Eimuru ciems

Detālplānojums „Skujenieki”

 „Ādažu novada Eimuru ciema nekustamā īpašuma „Skujenieki” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 25.marta lēmumu Nr.28 un izdoti saistošie noteikumi Nr.12 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam „Skujenieki” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 9.aprīļa, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Skujenieki – apbūves noteikumi

Skujenieki – inženierkomunikāciju plāns

Skujenieki – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Jaunzariņi”, „Jaunkatlapas”, „Miķeļi”, „Provinces”, „Mežārputni”

„Nekustamā īpašuma „Jaunzariņi”, „Jaunkatlapas”, „Miķeļi”, „Provinces”, „Mežārputni” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 27.februāra lēmumu Nr.17 un izdoti saistošie noteikumi Nr.6 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem „Jaunzariņi”, „Jaunkatlapas”, „Miķeļi”, „Provinces” un „Mežārputni” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 20.marta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Jaunzariņi, Jaunkatlapas, Miķeļi, Provinces, Mežārputni – apbūves noteikumi

Jaunzariņi, Jaunkatlapas, Miķeļi, Provinces, Mežārputni – plānotā atļautā izmantošana