Kadagas ciems

Paziņojums par zemes vienības „Jaunlilavas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu

Ādažu novada domes 24.11.2015. sēdē ir apstiprināts Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Veclilavas” zemes vienība „Jaunlilavas” detālplānojums (sēdes lēmums Nr.216). Ar detālplānojumu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Jaunlilavas_Sadalijums

Jaunlilavas_Zonejums GP2

TIAN

Detālplānojums „Valumi”

„Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Valumi” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 23.septembra lēmumu Nr.128 un izdoti saistošie noteikumi Nr.25 „Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam „Valumi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 8.oktobra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Valumi – apbūves noteikumi

Valumi – inženierkomunikāciju plāns

Valumi – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un „Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g.

„Ādažu novada Kadagas ciema nekustamo īpašumu „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un „Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 27.maija lēmumu Nr.71 un izdoti saistošie noteikumi Nr.18 „Par detālplānojuma Ādažu novada kadagas ciema nekustamajiem īpašumiem „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un „Mazvairogi” 1., 2., 3., 4.z.g. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 10.jūnija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Augšvairogi, Mazvairogi – apbūves noteikumi

Augšvairogi, Mazvairogi – plānotās izmantošanas plāns 1.daļa

Augšvairogi, Mazvairogi – plānotās izmantošanas plāns 2.daļa

Detālplānojums Bērzu gatve  28

„Zemesgabala Bērzu gatve 28 detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu padomes 2004.gada 25.maija lēmumu Nr.37 un izdoti saistošie noteikumi Nr.29 „Par zemesgabala Bērzu gatvē 28 sadalīšanu un apbūves noteikumiem”.

Bērzu gatve 28 – apbūves noteikumi

Bērzu gatve 28 – inženierkomunikāciju plāns

Bērzu gatve 28 – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Jaunārputni ” 4.zemes gabalam

 „Zemesgabala „Jaunārputni ” 4.zemes gabals detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu padomes 2004.gada 15.jūnija lēmumu Nr.49 un izdoti saistošie noteikumi Nr.32 „Par zemesgabala „Jaunārputni ” 4.zemes gabala sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Jaunārputni – apbūves noteikumi

Jaunārputni – inženierkomunikāciju plāns 1.daļa

Jaunārputni – inženierkomunikāciju plāns 2.daļa

Jaunārputni – plānotās izmantošanas plāns 1.daļa

Jaunārputni – plānotās izmantošanas plāns 2.daļa

Detālplānojums „Jaunliepas”

„Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Jaunliepas” detālplānojums”  apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 23.decembra lēmumu Nr.202 un izdoti saistošie noteikumi Nr.35 „Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam „Jaunliepas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2009.gada 13.janvāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Jaunliepas – apbūves noteikumi

Jaunliepas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums Kadagas ciema daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai

 „Ādažu novada Kadagas ciema daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 25.jūlija lēmumu Nr.63 un izdoti saistošie noteikumi Nr.23 „Par Kadagas ciema daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 9.augusta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Kadagas daudzstāvu mājas – apbūves noteikumi

Kadagas daudzstāvu mājas – inženierkomunikāciju plāns

Kadagas daudzstāvu mājas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Dienvidi”, „Pūpēži”, „Pēči”, „Avotiņi”

„Ādažu novada Kadagas ciema nekustamo īpašumu „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Dienvidi”, „Pūpēži”, „Pēči”, „Avotiņi” un daļai no nekustamā īpašuma „Ūdensrožu parks” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 27.februāra lēmumu Nr.16 un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Dienvidi”, „Pūpēži”, „Pēči”, „Avotiņi” un daļai no nekustamā īpašuma „Ūdensrožu parks” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 20.marta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Ķurzuļi, Zābaki, Dienvidi, Pūpēži, Pēči, Avotiņi – apbūves noteikumi

Ķurzuļi, Zābaki, Dienvidi, Pūpēži, Pēči, Avotiņi – inženierkomunikāciju plāns

Ķurzuļi, Zābaki, Dienvidi, Pūpēži, Pēči, Avotiņi – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Mežaparks”

„Nekustamā īpašuma „Mežaparks” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 16.septembra lēmumu Nr.53 un izdoti saistošie noteikumi Nr.23 „Par nekustamā īpašuma „Mežaparks” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Mežaparks – apbūves noteikumi

Mežaparks – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Mežavēji”

„Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Mežavēji” detālplānojums”  apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 27.maija lēmumu Nr.73 un izdoti saistošie noteikumi Nr.20 „Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Mežavēji” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 10.jūnija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Mežavēji – apbūves noteikumi

Mežavēji – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Ogas”

„Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Ogas” detālplānojums”  apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 25.marta lēmumu Nr.29 un izdoti saistošie noteikumi Nr.13 „Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam „Ogas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 9.aprīļa, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Ogas – apbūves noteikumi

Ogas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Saulespļava”,  „Vālodzītes”, „Rītarasas”, „Vīgriezes”

„Nekustamo īpašumu „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un „Saulespļava” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2004.gada 17.augusta lēmumu Nr.68 un izdoti saistošie noteikumi Nr.34 „Par nekustamo īpašumu „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un „Saulespļava” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Vālodzītes, Vīgriezes, Rītarasas, Saulespļavas – apbūves noteikumi

Vālodzītes, Vīgriezes, Rītarasas, Saulespļavas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Smiltāji”, „Asari” un „Vēži”

„Ādažu novada Kadagas ciema nekustamo īpašumu „Smiltāji”, „Asari” un „Vēži” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.41 un izdoti saistošie noteikumi Nr.14 „Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajiem īpašumiem „Smiltāji”, „Asari” un „Vēži” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 15.maija kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Smiltāji, Asari, Vēži – apbūves noteikumi

Smiltāji, Asari, Vēži – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Uguntiņas”

„Zemesgabala „Uguntiņas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 17.jūnija protokolu Nr.38 un izdoti saistošie noteikumi Nr.18 „Par zemesgabala „Uguntiņas” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Uguntiņas – apbūves noteikumi

Uguntiņas – inženierkomunikāciju plāns

Uguntiņas – plānotās izmantošanas plāns