a a a

4. sējums Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Informācijas apjoma dēļ šo pārskatu var apskatīt būvvaldē