Āņu ciems

Detālplānojums „Jaunstempji”

„Ādažu novada Āņu ciema detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunstempji””  apstiprināts ar Ādažu novada 2009.gada 24.novembra lēmumu Nr.254 un izdoti saistošie noteikumi Nr.29 „Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Āņu ciema nekustamajam īpašumam „Jaunstempji” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2009.gada 2.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Jaunstempji – apbūves noteikumi

Jaunstempji – inženierkomunikāciju plāns

Jaunstempji – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Jaungoži”

„Ādažu novada nekustamā īpašuma „Jaungoži” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 27.jūnija lēmumu Nr.50 un izdoti saistošie noteikumi Nr.15 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam „Jaungoži” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 20.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Jaungoži – apbūves noteikumi

Jaungoži – plānotā atļautā izmantošana