242 pieteikumi. Pārbaudot pieteikumos norādīto informāciju, atklājās, ka daudzi bērni pieteikti dalībai 2 un pat 3 radošajās darbnīcās vai arī nav deklarēti Ādažu novada administratīvajā teritorijā.
  Ņemot vērā, ka domes finansiālais atbalsts 1 bērnam pienākas dalībai 1 piecu dienu darbnīcā, ir atbrīvojušās vietas, kas tiks tiem Ādažu novadā deklarētajiem bērniem, kuri 30.jūnijā vēl netika pieteikti.
  No 6. jūlija -10. jūlijam darbu uzsāks trīs radošās darbnīcas, kur ir brīvas vietas – 2 vietas darbnīcā 7 – 9 gadus veciem bērniem “Lāčošanās Ādažos”, 4 vietas 10-12 gadus veciem bērniem darbnīcā “Ādažu patruļa” un 9 vietas 7-9 gadus veciem bērniem darbnīcā ” Vispārīgā fiziskā sagatavotība un sporta spēles”. Pieteikšanās un uzziņas par brīvajām vietām radošo darbnīcu posmos 3.jūlijā no plkst.8.00-9.00, zvanot izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei, tālr. 25936485

 • Digitālās temperatūras mērīšanas ierīces uzstādīšana Ādažu sākumskolā. Attēlā Ādažu domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa un uzņēmuma “Baltijas Elektro sabiedrība” valdes loceklis Edgars Bergholcs

  Latvijas uzņēmums SIA “Baltijas Elektro sabiedrība” sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību Ādažu vidusskolas sākumskolā ir uzstādījusi Latvijā pirmo digitālo ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīci, kas dos iespēju savlaicīgāk identificēt skolēnus un skolas personālu ar saslimšanas pazīmēm. 1.jūlijā notika prezentācijas pasākums, kurā demonstrēja iekārtas funkcionalitāti un priekšrocības. Paredzēts, ka līdz augusta vidum notiks kameras testēšanas darbi, pārbaudot vasaras nometņu bērnus, bet jau no jaunā mācību gada sistēma būs pilnībā gatava nodrošināt ķermeņa temperatūras mērīšanu skolas vajadzībām.
  Vadoties no ārvalstu pieredzes, temperatūras automātiskas mērīšanas ierīces ir veiksmīgs veselības drošības risinājums, kā pasargāt citam citu no inficēšanās riskiem konkrētajā iestādē. Iekārta darbosies attālināti bez saskarsmes ar cilvēkiem, un tā pielāgota lielas cilvēku plūsmas ķermeņa temperatūras noteikšanai, tiem ienākot skolā. Saskaroties ar paaugstinātu temperatūru, iekārta signalizēs skolas administratoram, kurš tālāk rīkosies atbilstoši izstrādātai procedūrai.
  Iekārta nodrošina termogrāfisko mērījumu ar sertificētu precizitāti līdz pat 0,1 grādam. Tā sastāv no divām atšķirīgām kamerām – termokameras un optiskās kameras, kas darbojas sinerģiski. Tehnoloģijas ļauj arī rediģēt video, ja seja, piemēram, ir aizsegta. Līdzīgas iekārtas kopš pandēmijas sākuma darbojas publiskās ēkās daudzviet Eiropas valstīs.

 • PIETEIKŠANĀS RADOŠAJĀM DARBNĪCĀM NOSLĒGUSIES! PALDIES PAR IZRĀDĪTO INTERESI!

   

  Aicinām  iepazīties ar Ādažu domes līdzfinansēto bērnu vasaras radošo darbnīcu aprakstiem un pieteikties vienai, kas visvairāk atbilst Jūsu bērna interesēm un ģimenes plāniem. Mērķauditorija – Ādažu novadā deklarētie bērni no 7 gadu vecuma (jābūt pabeigtai 1.klasei) līdz 12 gadu vecumam. Pašvaldības finansējums plānots 1 bērnam dalībai  tikai vienā   5 dienu radošo darbnīcu posmā. Vecāku līdzfinansējums – 35 eiro. Šajā summā iekļauta ēdināšana.

  Pieteikšanās elektroniski  zemāk pie katras radošās darbnīcas apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES”  un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju. 

  ! Izmaiņas radošo darbnīcu aprakstos – radošā darbnīca “Ādažu patruļa” 10-12 gadi veciem bērniem periodā no 20.-24.jūlijam atcelta! Ja atceltās darbnīcas vietā tiks organizēta cita darbnīca, par to informēsim atsevišķi!

  Vecum

  posms

  Norises laiks Darbnīcas nosaukums Apraksts Darbnīcas norises vieta un vadītājs
  7 – 9 gadi 6.-10.jūlijs “Vispārīgā fiziskā sagatavotība un sporta spēles”

  Dalībnieki – bērni, kuriem ir interese par sportu un vēlēšanās  sevi pilnveidot gan teorētiski, gan praktiski. Aktīva laika pavadīšana kopā, kur iemācīties būt komandai – atbalstot vienam otru, komunicējot un diskutējot. Kā arī bērnu motivācija veidot savu ikdienu veselīgā noskaņā.

  Bērniem būs iespēja gan teorētiski, gan praktiski iepazīt katras dienas sporta veidu (jogu, futbolu, basketbolu, vieglatlētiku, sporta rotaļām, galda spēlēm), kā arī pilnveidot zināšanas par to pozitīvo ietekmi uz veselību. Viens no mērķiem – uzlabot komunikācijas prasmes un attīstīt pāru darba un komandas darba iemaņas. Radošās darbnīcas noslēgumā – olimpiskā diena ar apbalvošanu.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Gaujas iela 2B, Ādaži (privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība”  infrastruktūra

  RD vadītājs  –  Andris Jezupenoks

  7 – 9 gadi 6.-10.jūlijs “Lāčošanās Ādažos”

  Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sadarboties, strādāt komandā, līdzdarboties piedzīvojumu tapšanā. Radošās aktivitātes – krājkasītes gatavošana, auduma lācīša darināšana, ziepju gatavošana. Sportiskās aktivitātes –  “ledlaužu” spēles un rotaļas, futbols, tautas bumba, stafetes, vides spēle ar orientēšanās elementiem: Lāču spēle Ādažos. Atbilstošu laikapstākļu gadījumā, peldēšanās Vējupē.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja –  Arnita Kampāne

  10-12 gadi 6.-10.jūlijs “Ādažu patruļa”

  Bērni iepazīsies un iejutīsies patruļas jeb cilvēku glābēju lomā, sākotnēji apgūstot veselīga dzīves veida pamatus, veicot personīgās veselības un spēka testus, un tad nodosies sevis pilnveidošanā dažādu sporta aktivitāšu nodarbībās. Bērni pierādīs savus spēkus komandas un individuālajos darbos, tādejādi uzlabojot fizisko sagatavotību, veiklību, loģisko domāšanu un prāta spējas. Bērni tiks orientēti uz patriotisku audzināšanu, morāles un atbildības sajūtas pret sevi un līdzcilvēkiem.

  Programmā: Veselīga dzīvesveida pamati. Ūdens nozīme cilvēka organismā. Veselības un spēka tests, vispārīgā fiziskā stāvokļa noteikšana. Kustību prieks – sava ķermeņa kustību apzināšana un novērtēšana Izturības aplis, aktīvas nodarbes pēc noteiktām vadlīnijām. Komandu spēles.

  Ētikas kodekss. Kopīgu uzvedības normu izstrāde un ētikas pamatprincipi, kas jāievēro katram Latvijas pilsonim.

  Uzturs un tā nozīme. Rosīgā daļa – Prāta spēles, individuāli un komandās, atjautības uzdevumi, ‘’memory’’ un kustīgās spēles par drošības pasākumiem.

  Patriotisma audzināšana. Es kā Ādažu novada iedzīvotājs. Izzinoša nodarbība par to, kas esmu es, kādi ir mani pienākumi pret sevi, novadu un līdzcilvēkiem.

  Piesārņotība, tā ietekme uz mūsu veselību, mūsu atbildība un rīcība.

  Rosīgā daļa – Komandu sēle ‘Patruļa un Nerātnie’’.  Katra komanda atbilstoši savai lomai sagatavo veiklības un prāta uzdevumus ar kuriem abām komandām būtu jātiek galā. Pēc tam komandas mainās lomām. Parka Rogainings. Pārgājiens pa Ādažu novadu ar orientēšanās uzdevumiem.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja – Dace Virza

  7 – 9 gadi 13.-17.jūlijs “Vispārīgā fiziskā sagatavotība un sporta spēles”

  Dalībnieki – bērni, kuriem ir interese par sportu un vēlēšanās  sevi pilnveidot gan teorētiski, gan praktiski. Aktīva laika pavadīšana kopā, kur iemācīties būt komandai – atbalstot vienam otru, komunicējot un diskutējot. Kā arī bērnu motivācija veidot savu ikdienu veselīgā noskaņā.

  Bērniem būs iespēja gan teorētiski, gan praktiski iepazīt katras dienas sporta veidu (jogu, futbolu, basketbolu, vieglatlētiku, sporta rotaļām, galda spēlēm), kā arī pilnveidot zināšanas par to pozitīvo ietekmi uz veselību. Viens no mērķiem – uzlabot komunikācijas prasmes un attīstīt pāru darba un komandas darba iemaņas. Radošās darbnīcas noslēgumā – olimpiskā diena ar apbalvošanu.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Gaujas iela 2B, Ādaži (privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība”  infrastruktūra

  RD vadītājs  –  Andris Jezupenoks

  7 – 9 gadi 13.-17.jūlijs “Lāčošanās Ādažos”

  Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sadarboties, strādāt komandā, līdzdarboties piedzīvojumu tapšanā. Radošās aktivitātes – krājkasītes gatavošana, auduma lācīša darināšana, ziepju gatavošana. Sportiskās aktivitātes –  “ledlaužu” spēles un rotaļas, futbols, tautas bumba, stafetes, vides spēle ar orientēšanās elementiem: Lāču spēle Ādažos. Atbilstošu laikapstākļu gadījumā, peldēšanās Vējupē.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja –  Arnita Kampāne

  10-12 gadi 13.-17.jūlijs “Meistarnīca”

  Bērni iepazīsies ar dažādiem mājsaimniecības darbiem, kas veicinās atbildību par veikto darbu, attīstīs saskarsmes un sadarbības spējas, attīstīs prasmes novērtēt savu un citu darbu. Radošās darbnīcas laikā bērni izzinās sadzīviskas lietas un iemācīsies pa kripatiņai no amatniecības, dārzniecības, kulinārijas un laikmetīgās mākslas. Darbnīca ir piemērota gan zēniem, gan meitenēm, kam patīk radošas, aktīvas nodarbes un, kas vēlas apgūt tādas amata prasmes, kas ļoti noderēs saimniecībā, lai palīdzētu mammai un  tētim. Programmā: Veselīga dzīvesveida nozīme mūsu ikdienā. Rosīgā daļa – izzinošas un praktiskas nodarbības, balstītas uz veselīga dzīves veida pamatnosacījumiem.

  Amatniecības pamati, mērījumi, instrumenti u.c. Rosīgā daļa – Patstāvīgs darbs ar mērķi pagatavot namiņu Ādažu Sapņu dārza iemītniekiem.

  Dārzniecības pamati, dārza darbi, zemes veidi, instrumenti, stādi, sēklas u.c.

  Rosīgā daļa – Patstāvīgs darbs ar mērķi dekupēt podiņu, sagatavot augsni, iestādīt augus.

  Izzinošs pārgājiens ar ekskursiju uz skaistāko dārzu Ādažu novadā ‘’Saules ķirši’’ un tikšanās ar daiļdārznieci Veltu Breidaku.

  Laikmetīgā māksla un mākslas veidi.

  Rosīgā daļa – izpaust savas sajūtas uz papīra dažādas mūzikas pavadījumā; nodoties vienota mākslas darba paveikšanai, kas izceļ katra bērna individualitāti un spēju sadarboties attīstības procesā.

  Svētki un viesu uzņemšana. Mājas uzkopšana, galda klāšana, galda etiķete.

  Rosīgā daļa – bērni sadalās vairākās grupās un sarīko savas mājas svinības (klāj galdus, dekorē telpu, raksta ielūgumus) un uzsāk lomu spēles, dodoties viens pie otra ciemos.

  Es un mana personība.

  Rosīgā daļa – Iedrošinot un veicinot uzdrīkstēšanos, katrs bērns, iepriekš sagatavojoties, prezentē savas prasmes un vēlmi izteikties par sev svarīgām lietām.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja – Dace Virza

  7 – 9 gadi

  20.-24.jūlijs

   

  “Lāčošanās Ādažos”

   

  Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sadarboties, strādāt komandā, līdzdarboties piedzīvojumu tapšanā. Radošās aktivitātes – krājkasītes gatavošana, auduma lācīša darināšana, ziepju gatavošana. Sportiskās aktivitātes –  “ledlaužu” spēles un rotaļas, futbols, tautas bumba, stafetes, vides spēle ar orientēšanās elementiem: Lāču spēle Ādažos. Atbilstošu laikapstākļu gadījumā, peldēšanās Vējupē.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja –  Arnita Kampāne

  10 – 12 gadi

   

  27.-31.jūlijs “Spārnotais divritenis”

  “Spārnotais divritenis” – aktīva nometne bērniem, kuri ir gatavi visu dienu pavadīt kustībā. Velo izbraucieni  līdz  20 km dienā, jo jāpagūst apskatīt daudzas interesantas vietas. Bērni iemācīsies , kā pareizi un droši pārvaldīt velosipēdu, izbraukāties pa Ādažu tuvāko apkārtni un nokļūt līdz jūrai. Atbilstoši bērnu vecumposmam tiks spēlētas spēles, lai veicinātu darbošanos komandā un iepazītu sevi, kā arī tiks izspēlētas gan jaunas, gan sen aizmirstas spēles.

  PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

  Attekas iela 16, Ādaži

  (Ādažu sākumskolas telpas)

  RD vadītāja Alise Timermane

 • Piedaloties pašvaldības, bērnudārza, būvnieka, būvuzrauga, autoruzrauga un SIA “Ekodoma” pārstāvjiem, 1.jūnijā tika atzīmēta Ādažu bērnudārza siltināšanas darbu pabeigšana. Tā kā šogad arī Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas atzīmēšana nevarēja notikt tikpat svinīgi un krāšņi kā citus gadus, pasākuma dalībnieki attālināti sveica mazos Ādažu bērnudārza iemītniekus un personālu, novēlot patīkamu atrašanos atjaunotajās bērnudārza telpās.

  Paldies ikvienam, kurš līdzdarbojās projekta īstenošanā un nodrošināja Ādažu bērnudārza darbību pēdējā gada laikā! Lai atjaunotais bērnudārzs priecē gan pašus mazākos tās iemītniekus, gan personālu, gan ikvienu Ādažu novada iedzīvotāju!

  Kā ziņojām iepriekš, līdz aprīļa beigām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” tika veikti atlikušie fasādes armēšanas darbi, dekora uzklāšana, labiekārtošanas darbi, kā arī citi darbi un maijā tika gatavoti dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā. 27.maijā Būvvalde pieņēma ēku ekspluatācijā, veicot atzīmi par būvdarbu pabeigšanu apliecinājuma kartē “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164”.

  Projekta ietvaros tika veikta ēkas nesiltināto ārsienu siltināšana, ēkas pagraba pārseguma siltināšana ar 150 mm biezu siltumizolāciju, ēkas bērnudārza daļas cokola (zem zemes līmeņa esošo sienu) siltināšana, ēkas bērnudārza daļas savietotā jumta siltināšana, ēkas bērnudārza daļas divslīpju jumta daļas papildus siltināšana, ēkas nemainīto ārdurvju nomaiņa pret jaunām siltinātām durvīm, ēkas nemainīto logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos. Paralēli Projektā paredzētajiem darbiem saimnieciskā kārtā tika veikti arī vairāki citi darbi, kas uzlabo bērnudārza darbību un sekmē pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību Ādažu novadā – bērnudārzā ierīkotas divas jaunas grupiņas, izveidoti bruģēti celiņi pie grupiņām u.c.

  Darbus Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – Projekts) ietvaros veica SIA “BūvKORE”. Apliecinājuma karti izstrādāja SIA “Grand Eko”, savukārt būvuzraudzību – SIA “Būvētika”.Būvdarbi Projekta ietvaros veikti par 859 174,93 EUR bez PVN (1 039 601,67 EUR ar PVN),  no kuriem 451 000,00 EUR sedz ERAF.

  Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika noteikta kā viena no pilotēkām programmas “Horizon 2020” projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” (saīsinājumā – “Accelerate SUNShINE”) ietvaros, kura mērķis ir demonstrēt ēku finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu tāda veida dziļās renovācijas projektiem, kas tiek veidoti apvienojot vairākus objektus un ir balstīti uz pašvaldību sadarbību. Tāpēc būvdarbu iepirkums paredzēja, ka Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas darbi notiks, izmantot Energoefektivitātes pakalpojumu (angļu valodā – Energy Performance Contracting, turpmāk – EPC) līgumu. EPC līgums paredzēja, ka SIA “BūvKORE” ir ne tikai jāveic siltināšanas darbi, bet arī 5 gadu garumā jāgarantē ēkas energoefektivitāte.

   

   

 • Šovakar, 1.jūnijā plkst.19.00 tiešsaistē sveiksim Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 7.-12. klašu skolēnus – izcilniekus, tāpēc aicinām skolēnus, skolēnu vecākus, radus un draugus skatīt apbalvošanas ceremoniju “Ādažu izcilnieks” šeit, Ādažu facebook vai Ādažu novada youtube kanālā https://ej.uz/heos !

 • Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas attālinātā sanāksme notiks 2. jūnijā plkst.14.00. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit:  Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komitejas sanāksmes darba kārtība.

 • Pasākums Ādažu izcilnieks notiks 1.jūnijā plkst.19.00 tiešsaistē

  Gaidīsim Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 7.-12. klašu skolēnus – izcilniekus, skolēnu vecākus, radus un draugus uz apbalvošanas ceremoniju “Ādažu izcilnieks” tiešsaistē  Ādažu facebook, 1.jūnijā plkst.19.00 vai Ādažu novads youtube kanālā https://ej.uz/heos !

 • Ādažu vidusskolā notiek aktīva pārtikas paku komplektēšana 1-4.klašu skolēniem, kā arī 5.-9.klašu skolēniem no daudzbērnu, trūcīgām un mazturīgām ģimenēm. Paku izsniegšana tiks uzsākta nākamnedēļ. Pakas kopējais  svars ir 20kg. Par konkrētiem paku saņemšanas laikiem un nosacījumiem Ādažu vidusskolas skolēnu vecākiem un vecākiem, kuru bērni nemācās Ādažos, pirmdien tiks nosūtīta informācija e-klasē, kā arī uz pieteikumos norādītajiem e-pastiem. Ādažu Brīvā Valdorfa skola ar vecākiem par pārtikas paku izsniegšanu sazināsies atsevišķi.

  Paldies Ādažu uzņēmumam “Muesli Graci”, kas papildu pakā iekļautajiem produktiem katram skolēnam dāvanā sarūpējuši arī savu gardo un veselīgo produkciju!

 • Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus, atsāk treniņus klātienē Sporta centra stadionā. Ne vien telpu, bet arī āra aktivitātēm drošības pasākumu dēļ ir ierobežots dalībnieku skaits, kā arī joprojām ir būtiski ievērot distanci. Tāpēc aicinām iedzīvotājus, kuri brīvajā laikā vēlas individuāli stadionā sportot, pirms došanās uz stadionu ielūkoties TRENIŅU GRAFIKĀ. Treniņu laikā nepiederošiem stadionā uzturēties nav atļauts! Tāpat iesakām iepazīties ar Ādažu Sporta centra NOTEIKUMIEM ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ, kā arī STADIONA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMIEM.
  Tā kā nav iespējams nodrošināt visas epidemioloģiskās prasības baseinā, Ādažu Sporta centra baseins šajā sezonā paliks slēgts. Iegādātie un neizlietotie abonementi būs derīgi jaunajā sezonā. Par baseina pieejamību nākamajā sezonā informēsim vasaras beigās.

  STADIONA ZONĒJUMS

   

 • Ādažu bērnudārza ēka un pagalms

  Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbi tuvojas noslēgumam. Līdz aprīļa beigām tika veikti atlikušie fasādes armēšanas darbi un dekora uzklāšana, montētas vējkastes un palodzes, pie grupiņām liktas evakuācijas kāpnes, veikti labiekārtošanas darbi, kā arī citi darbi. Maijā tika gatavoti dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā.

  Darbus Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros veic SIA “BūvKORE”.