a a a

Būvniecība

 • teritorijas plānošanas sanāksmes aicinājuma banerisAicinām piedalīties Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrādē! Aicinām līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, jo tieši jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā! 
  Pirmā Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notika 17.janvārī tiešsaistē. Aicinām iedzīvotājus piedalīties sanāksmē klātienē 24. janvārī plkst. 18.00 Gaujas ielā 33A, Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, kā arī 31.janvārī plkst.18.00 Carnikavas pamatskolā. 
 • Aicinām piedalīties Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrādē! Aicinām līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, jo tieši jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā! 

  ! Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notiks 2023. gada 17.janvārī Zoom platformā plkst.17.00.

 •   Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.561 “Par nekustamā īpašuma "Ziemeļi", Baltezerā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 19.decembra līdz 2023. gada 15.janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5.janvārī plkst. 16.00 tiešsaistē Zoom platformā (Meeting ID: 895 8187 1488, Passcode: 042968). Sanāksme tiešraidē tiks translēta sociālajā tīklā "Facebook", bet tiešraides ieraksts būs pieejams pašvaldības "Youtube" profilā.
 • Šajā gadā turpinājās Gaujas kreisā krasta stiprinājumu būvniecības projekts. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt rievsienas trīs posmos, kuru kopējais garums ir 1,317 kilometri. Jau ziņojām, ka septembrī tika pabeigti būvdarbi pie Kadagas tilta, savukārt decembra sākumā ir pabeigta rievsienas izbūve un nostiprināšana ar akmeņu krāvumu upes pusē pie sūkņu stacijas "Kārkli".

 • 🎯Vai Tavas mājas tuvumā būs rūpnīca, vai zaļā zona pastaigām, to noteiksi Tu, ja piedalīsies sanāksmēs par jauno teritorijas plānojumu!
  🎯Jēdziens “teritorijas plānojums”, iespējams, šķiet pārāk neizprotams, vai ne? Bet tieši tas noteiks, kāda izskatīsies vide Tev apkārt tuvākajā nākotnē, tāpēc nestāvi malā un iesaisties!

 • Daļa no Ādažu novada no putna lidojuma Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, jo tieši Jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā! Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu apvienotajā pašvaldībām jauni teritorijas plānojumi jāizstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim. Ādažu novada teritorijas plānojums tiks izstrādāts laika posmam no 2025.-2037. gadam.
 • ēka Garā iela 20, CarnikavaĀdažu novada pašvaldība paredz nodot nomā telpas ēkas 1. stāvā, Garā iela 20, Carnikavā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem - ģimenes ārsts, zobārstniecība un laboratoriskie izmeklējumi.