a a a

3. sējums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošnas un apbūves noteikumi – 2009. gada grozījumi