a a a

[:lv]Jaunumi izglītībā[:]

 • Dāvina skolas bibliotēkai grāmatas

  Šodien Ādažu uzņēmēju biedrības rīkotajā akcijā jaunajai sākumskolai grāmatas dāvāja Ādažu uzņēmēji, pārstāvji no domes, Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigādes un NATO enhanced Forward Presence Battle Group Latvia, Ādažu Namsaimnieka un Pašvaldības policijas.

   

 • Viesi no Gruzijas un Lietuvas apmeklē Ādažus

  Ādažu novads un vēl trīs Latvijas pašvaldības – Jūrmalas pilsēta, Pārgaujas novads un Preiļu novads – no 15. līdz 23. novembrim aktīvi iesaistās un organizē aktivitātes Eiropas Vietējās solidaritātes dienu (EVSD) ietvaros.
  🖊Ādažos solidaritātes dienu laikā Mākslas un mūzikas skolā noticis bērnu zīmējumu konkurss par gruzīniem un latviešiem. Šodien apbalvoja skaistāko zīmējumu autorus. Sveicēju vidū bija arī Dušeti pašvaldības (Gruzija) un Šaķu pašvaldības (Lietuva) pārstāvji. Viesi no Gruzijas un Lietuvas apmeklēja arī Ādažu domi un pašvaldības bērnudārzu Kadagā.
  🖊EVSD notiek jau ceturto reizi, iesaistot 35 pašvaldības no Albānijas, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes un Spānijas. Šo dienu mērķis ir veicināt pašvaldību iesaisti globālās solidaritātes un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, un atbalstīt Eiropas demokrātiskās vērtības – dažādību un solidaritāti. Kā teikts Eiropas Vietējās solidaritātes dienu hartā, tad pašvaldībām Eiropā ir galvenā loma, lai veicinātu ilgtspējīgu vietējo attīstību gan lokālā, gan starptautiskā līmenī. Līdzīgi kā iepriekšējos gados pašvaldības uzņem izpētes vizītēs sadarbības pašvaldības no Austrumu partnerības valstīm, organizē seminārus, bērnu zīmējumu konkursus, diskusijas un meistarklases.

  🖊Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar vairākām Latvijas pašvaldībām Eiropas Vietējo solidaritātes dienu pasākumus īsteno jau ceturto gadu. EVSD tiek rīkotas projekta “Strādāt kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros. Eiropas Vietējās solidaritātes dienu pasākumus finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

 • Pārtikas cenu kāpuma dēļ no 2020.gada 1.janvāra maksa par trīsreizēju ēdināšanu Kadagas bērnudārzā “Mežavēji” vienai dienai vienam bērnam ir noteikta 2.18 eiro, neieskaitot PVN.

  Sadārdzinoties pārtikas preču vairumtirdzniecības cenām, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes ēdinātājs SIA “DAGI” iesniedza iepirkumu komisijai lūgumu palielināt viena bērna vienas dienas ēdināšanas cenu par 10%.

  Komisija ir secinājusi, ka pārtikas preču vairumtirdzniecības cenas kāpums kopš 2017.gada maija pārsniedz 10%, bet, saskaņā ar līgumu, sadārdzinājums nedrīkst būt lielāks par 10%. Tādējādi komisija lēmusi atbalstīt ēdināšanas cenas kāpumu par 10%.

 • Turpinot projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” īstenošanu, Ādažu novada dome 22.oktobrī ar SIA “Monum” parakstīja vienošanos par būvprojekta “Jauna skolas ēka Ādažos” 3.kārtas būvdarbu uzsākšanu. 3.kārtas būvdarbu izmaksas – 2 203 272,95 EUR bez PVN.

  Atbilstoši vienošanās, būvdarbi jābeidz 10 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Šobrīd notiek dokumentu kārtošana būvdarbu uzsākšanai. Pēc būvdarbu beigām Ādažu sākumskolai vietā, kur šobrīd aug zālīte, būs izbūvētas vēl 16 klases – specializētie mācību kabineti. Tā kā būvdarbus plānots uzsākt jau 2019.gadā, aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un sekot līdzi informācijai un ierobežojumiem pie būvobjekta!

  Atgādinām, ka projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

   

   

   

 • Ar Eiropas Sociālā  fonda un Ādažu novada domes atbalstu rudens skolēnu brīvdienās no 21.-25.oktobrim īstenota izglītojoši radošā darbnīca (7-9 gadus veciem) un dienas nometne (10-13 gadus veciem) novadā deklarētajiem bērniem veselības veicināšanas jomā.

  Radošās darbnīcas “Miers ķermenī un prātā” 7-11 gadus veciem bērniem ietvaros organizētas dažādas nodarbības bērnu garīgās veselības veicināšanas jomā. Bērni spēlēja prāta spēles, piedalījās mūzikas un kustību nodarbībās. Bērni lika lietā savu radošumu, sajūtas, domas, piedzīvojot dažādus notikumus, mācoties pārvarēt izveidojušās situācijas un uzvedības modeļus. Izmantojot radošās nodarbības un mākslas terapeitisko iedarbību, noorganizētas dažādas savstarpējās komunikācijas nodarbības. Izzinošo nodarbību laikā, bērniem dotas teorētiskās un praktiskas zināšanas par veselīgu dzīves veidu, tādejādi liekot iepazīt visus faktorus, kas  labvēlīgi ietekmē veselību un, kas kaitē.  Kustību nodarbībās bērni varēja uzlabot savu fizisko sagatavotību, spēlējot spēles. Bērni ļoti atsaucīgi piedalījās visās sporta aktivitātēs, gan komandu spēlēs, gan individuālajās stafetēs.

  Uz divām nodarbībām pie bērniem atbrauca psihologs, kurš vadīja radoša un interaktīvas nodarbības bērniem par viedierīču lietošanas paradumiem un pārmērībām, gaišajām un tumšajām pusēm. Izmantojot gan tehnoloģijas, gan interaktīvus pieredzes stāstus, gan darbojoties praktiski individuāli, pāros un mazajās grupās, dalībnieki varēja iegūt pieredzi un zināšanas par ekrānierīču pārmērību riskiem, kā tos atpazīt un kā tos mainīt.

  Bērni devās  pārgājienā pa Ādažiem, kā arī brauca ekskursijā uz zirgaudzētavu ‘’Meždruvas’’.

   

  Dienas nometnes “Aktīvie jaunieši” 10-13 gados veciem jauniešiem mērķis bija popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu jauniešiem no 10 -13 gadu vecumam.  Nometnes programma vismaz 70% notika ārtelpās un laikapstākļi tam bija labvēlīgi. Bērni devās katru dienu pārgājienos vidēji no 5-7 km dienā. Katrs rīts sākās ar rīta vingrošanu, kurā jaunieši apguva pareizu vingrošanas tehniku un mācījās izprast ik rīta izkustēšanās nozīmi. Jaunieši pildīja dažādus uzdevumus un piedalījās aktivitātēs, kas paplašina viņu redzesloku un deva iespēju izmēģināt dzīvē, ko jaunu.

  Pirmais tematiskais uzdevums bija – orientēšanās mežā, kur bērniem bija jāatrod kontrolpunkti. Tas mācīja apgūt orientēšanās prasmes. Otrs bija apgūt dažādas sporta spēles, piemēram, dambreti, kura tika veidota arī turnīra veidā. Jaunieši apguva arī Crossboccia spēli un piedalījās mini turnīrā. Paralēli tika spēlētas arī dažādas bumbu spēles, bērni iemācījās šaut ar loku.

  Otra tematika – galda spēles. Kas var būt labāks par galda spēlēm, kuras māca saliedētību, risināt lietas, komunicēt savā starpā. Bet galvenais galda spēļu programmas uzdevums bija iemācīt jeb iepazīstināt bērnus, ka ārpus telefona ir arī tikpat interesantas spēles, bet kuras ļauj ieraudzīt realitāti, sajust, būt kopā un iepazīt bērniem jaunu pasauli.

  Nometnes ietvaros pie dalībniekiem viesojās arī  profesionāls sportists, kurš jauniešus iepazīstināja ar velo braukšanas sporta veidu, sportista ikdienu, kas jāņem vērā, ja tu vēlies nodarboties ar profesionālo sportu.

  Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

   

   

 • Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome ir izsludinājusi jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

  Sagaidām, ka projektu iesniedz Ādažu novadā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta koordinatoram, ar kuru tiks slēgta vienošanās, jābūt vismaz 18 gadus vecam. Projekta faktiskajiem labuma guvējiem jābūt Ādažu novadā deklarētiem jauniešiem vai jauniešiem, kuri reģistrēti kādā no Ādažu novada izglītības iestādēm.

  Finansējumu piešķir konkursa uzvarētājiem 500 EUR apmērā katram. Finansējumu piešķir šādām projektu aktivitātēm: neformālā mācīšanās, jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā, fiziskās aktivitātes, kas neprasa ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, u.tml.), radošā izpausme (piemēram, radošās darbnīcas, izstādes), nodarbinātības vai uzņēmējdarbības veicināšana.

  Cauršūtu un parakstītu pieteikumu jāiesniedz papīra formā aizlīmētā aploksnē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personiski VPV Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikuma iesniegšanas termiņu). Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2019.gada 5.novembris, plkst. 17.00. Uz aploksnes jānorāda „Pieteikums Ādažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam 2019”, kā arī pretendenta vārds, uzvārds, kontaktadrese un kontakttālrunis.

  Konkursa nolikums – Ādažu novada domes tīmekļvietnē  www.adazi.lvsadaļā Pašvaldība/Konkursi.

  Papildus informācija pa tālr. 25936485, Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede, e-pasts inara.briede@adazi.lv.

 • Šodien, 1. novembrī, piedaloties Ādažu vidusskolas direktoram, domes pārstāvjiem un biedrības “Ādažu uzņēmēji” vadītājam, norisinājās sarunas ar Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem par iespējām uzsākt Bērnu un jauniešu universitātes darbību Ādažos.

 • Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri, savukārt Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” meklē logopēdu. Piesakies!

  Plašāk ar vakancēm aicinām iepazīties sadaļā PAŠVALDĪBA/VAKANCES.