Baltezera ciems

Detālplānojums „Lācīši”, „Kaijas” un „Lagūnas”

Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem „Lācīši”, „Kaijas” un „Lagūnas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2017.gada 23.jūnija lēmumu Nr.111.

DP-1
DP-2
DP-3
DP-4
DP-5
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Detālplānojums „Niedrītes”

„Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Niedrītes” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 28.oktobra lēmumu Nr.179 un izdoti saistošie noteikumi Nr.30 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam „Niedrītes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 11.novembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Niedrītes – apbūves noteikumi

Niedrītes – plānotā atļautā apbūve

Detālplānojums „Baltkrasti”, „Čiekurkrasti”, „Avijas”, „Stabiņi” un „Kalndores” 3.z.g. un 6.z.g.

„Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem „Baltkrasti”, „Čiekurkrasti”, „Avijas”, „Stabiņi” un „Kalndores” 3.z.g. un 6.z.g. detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 27.jūnija lēmumu Nr.89 un izdoti saistošie noteikumi Nr.22 „Par detālplānojuma Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem „Baltkrasti”, „Čiekurkrasti”, „Avijas”, „Stabiņi” un „Kalndores” 3.z.g. un 6.z.g. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 15.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Baltkrasti, Čiekurkrasti, Avijas, Stabiņi, Kalndores, 3.z.g., 6.z.g. – apbūves noteikumi

Baltkrasti, Čiekurkrasti, Avijas, Stabiņi, Kalndores, 3.z.g., 6.z.g. – inženierkomunikāciju plāns

Baltkrasti, Čiekurkrasti, Avijas, Stabiņi, Kalndores, 3.z.g., 6.z.g. – plānotā atļautā apbūve

Detālplānojums „Spīdolas”, „Spīguļi”, Baltezera iela 36, 36A, 36B, 38, 38A, 38B

„Nekustamo īpašumu „Spīdolas”, „Spīguļi”, Baltezera iela 36, Baltezera iela 36A, Baltezera iela 36B, Baltezera iela 38, Baltezera iela 38A, Baltezera iela 38B detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 15.jūlija lēmumu Nr.44 un izdoti saistošie noteikumi Nr.19 „Par zemesgabala „Spīdolas” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Spīdolas, Spīguļi, Baltezera iela 36, 36A,36B, 38, 38A, 38B – apbūves noteikumi

Spīdolas, Spīguļi, Baltezera iela 36, 36A,36B, 38, 38A, 38B – plānotā atļautā apbūve