a a a

Attīstības jaunumi

 • Jums ir idejas – kā padarīt novadu labāku? Aicinām tās paust, līdz 31.oktobrim piedaloties iedzīvotāju aptaujā par apvienoto Ādažu novadu! Jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums ir ļoti svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

  AICINĀM AIZPILDĪT APTAUJU ŠEIT!

 • Ādažu novada dome 22.septembrī pieņēma lēmumu par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju, paredzot, ka līdz 2020.gada decembrim jāaktualizē Ādažu novada ilgtspējīga attīstības stratēģija (2013.-2037.). Stratēģija tiks aktualizēta, apvienojot tajā Ādažu un Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju nozīmīgākos ilgtspējīgos elementus, lai izstrādātu vienotu stratēģisko ietvaru Ādažu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei.

  Stratēģija tiek aktualizēta sadarbībā ar Carnikavas novada domi. Atgādinām, ka, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novada administratīvajā teritorijā ietilps divas teritoriālās vienības – esošais Ādažu novads un esošais Carnikavas novads, un jūlijā abas pašvaldības uzsāka kopīgi izstrādāt jaunā Ādažu novada attīstības prorammu.

  Atgādinām, ka iedzīvotāji var iesaistīties novada attīstības plānošanā, piedaloties iedzīvotāju aptaujā ŠEIT: APTAUJA.

 • No 19. līdz 25. oktobrim aicinām Ādažu novada iedzīvotājus iesaistīties ikgadējā akcijā “Dienas bez rindām”, kam šogad dots jauns vadmotīvs “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”. Akciju organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar iestādēm, pašvaldībām un bibliotēkām visā Latvijā. Akcija norisinās integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros.

  Pavasarī Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija strauji mainījusi sabiedrības paradumus, veicinot pakalpojumu pieteikšanu attālināti – telefoniski vai elektroniski. Liela daļa iestāžu klientu apkalpošanu klātienē veic tikai pēc iepriekšējā pieraksta, bet atsevišķas iestādes ir pārgājušas uz pakalpojumu sniegšanu pilnībā attālināti. Tādējādi arī akcijas nosaukums “Dienas bez rindām” ir zaudējis savu aktualitāti, tā vietā vēlamies uzsvērt, ka darīt digitāli – tas ir mūsdienīgi, ērti, ātri, vienkārši un droši.

  Akcijas mērķis mudināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī izmantot valsts piedāvātos digitālos rīkus (e-paraksts, e-adrese u.c.) ikdienas dzīves situāciju ērtākai un ātrākai risināšanai tiešsaistē.

  Šogad akcijas ietvaros visas aktivitātes noritēs attālinātikatru dienu (no pirmdienas līdz piektdienai) plānoti tiešsaistes semināri, kuros tiks stāstīts un rādīts par dažādiem digitālajiem risinājumiem, ko piedāvā valsts un pašvaldību iestādes dažādu dzīves situāciju risināšanai, atvēlot katru dienu noteiktai tēmai (digitālie rīki, kultūra, nodarbinātība, uzņēmējdarbība, vides aizsardzība).

  Visi vebināri būs skatāmi programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” vietnē https://mana.latvija.lv/darit-digitali-tavs-jaunais-dzivesveids/ un programmas profilos sociālajos tīklos (https://www.facebook.com/latvija.lv/). Visu vebināru video ieraksti būs pieejami sociālajā tīkla Youtube.com kontā @Latvija.lv.

  Arī šogad tiek piedāvāta iespēja ikvienam interesentam piedalīties tiešsaistes viktorīnā ar jautājumiem par e-pakalpojumiem un digitālajām iespējām. Viktorīna būs anonīma, bet, ja dalībnieks vēlēsies piedalīties balvas izlozē, būs iespējams norādīt vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Savukārt sociālo tīklu lietotājiem būs iespēja piedalīties foto vai video konkursā “Digitālais plecs”, kurā aicināsim rādīt, kā cilvēki palīdz viens otram apgūt dažādus valsts piedāvātos digitālos rīkus un e-pakalpojumus. Konkursa noteikumi tiks publicēti mana.latvija.lv un sociālajos tīklos.

  Aicinām Ādažu novada iedzīvotājus iesaistīties akcijas norisēs un:

  • pieteikt pakalpojumus elektroniski – pakalpojumu, e-paraksta un e-adreses pieteikšanu un lietošanas apgūšanu palīdzēs veikt Ādažu novada Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieki, kā arī skaidros e-pakalpojumu izmantošanas priekšrocības;
  • saņemt praktisku palīdzību pie brīvpieejama datora (lūdzam iedzīvotājus, kuri grib apgūt jaunas iemaņas e-pakalpojumu, e-paraksta un e-adreses pieteikšanā iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr.: 66954800 vai 67997350);
  • saņemt informāciju par plānotajiem tiešsaistes vebināriem, kuros tiks stāstīts par noderīgiem digitālajiem rīkiem dzīves situāciju risināšanai, kā arī viktorīnām un konkursiem;
  • iesaistīties pasākumu norisē.

  Akcija “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!” (iepriekš – Dienas bez rindām) tiek rīkota jau sesto gadu. 2019. gada akcijā “Dienas bez rindām” sniegts vairāk nekā 5 tūkstoši konsultāciju par e-pakalpojumiem. Akcijā piedalījās rekordliels skaits valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī to filiāles visā Latvijā, kopumā – 340. Kā liecina pērnā gada akcijas dalībnieku aptauja, 92% klientu pēc konsultācijas saņemšanas veidojusies lielāka izpratne par e-pakalpojumu izmantošanas ieguvumiem.

  Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ādažu novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pa tālr.: 66954800, 67997350 vai rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi: adazi@pakapojumucentri.lv vai dome@adazi.lv.

 • Skolas brīvlaikā darbs pie Ādažu sākumskolas 3.kārtas izbūves tika veikts atbilstoši plānotajam. Laika grafika termiņi tika ievēroti un uz augusta beigām specializēto kabinetu korpusā abos stāvos bija pabeigta logu montāža, siltumizolācijas stiprināšana, fasādes dzelzsbetona paneļu montāža un jumta seguma izbūve. Turpinājās iekšējo inženiertīklu izbūve, notika starpsienu izbūve, kā arī bija uzsākti iekšējie apdares darbi un teritorijas labiekārtošana pie Zaļās klases.

  Darbi tiek veikti ERAF finansētā projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros. Būvdarbus veic SIA “Monum”, būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt autoruzraudzību – SIA “Nams”.

 • 3.septembrī Ādažu novada dome sadarbībā ar LIAA Siguldas biznesa inkubatoru organizēja informatīvu pasākumu topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem. Klātesošajiem bija iespēja tikties ar LIAA Siguldas biznesa inkubatora pārstāvjiem un uzzināt par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas (pirmsinkubācijas) vai uzņēmējdarbības (inkubācijas) attīstībai, kā arī saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu.

  Atgādinām, ka pieteikumus dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās var iesniegt līdz 20.septembrim. Aicinām neatlikt pieteikumu sagatavošanu uz pēdējo brīdi, kā arī vēl neskaidros jautājumus uzdot Siguldas biznesa inkubatora konsultantiem pirms pieteikuma iesniegšanas.

  Pieteikšanās ŠEIT .