a a a

Jaunie detālplānojumi

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Stelpes”, Ādažos, Ādažu novadā detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.43 „Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 07.10.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 28. septembrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 7. oktobrim.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Asteres”, Garkalne, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 28. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.157 „Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 31.08.2020. līdz 25.09.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 21.septembrī plkst. 17.30 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 25.septembrim.
Asteres 1.redakcija komunikācijas
Asteres apbūves noteikumi

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 28. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.158 „Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 31.08.2020. līdz 25.09.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 21.septembrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 25.septembrim.
Krūkļu 16a un 22 apbūves noteikumi
Krūkļu komunikācija

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Stelpes”, Alderos, Ādažu novadā publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 43 „Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 09.07.2020.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Oši” un “Liepas”, Divezeros,  Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 55 „Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 13.05.2020. līdz 5.07.2020.

Par publiskās apspriešanas sanāksmi tiks paziņots papildus. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam sūtīt uz adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži LV-2164 vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 5.jūlijam.

pielikums1
pielikums 2 Apbuves noteikumi
pielikums3

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr.85 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Dzērvenītes”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu noliktavu, transporta infrastruktūras, vieglās rūpniecības uzņēmumu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves nolūkos.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr.88 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu un sarkano līniju precizēšanu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Oši” un “Liepas”, Divezeros, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 55 „Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

 

Paziņojums par domes lēmuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.57 atcelt Ādažu novada domes 2008.gada 27.maija lēmumu Nr.71 “Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajiem īpašumiem „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un „Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18 „Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajiem īpašumiem „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un „Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu” un ar šo lēmumu apstiprinātos Ādažu novada domes 2008.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr.18 „Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajiem īpašumiem „Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un „Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Stelpes”, Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 43 „Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 30.03.2020. līdz 30.04.2020. Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv no 30.marta. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 30.aprīlim.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdes lēmumu Nr.38 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Asteres”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos savrupmāju apbūves nolūkos. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2020. gada 28. janvāra sēdē ir apstiprināti detālplānojuma  “Jaunbullas” grozījumi nekustamajā īpašumā Dzidrumu ielā 11, Stapriņu ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.9). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes būvvaldes 2019. gada 3. marta lēmumu BV/7-5-1/19/8 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Viršu ielā 13” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde ar mērķi precizēt īpašuma izmantošanu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un pamatot ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par domes lēmuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 26. novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.214 atcelt Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumu Nr.252 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu  nekustamajam īpašumam Kroņa ielā 1”.

 

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.177 atcelt Ādažu novada domes 2007.gada 27.novembra lēmumu Nr.102 “Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Kumelīši” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.44 “Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Kumelīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu”.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 27. augusta sēdē ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Podnieku ielā 6, Ādažu ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.153). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlijā sēdes lēmumu Nr.134 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1)” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu divās daļās.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Dzidrumu iela 11, Stapriņos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 129 „Par nekustama īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 30.09.2019. līdz 21.10.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 14.oktobrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojumu, lūdzu iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 21.oktobrim.

Pielikums 1
Pielikums 2 Komunikācijas

Pielikums 3 Paskaidrojuma raksts
Pielikums 4 Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 25. jūnija sēdē ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Mākoņi”, Ādažu ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.112). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2019. gada 26. marta sēdē ir apstiprināts detālplānojums „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.48). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Pielikums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr.51 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 25B un “Silēni”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašumu attīstību, ietverot prasības reliģiskas būves izmantošanai, aizsargdambja zemes vienības izdalīšanai, ielas koridora izdalīšanai un applūstošās teritorijas izmantošanai.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Kanāla iela 25b, Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2019. gada 26. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 27 „Par nekustama īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 20.03.2019. līdz 17.04.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 8.aprīlī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 17.aprīlim.

Pielikums

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta Podnieku iela 6, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2018. gada 27. decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 285 „Par nekustama īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 21.01.2019. līdz 15.02.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 4. februārī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 15. februārim.

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi
Transporta shēma
Teritorijas shēma

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  īpašumam Kroņu ielā 1

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.252 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Kroņu ielā 1” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos, piekļuves nodrošināšanu un atļautās izmantošanas precizēšanu Jauktas centra apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Oši”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.253 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Oši”” ir uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde ar mērķi detalizēt īpašuma izmantošanu Savrupmāju apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta „Jaunceriņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2018. gada 27. novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.254, „Par nekustama īpašuma „Jaunceriņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 20.12.2018. līdz 17.01.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 10.janvarī plkst.16.30 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 17.janvārim.
Pielikums1
Pielikums2
Pielikums3

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta “Mākoņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada Dome 2018.gada 23.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.231 “Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 20.12.2018. līdz 17.01.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 10.janvarī plkst.16.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 17.janvārim.

Pielikums

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr.230 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Līči”” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Jauktas centra apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ādažu novada domes 2018. gada 23. oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.231, „Par nekustama īpašuma „Mākoņi” detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ar izstrādāto detālplānojumu redakciju var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2018. gada 23. oktobra sēdē ir atcelts nekustamo īpašumu “Brieži”, “Lielpriedes”, “Ilgdimanti” un “Kalmes” detālplānojums daļai, kas attiecas uz nekustamajiem īpašumiem Jaunkūlu ielā 27 (kad. apz. 80440100197), Jaunkūlu ielā 29 (kad. apz. 8044010195) un Jaunkūlu ielā 31 (kad. apz. 8044010187) Ādažu ciemā, Ādažu novadā, (sēdes lēmums Nr.232).

 

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Ādažu novada domes 25.09.2018. lēmumu Nr.214 publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Saulītes” (kadastra apzīmējums 8044 011 0052) un „Artēziskā aka „Podnieki”” (kadastra apzīmējums 8044 011 0067) detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 20.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 3.decembrī plkst.17.00 Ādažu novada domes Būvvaldes telpās (Gaujas ielā 33A, Ādažos).

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv  vai Ādažu novada domē apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Kontaktinformācija: Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs, tālr. 67895710, e-pasts: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz šī gada 11.decembrim iespējams iesniegt vai nosūtīt pa pastu Ādažu novada domei (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) vai uz e pastu: buvvalde@adazi.lv, kā arī iesniegt www.geolatvija.lv.

Funkcionalā zonējuma plāns

 

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki”” detālplānojuma izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2018.gada 21.decembrī plkst.16.00 Ādažu novada Būvvaldē (Gaujas iela 33A, Ādažos) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamo īpašumu „Saulītes” (kadastra apzīmējums 8044 011 0052) un „Artēziskā aka „Podnieki”” (kadastra apzīmējums 8044 011 0067) detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam, sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Layout 17” arhitektu/projekta vadītāju Pēteri Stranci, tālr. 20027919, e-pasts: layout17sia@gmail.com.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 28. augusta sēdes lēmumu Nr.182 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam Dzidrumu ielā 11” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 24. jūlija sēdes lēmumu Nr.163 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam “Mākoņi”” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 24. jūlija sēdes lēmumu Nr.162 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam Zelmeņu ielā 17” ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde ar nolūku precizēt Zelmeņu ielas sarkano līniju izvietojumu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdes lēmumu Nr.205 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdes lēmumu Nr.206 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Publiskās apbūves teritorijā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Koku ielā

Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums Koku ielā 15,16, 17, 19 un 21, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.207). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Muižas ielā

Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums Muižas ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.208). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.214, „Par nekustamo īpašumu „Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ar izstrādāto detālplānojumu redakciju var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem “Slejas” un “Jaunslejas”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr.50 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Slejas” un “Jaunslejas” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu lauku apbūves zonā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Lazdukalni”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 23. janvāri sēdes lēmumu Nr.2 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Lazdukalni”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu mazstāvu apbūves zonā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem “Saulītes”un “Artēziskā aka “Podnieki””

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembri sēdes lēmumu Nr.253 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu jauktā dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zonā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Jaunceriņi”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 24. oktobri sēdes lēmumu Nr.229 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas dārzi”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 26. septembri sēdes lēmumu Nr.207 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas dārzi”” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot vasarnīcu un savrupmāju dzīvojamo apbūvi vasarnīcu un dārza māju apbūves zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, veidojot ielas kā atsevišķas zemes vienības.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 26. septembri sēdes lēmumu Nr.210 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Koku iela 15, Koku iela 16, Koku iela 17, Koku iela 19 un Koku iela 21” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2017.gada 28.marta sēdē ir apstiprināts detālplānojums Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.65). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr.63 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Muižas iela 2” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu, piekļūšanas risinājumus un nepieciešamo inženiertehniskās apgādes infrastruktūru.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs  – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr.62 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu Ādažu novadā, Alderu ciemā, “Stelpes”” ir uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot jauktā dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zonā atļauto apbūvi, zemesgabala sadalīšanu, piekļūšanas risinājumus un nepieciešamo inženiertehniskās apgādes infrastruktūru.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs  – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2017.gada 28.marta sēdē ir apstiprināti detālplānojuma grozījumi nekustamajam īpašumam “Ogas”, Kadagas ciema, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.64). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra sēdē ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībām “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu ielā 9, Ādažos, Ādažu novadā, (sēdes lēmums Nr.200). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra sēdē ir atcelts detālplānojums zemes vienībām “Jaunkārkli”, “Kārkli” un “Ādažu novada meži”, Ādažos, Ādažu novadā, (sēdes lēmums Nr.201).

 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada dome 23.08.2016. pieņēma lēmumu Nr.152 „Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Ar detālplānojumu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

 

Paziņojums par Ādažu ciema nekustamo īpašumu  “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu iela 9 detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

 1. gada 31. maijā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.104 “Par nekustamo īpašumu “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu iela 9 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 17. jūnija līdz 2016. gada 15. jūlijam.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 27. jūnijā plkst. 17:00. Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
  Ar detālplānojuma projektu klātienē var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv . Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2016. gada 15. jūlijam.

Paziņojums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publisko apspriešanu
 1. gada 31. maijā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.105 “Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 17. jūnija līdz 2016. gada 15. jūlijam.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 4. jūlijā plkst. 17:00. Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
  Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv.
  Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2016. gada 15. jūlijam.

Atļautās izmantošanas plāns

Robežu pārkārtošanas plāns

Kopsavilkums par izstrādes procesu

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Satiksmes organizācijas plāns

Sarkano līniju plāns

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr.1 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku precizēt Gaujas ielas sarkanās līnijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr.2 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem „Marikas” un Priežu ielā 9” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu savrupmāju izvietošanai mežaparka apbūves zonā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. jūlijā lēmumu Nr.3 publiskajai apspriešanai tiek nodots nekustamā īpašuma „Ogas” (kad.apz. 8044 005 0129) detālplānojuma projekts, kas atrodas Ādažu novada Kadagas ciemā.
Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 16. februāra līdz 08. martam.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos pirmdienās plkst. 10.00-13.00; 13.45-18.00, ceturtdienās plkst. 8.00-13.00; 13.45-17.00.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2016. gada 29. februārī Ādažu novada būvvaldes telpās plkst. 17.00.

Paziņojums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publisko apspriešanu
 1. gada 24. novembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.215 “Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2015. gada 16. decembra līdz 2016. gada 18. janvārim.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 11. janvārī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
  Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv vai Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Detālplānojuma teritorijā ir izvietots informatīvais stends par projekta risinājumiem.
  Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv līdz 2016. gada 18. janvārim.

25.janvārī plkst.17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos notiks Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.
Aicinām visus interesentus piedalīties!

Fails1

Fails2

Fails 3

Vairāk faili

Paziņojums par zemes vienības „Jaunlilavas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu

Ādažu novada domes 24.11.2015. sēdē ir apstiprināts Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Veclilavas” zemes vienība „Jaunlilavas” detālplānojums (sēdes lēmums Nr.216). Ar detālplānojumu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 27. oktobra sēdes lēmumu Nr.195 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Ogas”, ir uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju izvietošanai lauku apbūves zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Andrejs Petskojs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: andrejs.petskojs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 22. septembra sēdes lēmumu Nr.163 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Gauri””, ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju izvietošanai mežaparka apbūves zonā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 25. augusta sēdes lēmumu Nr.147 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Baltkrasti”, „Čiekurkrasti”, „Avijas”, „Stabiņi” un „Kalndores” 3.z.g.  ir uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu viesu māju un rekreācijas teritoriju izvietošanai mežaparka apbūves zonā.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada 28. jūlijā lēmumu Nr. 128 publiskajai apspriešanai  tiek nodots nekustamā īpašuma „Veclilavas” 2.z.v. (kad.apz. 8044 005 0036) detālplānojuma projekts, kas atrodas Ādažu novada Kadagas ciemā.
Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 16. septembra līdz 13. oktobrim.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10.00-13.00; 13.45-18.00, ceturtdienās plkst 8.00-13.00; 13.45-17.00.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2015. gada 28. septembrī Ādažu novada būvvaldes telpās plkst. 17.00.

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Nūrnieki” un „Ziedoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome  2014.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.269 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Nūrnieki” un „Ziedoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekts ir izstrādāts ar nolūku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savrupmāju apbūves iespējas mežaparka apbūves zonā.
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, kā arī Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikā.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 2015.gada 27.februārim. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Ādažu novada būvvaldē, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv līdz 2015.gada 27.februārim.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 25. novembra sēdes lēmumu Nr. 249 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Veclilavas” 2.z.v., ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu mežaparka apbūves nolūkos saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu

Ādažu novada dome 2014. gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 251 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu”. Ar apstiprināto detālplānojuma grozījumu projektu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības darba laikā.

Apbūves noteikumi

Grozījumu pamatojums

Shēma1

Shēma2

Shēma3

Shēma4

Shēma5

Shēma6

Shēma7

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2014. gada 25. novembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Mākoņi”, Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr. 252). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome  2014.gada 23.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.204 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma grozījumu projekts ir izstrādāts ar nolūku pamatot izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā, projekta teritorijā ietverot autoceļa V47 posmu no detālplānojuma teritorijas līdz autoceļam A1.

Ar detālplānojuma grozījumu redakciju var iepazīties Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, kā arī Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014.gada 15.oktobra līdz 5.novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 30.oktobrī pulksten 16.00 Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Ādažu novada būvvaldē, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresisilvis.grinbergs@adazi.lv

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra sēdē ir apstiprināts detālplānojums īpašumiem “Sauleslejas” un “Augšnagaiņi”, Birzniekos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.205). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

2014.gada 26.augustā Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.189 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašumā „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu. Ar izstrādāto detālplānojumu iespējams iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, domes darba laikā un pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv.

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par atļauju turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu

Saskaņā ar Ādažu novada domes Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu Nr.190 „Par atļauju turpināt izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem „Nūrnieki” un „Ziedoņi”” un jauna darba uzdevuma izsniegšanu, ir atļauts turpināt detālplānojumu izstrādi teritorijā ar nolūku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savrupmāju apbūves iespējas mežaparka apbūves zonā nekustamajos īpašumos „Nūrnieki” (kad. apz. Nr.8044 008 0134 un 8044 008 0383) un „Ziedoņi” (kad. apz. Nr.8044 008 0139).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 22. jūlijā lēmumu Nr. 165 publiskajai apspriešanai  tiek nodots nekustamā īpašuma “Mākoņi” (kad.apz. 8044 008 0396) detālplānojuma projekts, kas atrodas Ādažu novada Ādažu ciemā.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 18. augusta līdz 8. septembrim.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties SIA “M un M risinājumi” telpās darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00, Struktoru ielā 14a-207a, Rīgā LV-1039, kā arī Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10.00-13.00; 13.45-18.00, ceturtdienās plkst 8.00-13.00; 13.45-17.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2014. gada 4. septembrī Ādažu novada būvvaldes telpās plkst. 16.00.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 30.jūnijā lēmumu Nr.144 tiek nodots publiskajai apspriešanai Ādažu novada Birznieku ciema nekustamo īpašumu “Sauleslejas” (kad.apz. 8044 004 0100) un “Augšnagaiņi” (kad.apz. 8044 004 0102) detālplānojuma projekts.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 21.jūlija līdz 11.augustam.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties SIA “M un M risinājumi” telpās darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00, Struktoru ielā 14a-207a, Rīgā LV-1039, kā arī Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10:00 – 13:00; 13:45 – 18:00, ceturtdienās plkst 08:00 – 13:00; 13:45 – 17:00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2014.gada 7.augustā Ādažu novada Būvvaldes telpās plkst. 15:00.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

2014.gada 22.aprīlī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.98 par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašumā Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu. Ar izstrādāto detālplānojumu iespējams iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, domes darba laikā un pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2014.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.94, ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde īpašumiem „Intas” un „Alises”. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Ādažu novada domē, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.97 tiek nodots publiskajai apspriešanai Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekts.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 12.maija līdz 12.jūnijam.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10:00 – 13:00; 13:45 – 18:00, ceturtdienās plkst. 08:00 – 13:00; 13:45 – 17:00.

Tālrunis informācijai: 29149366.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2014.gada 2.jūnijā Ādažu novada Būvvaldes telpās plkst.17:00.

Paziņojums par detālplānojuma precizēšanu

2014.gada 22.aprīlī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.99 par nekustamā īpašuma „Dārtas” detālplānojumā noteikto būvlaižu precizēšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajā īpašumā Priežu ielā 7, nosakot, ka būvlaižu minimālais attālums no kaimiņu zemesgabalu robežām nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.68, ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde īpašumam „Sauleslejas” ar kadastra apz. 8044 004 0100, iekļaujot grozījumu projektā arī īpašumu „Augšnagaiņi” ar kadastra apz. 8044 004 0102. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Ādažu novada domē, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.66 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā, Kadagas ciema centrālai daļai”, ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot dzīvojamās un publiskās apbūves izvietošanu saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta lēmumu Nr.67 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamo īpašumu „Kaijas” (kad.apz. 8044 013 0002), „Lagūnas” (kad.apz. 8044 013 0288) un „Lācīši” (kas.apz. 8044 013 0391) Ādažu novada Baltezera ciema detālplānojuma projekts.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 16.aprīļa līdz 16.maijam.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties SIA „AB ARHO” telpās darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00, Ganību dambī 30A, Rīgā LV-1005, kā arī Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10:00 – 13:00; 13:45 – 18:00, ceturtdienās plkst 08:00 – 13:00; 13:45 – 17:00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2014.gada 8.maijā aprīlī Ādažu novada Būvvaldes telpās no 15:00 līdz 17:00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas pagarināšanu

Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta publiskā apspriešana tiek pagarināta līdz 31.03.2014.

Ar precizēto detālplānojuma grozījumu projektu var iepazīties līdz 31.03.2014.:

 • Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, būvvaldes darba laikā;
 • Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma grozījumu projektu var iesniegt Ādažu novada domē līdz 31.03.2014., iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ādažu no­vada būvvaldē, būvvaldes darba laikā vai SIA „Reģionālie projekti” Rūpniecības ielā 32B-502, Rīgā, iepriekš piezvanot pa tālr.67320809. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām.

Pielikums1

Pielikums2

Pielikums3

Paziņojums

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2014.g. 25.februāra domes sēdes lēmumu Nr.35 ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamo īpašumu “PETRIĶĒNI”, “PETRIĶI”, “JAUNSLEJAS”, “SLEJAS” 1.un 2. z.v. detālplānojuma projekts.

Publiskā apspriešana notiks no 2014.g. 17.marta līdz 11.aprīlim, bet apspriešanas sanāksme notiks 27.martā, plkst. 16.00 – 17.00, Ādažu novada būvvaldes telpās. Publiskās apspriešanas izvērtēšanai nodotie materiāli pieejami Ādažu novada būvvaldē.

Rakstiskus priekšlikumus līdz minētajam termiņam: 11.aprīlim, lūdzu iesniegt Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, LV-2164. Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00; Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, citās darba dienās pieteikties pa tālruni 67996490.

Paziņojums

Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra sēdē ir apstiprināts detālplānojums īpašumam Lāceņu ielā 1, Kadagā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.34). Ar detālplānojumu materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Apbūves noteikumi

Grafiska daļa

Paziņojums par detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvārī sēdes lēmumiem Nr.14 „Par nekustamo īpašumu „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un „Saulespļava” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” ar mērķi attīstīt pa kārtām detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un „Saulespļava” teritoriju.

Paziņojums par detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.15 „Par nekustamo īpašumu „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Pēči”, „Avotiņi”, „Dienvidi” un „Pūpēži” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” ar mērķi attīstīt pa kārtām detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Pēči”, „Avotiņi”, „Dienvidi” un „Pūpēži” teritoriju.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra sēdes lēmumiem Nr.231 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā „Gaujaspūces” un Nr.232 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Gaujaspūces” detālplānojuma projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu nekustamā īpašumā „Gaujaspūces” (kadastra apzīmējumi Nr.8044 008 0277 un 8044 008 0156).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 26.februārī sēdes lēmumiem Nr.47 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā „Mākoņi” un Nr.48 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mākoņi” detālplānojuma projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos nekustamā īpašumā „Mākoņi” (kadastra apzīmējuma Nr.8044 008 0396).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu

Ādažu novada dome 24.09.2013. ir pieņēmusi lēmumu Nr.198 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Vējupes ielā 43”.
Detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes mērķis – pamatot izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā nekustamajā īpašumā Vējupes ielā 43 (kad.apz. 8044 008 0333), atļautajā izmantošanā iekļaujot savrupmāju un dvīņu māju apbūves iespējas, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, ielas paredzot kā atsevišķas zemes vienības.
Detālplānojuma grozījumu projektu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, izstrādes vadītājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra sēdes lēmumu Nr.199, ir uzsākta detālplānojuma projekta publiskā apspriešana nekustamam īpašumam „Mālnieki” (kad.apz. 8044 011 0058), Ādažu ciemā, Ādažu novadā. Publiskās apspriešanas laiks no 2013.gada 16. oktobra līdz 07. novembrim, kuras laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Ādažu novada būvvaldes telpās. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21. oktobrī plkst. 16:00 Ādažu novada būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Ādažu novada domē no 2013.gada 16. oktobra līdz 07. novembrim, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Pielikums1 ,

Pielikums2

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija sēdes lēmumiem Nr.142 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā „Dailas” un Nr.143 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde nekustamā īpašumā „Dailas” (kadastra apzīmējuma Nr.8044 011 0033) teritorijā ar mērķi veikt izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā, kā arī ar tām saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ādažu novada dome 23.07.2013. ir pieņēmusi lēmumu Nr.140 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, Baltezera ielā 43″. Detālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot zemesgabala sadalīšanu un apbūves noteikumu detalizāciju nekustamajā īpašumā Baltezera ielā 43 (kad.apz. 8044 013 0343), kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, ielas paredzot kā atsevišķas zemes vienības. Detālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”.

Nekustamais  īpašums „Mālnieki”

Uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam „Mālnieki”, Ādažu ciems, Ādažu novads, pamatojoties uz Ādažu novada domes 2013. gada 26.februāra lēmumu Nr.27. Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu, īpašums atrodas savrupmāju apbūves, zonā. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Ādažu novada domē darba dienās darba laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru.

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Mālnieki”

Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mālnieki” detālplānojuma projekta izstrādāšanai

Par darba uzdevumu detālplānojuma projekta izstrādāšanai Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Mālnieki”

Zemes gabali “Lagūnas”, “Kaijas”un “Lācīši”

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.14§ 2.1.3 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabaliem Ādažu novadā, Baltezera ciemā „Lagūnas” (kad.apz. 8044 013 0288), „Kaijas” (kad.apz. 8044 013 0002) un „Lācīši” (kad.apz. 8044 013 0391), ar nolūku pamatot zemes gabalu „Lagūnas” un „Kaijas” sadalīšanu, piebraucamā ceļa izveidei un apbūves noteikumu precizēšanu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ādažu novada teritorijas plānotāju Silvi Grīnbergu.

Visas ieinteresētās personas priekšlikumus detālplānojuma izstrādāšanai var iesniegt projektēšanas birojā „AB ARHO” Ganību dambī 30a, Rīgā, LV-1005 darbadienās no plkst.10:00 līdz 17:00.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums sūtāms SIA „AB ARHO”, Ganību dambī 30a, Rīgā, LV-1005, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Par nekustamo īpašumu „Lagūnas”, „Kaijas” un „Lācīši” detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu ar nolūku pamatot zemesgabalu „Lagūnas” un „Kaijas” sadalīšanu, piebraucamā ceļa izveidi un apbūves noteikumu precizēšanu

Par darba uzdevumu detālplānojuma izstrādāšanai Ādažu novada, Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem „Lagūnas”, „Kaijas” un „Lācīši”

Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Lagūnas”, „Kaijas” un „Lācīši” detālplānojuma izstrādāšanai

Nekustamais īpašums “Brūkleņu iela 4A”

Par Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Par darba uzdevumu detālplānojuma izstrādāšanai Ādažu novada, Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Brūkleņu ielā 4A

Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma izstrādāšanai

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Nekustamais īpašums “Ziemeļi”

Par nekustamā īpašuma „Ziemeļi” detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos, paredzot piekrastes teritoriju veidot kā apstādījumu teritoriju

Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ziemeļi” detālplānojuma izstrādāšanai

Par darba uzdevumu detālplānojuma izstrādāšanai Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajam īpašumam „Ziemeļi”