Carnikavas pamatskolā jau izveidota paraugklase

28.09.2021.

Carnikavā, Nākotnes ielā 1 kopš 2020. gada 4.novembra tiek veikti pamatskolas ēkas rekonstrukcijas darbi, lai attīstītu izglītības infrastruktūru, sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un pilnībā modernizētu vispārējās izglītības mācību vidi Carnikavas pagastā.

Ādažu novada pašvaldības vadība apmeklēja Carnikavas pamatskolas ēku Nākotnes ielā 1, novērtējot jau paveiktos būvdarbus, kā arī apskatot izveidoto demonstrācijas klasi.


Rekonstrukcijas darbi paredz Carnikavas pamatskolas ēkas paplašināšanu, nodrošinot modernu un ergonomisku vispārējās izglītības mācību vidi līdz 660 skolēniem un vismaz 30 klases. Kamēr notiek rekonstrukcijas darbi, Carnikavas pamatskolas mācību process tiek organizēts pagaidu telpās – Carnikavā, Garā ielā 20.Kopā skolā plānoti 43 kabineti, bibliotēka ar lasītavu, gaiteņi ar plašām atpūtas zonām, sporta zāle, kā arī multifunkcionāla zāle. Plānojot multifunkcionālo zāli, tika ņemti vērā Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze apvienoto telpu būvniecībā.

Īpaša uzmanība projektā paredzēta eksakto mācību priekšmetiem. Pamatskolas ēkā tiek būvēts eksakto mācību priekšmetu korpuss ar dabaszinātņu mācību kabinetiem, mācību virtuvi, darbnīcu, divām datorklasēm, fizikas un ķīmijas laboratoriju. Lai izveidotajos  kabinetos pēc projekta īstenošanas varētu nodrošināt kvalitatīvas mācības, plānots iegādāties atbilstošu aprīkojumu: datorklases aprīkojumu, demonstrējumu iekārtas, eksperimentu un laboratorijas darbu komplektus, laboratorijas darbu piederumus, mērinstrumentus, konstruktorus, kā arī datu uzkrājējus un sensorus. Pārējos mācību kabinetos plānots iegādāties interaktīvās tāfeles, displejus, datortehniku un mēbeles.

Teritorijas labiekārtošanas darbi paredz ierīkot 17 auto stāvvietas skolas apmeklētājiem, velo novietnes 136 velosipēdiem, rotaļu laukumu un iekšpagalmu. Gājēju pārvietošanās pamatskolas teritorijā paredzēta pa gājēju ietvēm, veicot būtisku ātruma ierobežošanu transportlīdzekļiem satiksmes organizācijas plānojumā, ko noteiks teritorijā izvietotās ceļa zīmes. Visā teritorijas posmā būs atrisināti vides pieejamības jautājumi.

Būvdarbus veic SIA “NEWCOM Construction”, būvuzraudzību – SIA “Prokrial”. Ar SIA “NEWCOM Construction” noslēgtais līgums paredz skolas ēkas būvdarbus, būvprojekta izmaiņu veikšanu SIA “Firma L4” un SIA “Baltex Group” izstrādātajā būvprojektā,  un būvprojekta autoruzraudzību.

Būvdarbi notiek ERAF līdzfinansētā projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas plānotas 11 600 000 EUR apmērā. Rekonstruētā pamatskolas ēka ar visu aprīkojumu skolēniem un skolas personālam būs pieejama 2022./2023.mācību gadā.

Inga Pērkone

Foto: Karīna Miķelsone, Inga Pērkone