a a a

Detālplānojumi – vēsturiskie dati

Ar pilnu detālplānojumu paskaidrojumu raksta tekstu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un grafisko daļu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos vai sazinoties ar Ādažu novada teritorijas plānotājiem.

Ādažu ciems

Alderu ciems

Āņu ciems

Ataru ciems

Baltezera ciems

Birznieku ciems

Divezeru ciems

Eimuru ciems

Garkalnes ciems

Kadagas ciems

Stapriņu ciems

Iļķenes ciems