Alderu ciems

Detālplānojums „Jāņa pļava”

 „Ādažu novada Alderu ciema nekustamā īpašuma „Jāņa pļava” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 26.septembra lēmumu Nr.94 un izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam „Jāņa pļava” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 12.oktobra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Jāņa pļava – apbūves noteikumi

Jāņa pļava – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Mārsili”

„Nekustamā īpašuma „Mārsili” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 20.maija lēmumu Nr.30 un izdoti saistošie noteikumi Nr.15 „Par zemesgabala „Mārsili” zemes izmantošanu un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2003.gada 18.jūnija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Grozījumi

Grafiskā daļa

Mārsili – apbūves noteikumi

Mārsili – plānotā atļautā izmantošana

Plāna apzīmējumi

Detālplānojums „Stelpes”

„Ādažu novada Alderu ciema nekustamā īpašuma „Stelpes” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 26.februāra lēmumu Nr.9 un izdoti saistošie noteikumi Nr.9 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam „Stelpes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 13.marta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Stelpes – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums „Žagatas”, „Dumpji”, „Ezermuižas”

„Nekustamo īpašumu „Žagatas”, „Dumpji”, „Ezermuižas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2004.gada 15.jūnija lēmumu Nr.50 un izdoti saistošie noteikumi Nr.31 „Par nekustamo īpašumu „Žagatas”, „Ezermuižas”  un „Dumpji” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Žagatas, Dumpji, Ezermuižas – apbūves noteikumi

Žagatas, Dumpji, Ezermuižas – inženierkomunikāciju plāns

Žagatas, Dumpji, Ezermuižas – plānotā atļautā izmantošana