Divezeru ciems

Detālplānojums „Jaunvārnas” un „Vecvārnas”

 „Ādažu novada Divezeru ciema nekustamo īpašumu „Jaunvārnas” un „Vecvārnas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2009.gada 26.maija lēmumu Nr.77 un izdoti saistošie noteikumi Nr.15 „Par detālplānojuma Ādažu novada Divezeru ciema nekustamajiem īpašumiem „Jaunvārnas” un „Vecvārnas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2009.gada 9.jūnija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Jaunvārnas, Vecvārnas – apbūves noteikumi

Jaunvārnas, Vecvārnas – inženierkomunikāciju plāns

Jaunvārnas, Vecvārnas – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Ezeroši”

„Ādažu novada Divezeru ciema nekustamā īpašuma „Ezeroši” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 27.maija lēmumu Nr.50 un izdoti saistošie noteikumi Nr.19 „Par detālplānojuma Ādažu novada Divezeru ciema nekustamajam īpašumam „Ezeroši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 10.jūnija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Ezeroši – apbūves noteikumi

Ezeroši – inženierkomunikāciju plāns

Ezeroši – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums Ādažu novada ceļam “Kadagas ezers – Puska” un nekustamajiem īpašumiem „Sāgas”, „Rīti”, „Ķērpji”, „Mežavoti”, „Bruņinieki” un „Ūdensrozes”

„Ādažu novada ceļa “Kadagas ezers – Puska” un nekustamajiem īpašumiem „Sāgas”, „Rīti”, „Ķērpji”, „Mežavoti”, „Bruņinieki” un „Ūdensrozes”  detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 23.janvāra lēmumu Nr.7 un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Par detālplānojuma Ādažu novada ceļam “Kadagas ezers – Puska” un nekustamajiem īpašumiem „Sāgas”, „Rīti”, „Ķērpji”, „Mežavoti”, „Bruņinieki” un „Ūdensrozes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 8.februāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Kadagas ezers – Puska, Sāgas, Rīti, Ķērpji, Mežavoti, Bruņinieki, Ūdensrozes – apbūves noteikumi

Kadagas ezers – Puska, Sāgas, Rīti, Ķērpji, Mežavoti, Bruņinieki, Ūdensrozes – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Kārpiņas”

„Nekustamā īpašuma „Kārpiņas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 16.septembra lēmumu Nr.52 un izdoti saistošie noteikumi Nr.22 „Par nekustamā īpašuma „Kārpiņas” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Kārpiņas – apbūves noteikumi

Kārpiņas – inženierkomunikāciju plāns

Kārpiņas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums Lilastes ezers, Vecvārnu ceļš, „Grunduļi”, „Cibuļi”, „Mežotnes”, „Lielvārnas”

„Zemesgabalu „Grunduļi”, „Cibuļi”, „Mežotnes”, „Lielvārnas”  un Lilastes ezera, Vecvārnu ceļa detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2002.gada 19.marta protokolu Nr.3 un izdoti saistošie noteikumi Nr.11 „Par zemesgabalu „Grunduļi”, „Cibuļi”, „Mežotnes”, „Lielvārnas” un daļas no zemesgabala „Vecvārnas” sadalīšanu apbūves gabalos, mežaparka izveidošanu un apbūves noteikumiem”.

Teritorija pie Lilastes ezera, Vecvārnu ceļš – apbūves noteikumi

Teritorija pie Lilastes ezera, Vecvārnu ceļš – inženierkomunikāciju plāns

Teritorija pie Lilastes ezera, Vecvārnu ceļš – plānotās izmantošanas plāns