Ataru ciems

Detālplānojums „Dārznieki” un „Austrumdārzi”

„Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu „Dārznieki” un „Austrumdārzi” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 23.septembra lēmumu Nr.130 un izdoti saistošie noteikumi Nr.27 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ataru ciema nekustamajiem īpašumiem „Dārznieki” un „Austrumdārzi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Dārznieki, Austrumdārzi – apbūves noteikumi

Dārznieki, Austrumdārzi – inženierkomunikāciju plāns

Dārznieki, Austrumdārzi – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Emīlijas”

„Nekustamā īpašuma „Emīlijas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2001.gada 17.jūlija protokolu Nr.5§4.5. un izdoti saistošie noteikumi Nr.8 „Par saimniecības „Emīlijas” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2001.gada 8.augusta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Emīlijas – apbūves noteikumi

Emīlijas – inženierkomunikāciju plāns

Emīlijas – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums Krasta iela 10, Krasta iela 12, Krasta iela 13

„Nekustamo īpašumu Krasta iela 10, Krasta iela 12, Krasta iela 13 detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2004.gada 21.decembra lēmumu Nr.116 un izdoti saistošie noteikumi Nr.40 „Par nekustamo īpašumu Krasta iela 10, Krasta iela 12, Krasta iela 13 sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Krasta iela 10; 12; 13 – apbūves noteikumi

Krasta iela 10; 12; 13 – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Riekstkoži”

„Nekustamā īpašuma „Riekstkoži” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 27.jūnija lēmumu Nr.53 un izdoti saistošie noteikumi Nr.18 „Par nekustamā īpašuma „Riekstkoži” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 20.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Riekstkoži – apbūves noteikumi

Riekstkoži – plānotā atļautā izmantošana