Stapriņu ciems

Grozījumi detālplānojumam „Intas” un „Alises”

Ādažu novada dome 2014. gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 251 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu”. Ar apstiprināto detālplānojuma grozījumu projektu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības darba laikā.

Detālplānojums stājies spēkā 03.12.2014, Nr.240 (5300), kad minētais lēmums publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Pielikums1

Pielikums2

Pielikums3

Pielikums4

Pielikums5

Pielikums6

Pielikums7

Detālplānojums „Inčulejas”

„Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamā īpašuma „Inčulejas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2009.gada 27.janvāra lēmumu Nr.3 un izdoti saistošie noteikumi Nr.1 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam „Inčulejas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2009.gada 10.februāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Inčulejas – apbūves noteikumi

Inculejas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums “Stirnmalas”

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2012.gada 28.februāra domes sēdes lēmumu Nr.15 ir apstiprināts detālplānojums Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam ,,Stirnmalas” un izdoti saistošie noteikumu Nr.4 “Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam ,,Stirnmalas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”. Ar noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē.

Stirnmalas1

Stirnmalas2

Detālplānojums „Intas” un „Alises”

„Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 25.jūlija lēmumu Nr.60 un izdoti saistošie noteikumi Nr.20 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem „Intas” un „Alises” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 25.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Intas, Alises – apbūves noteikumi

Intas, Alises – inženierkomunikāciju plāns

Intas, Alises – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Dzirkstes”

„Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamā īpašuma „Dzirkstes” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 24.jūlija lēmumu Nr.70 un izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam „Dzirkstes”  grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 14.augusta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Dzirkstītes – apbūves noteikumi

Dzirkstītes – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Jaunbullas”

„Nekustamā īpašuma „Jaunbullas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu padomes 2003.gada 25.novembra lēmumu Nr.73 un izdoti saistošie noteikumi Nr.24 „Par nekustamā īpašuma „Jaunbullas” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Jaunbullas – apbūves noteikumi

Jaunbullas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Krastnieki” un „Saliņas”

„Nekustamo īpašumu „Krastnieki” un „Saliņas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 20.maija protokolu Nr.5§3.26 un izdoti saistošie noteikumi Nr.14 „Par nekustamo īpašumu „Krastnieki” un „Saliņas” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Krastnieki, Saliņas – apbūves noteikumi

Krastnieki, Saliņas – plānotās izmantošanas plāns 1.daļa

Krastnieki, Saliņas – plānotās izmantošanas plāns 2.daļa

Detālplānojums „Līksnas” un „Šūpoles”

„Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Līksnas” un „Šūpoles” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 21.decembra lēmumu Nr.114 un izdoti saistošie noteikumi Nr.51 „Par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajiem īpašumiem „Līksnas” un „Šūpoles” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 11.janvāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Līksnas, Šūpoles – apbūves noteikumi

Līksnas, Šūpoles – inženierkomunikāciju plāns

Līksnas, Šūpoles – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Luksti”

„Nekustamā īpašuma „Luksti” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2004.gada 21.septembra lēmumu Nr.82 un izdoti saistošie noteikumi Nr.36 „Par nekustamā īpašuma „Luksti” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Luksti – apbūves noteikumi

Luksti – plānotās izmantošanas plāns 1.daļa

Luksti – plānotās izmantošanas plāns 2.daļa

Detālplānojums „Laukkalni”, „Imantas”, „Mārlauki”, „Indrāni”, „Sandras”, „Induļi”, „Čiekuri”, „Lauciņi”, „Lauki”, „Grodas”, „Cekules”, Zelta ielā Nr.1,3,5,7,9, Ēnu ielā Nr.1 un Sudraba ielā Nr.10,12

„Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Laukkalni”, „Imantas”, „Mārlauki”, „Indrāni”, „Sandras”, „Induļi”, „Čiekuri”, „Lauciņi”, „Lauki”, „Grodas”, „Cekules”, Zelta ielā Nr.1,3,5,7,9, Ēnu ielā Nr.1 un Sudraba ielā Nr.10,12 detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 24.oktobra lēmumu Nr.105 un izdoti saistošie noteikumi Nr.29 „Par nekustamo īpašumu „Laukkalni”, Imantas”, „Mārlauki”, „Indrāni”, „Sandras”, „Induļi”, „Čiekuri”, „Lauciņi”, „Lauki”, „Grodas”, „Cekules”, Zelta ielā Nr.1,3,5,7,9, Ēnu ielā Nr.1 un Sudraba ielā Nr.10,12 detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 19.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Laukkalni, Imantas, Mārlauki, Indrāni, Sandras, Induļi, … – apbūves noteikumi

Laukkalni, Imantas, Mārlauki, Indrāni, Sandras, Induļi, … – inženierkomunikāciju plāns

Laukkalni, Imantas, Mārlauki, Indrāni, Sandras, Induļi, … – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Mežstapriņi”, „Krastnieki” un „Piekrastnieki”

„Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Mežstapriņi”, „Krastnieki” un „Piekrastnieki” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 26.jūnija protokolu Nr.7§1.6.1 un izdoti saistošie noteikumi Nr.22 „Par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajiem īpašumiem „Mežstapriņi”, „Krastnieki” un „Piekrastnieki” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 17.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Mežstapriņi, Krastnieki, Piekrastnieki – apbūves noteikumi

Mežstapriņi, Krastnieki, Piekrastnieki -plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Ranči”

„Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamā īpašuma „Ranči” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.239 un izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam „Ranči” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2009.gada 5.novembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Ranči – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Stapriņi”

„Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamā īpašuma „Stapriņi” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 26.februāra lēmumu Nr.10 un izdoti saistošie noteikumi Nr.10 „Par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam „Stapriņi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 13.marta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Stapriņi – apbūves noteikumi

Stapriņi – plānotās izmantošanas plāns 1.daļa

Stapriņi – plānotās izmantošanas plāns 2. daļa

Detālplānojums „Zemītes”

„Nekustamā īpašuma „Zemītes” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2004.gada 17.augusta lēmumu Nr.69 un izdoti saistošie noteikumi Nr.35 „Par nekustamā īpašuma „Zemītes” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2004.gada 24.augusta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Rīgas Apriņķa Avīze”.

Zemītes – apbūves noteikumi

Zemītes – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Ziemeļ-bullas”,  „Liānas”, „Annas” un „Mājas”

„Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Ziemeļ-bullas”, „Liānas”, „Annas” un „Mājas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 21.decembra lēmumu Nr.115 un izdoti saistošie noteikumi Nr.52 „Par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajiem īpašumiem „Ziemeļ-bullas”, „Liānas”, „Annas” un „Mājas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 11.janvāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Ziemeļbullas, Liānas, Annas, Mājas – apbūves noteikumi

Ziemeļbullas, Liānas, Annas, Mājas – plānotās izmantošanas plāns