Carnikavas pamatskolā turpinās būvdarbi

09.11.2021.

ēka būvniecības procesā2

2020.gada nogalē tika uzsākti Carnikavas pamatskolas ēkas pārbūves darbi, kurus veic SIA “NEWCOM Construction”. Darbi tiek veikti projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” ietvaros ar mērķi attīstīt izglītības infrastruktūru, sekmēt plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un pilnībā modernizēt vispārējās izglītības mācību vidi Carnikavas pagastā.

Līdz 2021.gada novembrim bija pabeigti visi demontāžas darbi un zemes darbi, pamati, izbūvētas ēku nesošā karkasa konstrukcijas, jumts, ārējie elektrotīkli un gāzes apgādes tīkli.

Būvdarbi turpinās pie ārsienu un iekšsienu izbūves, tiek veikta logu un durvju montāža, turpinās apdares darbi un ēkas inženiersistēmu izbūve. Uzsākta ārējo ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklu stadionam piegulošajā teritorijā, Nākotnes un Jūras ielā, paralēli veicot ceļu un laukumu izbūvi sagatavojot ceļu pamatnes.

SIA “NEWCOM Construction” ir pabeidzis visus būvprojekta izmaiņu projektēšanas darbus. Būvdarbu laikā esošajās ēkas konstrukcijās tika atklātas būtiskas konstrukciju nepilnības, kuras būvuzņēmējs sadarbojoties ar būvkonstruktoriem, veiksmīgi atrisināja, pielietojot risinājumus, kas prasīja minimālus finanšu līdzekļus. Atbilstoši izmaiņu būvprojektam Ādažu novada pašvaldība un SIA “NEWCOM Construction” ir precizējuši būvdarbu izmaksas un pielietotos būvmateriālus līguma summas ietvaros.  Neskatoties uz būvmateriālu trūkumu un ilgstošajām piegādēm, būvuzņēmejs plāno pabeigt būvdarbus līdz 25.03.2022.