Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai!

16.03.2020.

Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī un publisko iestāžu slēgšanu līdz 14. aprīlim un pamatojoties  uz Ādažu novada domes rīkojumu  Nr. ĀND/1-10-1/20/21 par pašvaldības institūciju darbu koronavīrusa “Covid-19” izplatības ierobežošanu, no 2020. gada 13.marta bibliotēkā tiek pārtraukta  grāmatu un periodikas saņemšana un izsniegšana klātienē.

Bibliotēka sniegs tikai neklātienes pakalpojumus:

  • saņemt attālinātās uzziņas un konsultācijas, kā arī pagarināt izsniegto grāmatu un periodisko izdevumu termiņu
  • iegūt autorizācijas datus attālinātajiem pakalpojumiem
  • rakstot e-pastu: biblioteka@adazi.lv
  • zvanot pa tālruni:  67996266
  • Ar autorizācijas datiem ir iespējams:
  • lasīt e-grāmatas latviešu valodā 3td e-GRĀMATU bibliotēkā 3td.lv
  • attālināti izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi Letonika.lv –  latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju

Piedāvājam iespējas:

Laikā no 13. marta līdz 14. aprīlim publiskie pasākumi Bibliotēkā nenotiks, aicinām sekot informācijai!

Jau iepriekš pateicamies  par sapratni!