Bibliotēku nedēļa “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”

20.04.2020.

No 20.–26. aprīlim norit Bibliotēku nedēļa – “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”.
Bibliotēku nedēļa ir laiks, kad bibliotēkas ar savām aktivitātēm pievērš uzmanību sev, savam darbam un profesijai, bibliotēku nozīmei sabiedrībā.
Bibliotēkas ir tās, kas spēj gan iedvesmot un iesaistīt, gan vienot savus lietotājus un iedzīvotājus, organizējot dažādas norises.
Tās laikā – 23. aprīlī – notiks Latvijas bibliotekāru 13. kongress. Pirmo reizi LBB vēsturē tas tiks organizēts tiešsaistes formā.
Moto “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” ārkārtas apstākļos ir īpašs, jo cilvēku iesaiste, iespējas un vienotība ir būtiski nepieciešama – Bibliotēkas ir tās, kas var palīdzēt cilvēkiem izturēt šo saspringto laiku.
Izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas šobrīd, varam vairāk parādīt bibliotēkas lomu un nozīmi sabiedrībā.

Bibliotēka sniedz neklātienes pakalpojumus:

  • saņemt attālinātās uzziņas un konsultācijas, kā arī pagarināt izsniegto grāmatu un periodisko izdevumu termiņu
  • iegūt autorizācijas datus attālinātajiem pakalpojumiem
  • rakstot e-pastu: biblioteka@adazi.lv
  • zvanot pa tālruni: 67996266

Ar autorizācijas datiem ir iespējams:
lasīt e-grāmatas latviešu valodā 3td e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv

  • attālināti izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi Letonika.lv – latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju

Bibliotēka piedāvā iespējas:

  • attālināti piekļūt periodisko izdevumu krātuvei periodika.lv