Garkalnes ciems

Detālplānojums „Senči”

„Ādažu novada Garkalnes ciema nekustamā īpašuma „Senči” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2010.gada 27.jūlija lēmumu Nr.100 un izdoti saistošie noteikumi Nr.20 „Par detālplānojuma Ādažu novada Garkalnes ciema nekustamajam īpašumam „Senči” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2010.gada 10.augusta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Senči – apbūves noteikumi

Senči – detālplānojuma realizācijas kārtība

Senči – plānotās izmantošanas plāns un aizsargjoslas

Detālplānojums „Silmalas”

„Ādažu novada Garkalnes ciema nekustamā īpašuma „Silmalas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 29.janvāra lēmumu Nr.2 un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam „Silmalas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 8.februāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Silmalas – apbūves noteikumi

Silmalas – inženierkomunikāciju plāns

Silmalas – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Aizstrauti”

„Rīgas rajona Ādažu pagasta nekustamā īpašuma „Aizstrauti” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 25.novembra lēmumu Nr.74 un izdoti saistošie noteikumi Nr.25 „Par nekustama īpašuma „Aizstaruti” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2003.gada 5.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Rīgas Apriņķa Avīze”.

Aizstrauti – apbūves noteikumi

Aizstrauti – inženierkomunikāciju plāns

Aizstrauti – plānotā atļautā apbūve

Detālplānojums „Eduļi”

„Ādažu novada nekustamā īpašuma „Eduļi” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 27.jūnija lēmumu Nr.47 un izdoti saistošie noteikumi Nr.14 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam „Eduļi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”. Grozījumi apstiprināti ar Ādažu novada 2006.gada 14.novembra lēmumu Nr.112 un izdoti saistošie noteikumi Nr.30 „Par nekustamā īpašuma “Eduļi” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 20.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”, savukārt grozījumi stājušies spēkā pēc 2006.gada 5.decembra.

Enduļi – apbūves noteikumi

Enduļi – plānotā atļautā apbūve

Detālplānojums „Grandi”

„Rīgas rajona Ādažu pagasta zemesgabala „Grandi” („Lantveiduļi”) detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 25.novembra lēmumu Nr.75 un izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par nekustama īpašuma „Grandi” („Lantveiduļi”) sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2003.gada 5.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Rīgas Apriņķa Avīze”.

Grandi – apbūves noteikumi

Grandi – plānotā atļautā apbūve

Detālplānojums „Irši”, „Āmuļi”, „Ošveiduļi”

„Nekustamo īpašumu „Irši”, „Āmuļi” un „Ošveiduļi” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 24.oktobra lēmumu Nr.104 un izdoti saistošie noteikumi Nr.28 „Par nekustamo īpašumu „Irši”, „Āmuļi” un „Ošveiduļi” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 2.novembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Irši, Āmuļi, Ošveiduļi – apbūves noteikumi 

Detālplānojums „Jaunirbes” 1.z.g., „Cinīši”, „Čukstes” („Žagarlauki”)

„Ādažu novada Garkalnes ciema nekustamo īpašumu „Jaunirbes” 1.z.g., „Cinīši”, „Čukstes” („Žagarlauki”) detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 23.oktobra lēmumu Nr.93 un izdoti saistošie noteikumi Nr.93 „Par nekustamo īpašumu „Jaunirbes” 1.z.g., „Cinīši”, „Čukstes” („Žagarlauki”) detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 11.novembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Jaunirbes, Cinīši, Čukstes – apbūves noteikumi

Jaunirbes, Cinīši, Čukstes – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Podlejas”, „Podkalni”, „Slejmalas”, „Grantiņi”

„Nekustamo īpašumu „Podlejas”, „Podkalni”, „Slejmalas”, „Grantiņi” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 21.novembra lēmumu Nr.120 un izdoti saistošie noteikumi Nr.33 „Par nekustamo īpašumu „Podlejas”, „Podkalni”, „Slejmalas” un „Grantiņi” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 8.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Podlejas, Podkalni, Slejmalas, Grantiņi – apbūves noteikumi

Podlejas, Podkalni, Slejmalas, Grantiņi – inženierkomunikāciju plāns

Podlejas, Podkalni, Slejmalas, Grantiņi – plānotā atļautā apbūve

Detālplānojums „Silāres”

„Nekustamā īpašuma „Silāres” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2004.gada 20.jūlija lēmumu Nr.59 un izdoti saistošie noteikumi Nr.33 „Par nekustamā īpašuma „Silāres” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Silāres – apbūves noteikumi

Silāres – inženierkomunikāciju plāns

Silāres – plānotā atļautā apbūve

Detālplānojums „Strautkalni”

„Nekustamo īpašumu „Strautkalni” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2001.gada 17.jūlija protokolu Nr.5§4.6. un izdoti saistošie noteikumi Nr.9 „Par zemesgabala „Strautkalni” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Strautkalni – apbūves noteikumi

Strautkalni – inženierkomunikāciju plāns 1. lapa

Strautkalni – inženierkomunikāciju plāns 2. lapa

Detālplānojums „Vīteri”

„Nekustamā īpašuma „Vīteri” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 25.jūlija lēmumu Nr.61 un izdoti saistošie noteikumi Nr.21 „Par nekustamā īpašuma „Vīteri” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 9.augusta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Vīteri – apbūves noteikumi

Vīteri – inženierkomunikāciju plāns

Vīteri – plānotā atļautā apbūve