Birznieku ciems

Detālplānojums “Dravnieki”

2013.gada 26. martā Ādažu novada dome ar lēmumu Nr.50 apstiprināja Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma “Dravnieki” (kad. apz. 8044 003 0030) detālplānojumu grozījumu projektu.

Ar projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes būvvaldē, pirmdienās no 10.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00.

Apbūves noteikumi

Shēma1

Shēma2

Detālplānojums „Sauleslejas”

 „Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma „Sauleslejas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2009.gada 26.jūnija lēmumu Nr.93 un izdoti saistošie noteikumi Nr.17 „Par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajam īpašumam „Sauleslejas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2009.gada 9.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Sauleslejas – apbūves noteikumi

Sauleslejas – meliorācijas plāns

Sauleslejas – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Dravnieki” un „Ozolkalni”

„Nekustamā īpašuma „Dravnieki” un „Ozolkalni” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 22.decembra lēmumu Nr.136 un izdoti saistošie noteikumi Nr.35 „Par nekustamo īpašumu „Dravnieki” un „Ozolkalni” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 23.janvāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Rīgas Apriņķa Avīze”.

Dravnieki, Ozolkalni – apbūves noteikumi

Dravnieki, Ozolkalni – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Langas”, „Langas A”, Rīgas gatve 71

„Ādažu novada Birznieku ciema nekustamo īpašumu „Langas” , „Langas A”, Rīgas gatve 71 detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2009.gada 24.februāra lēmumu Nr.24 un izdoti saistošie noteikumi Nr.6 „Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajiem īpašumiem „Langas” , „Langas A”, Rīgas gatve 71 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2009.gada 6.marta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Langas – apbūves noteikumi

Langas – inženierkomunikāciju plāns

Langas – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums Ozollauki”, „Birzes”, „Dīķīši”, „Dīķi”, „Mazdīķi” un „Rēzijas”

„Nekustamo īpašumu „Ozollauki”, „Birzes”, „Dīķīši”, „Dīķi”, „Mazdīķi” un „Rēzijas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 23.maijā lēmumu Nr.35 un izdoti saistošie noteikumi Nr.12 „Par nekustamo īpašumu „Ozollauki”, „Birzes”, „Dīķīši”, „Dīķi”, „Mazdīķi” un „Rēzijas” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 8.jūnija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Ozollauki, Birzes, Rēzijas, Dīķīši, Dīķi, Mazdīķi – apbūves noteikumi

Ozollauki, Birzes, Rēzijas, Dīķīši, Dīķi, Mazdīķi – inženierkomunikāciju plāns

Ozollauki, Birzes, Rēzijas, Dīķīši, Dīķi, Mazdīķi – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Pumpuri” 1.z.g.

„Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma „Pumpuri” 1.z.g. detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 29.janvāra lēmumu Nr.1 un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma „Pumpuri” 1.z.g. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 14.februāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Pumpuri 1.z.g. – apbūves noteikumi

Pumpuri 1.z.g. – inženierkomunikāciju plāns

Pumpuri 1.z.g. – plānotā atļautā izmantošana