Būvdarbu laikā aizliegts staigāt un braukt pa pārbūvējamo aizsargdambja posmu!

11.07.2019.

ERAF līdzfinansētā projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” ietvaros šobrīd aktīvi notiek 1.kārtas būvdarbi, posmā no A1 šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli”.
Atgādinām, ka būvdarbu laikā iedzīvotājiem ir aizliegts staigāt un braukt pa pārbūvējamo aizsargdambja posmu!