a a a

Grausti un vidi degradējošās būves

Atskaite par vidi degradējošām būvēm.