a a a

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana

  PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS IESPĒJAS
Personīgi iestādē Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Gaujas iela 33A, Ādaži
Pa pastu Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Pa tālruni
Elektroniski
  IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA
Pašvaldības portālā
  NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Oriģināls  Jāuzrāda:
1.Personu apliecinošs dokuments;
2.Pilnvarotai personai – pilnvara.
Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu
Kopija, uzrādot oriģinālu
  KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU
  PAKALPOJUMA MAKSA

24.09.2013. MK noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” – 7,00 EUR

Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana notiek 2 darba nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc valsts nodevas samaksas.

  ATBILDES/PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ
10 darba dienas
  REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
  UZZIŅAS, INFORMĀCIJA, KONSULTĀCIJAS
Tālrunis: 67996007
e-pasts: dzimtsaraksti@adazi.lv
Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks Pirmdiena: 8:00 – 13:00 un 13:45 -16:00
Otrdiena: 08:00 – 13:00
Trešdiena: 08:00 – 12:00
Ceturtdiena: 08:00 – 13:00
Piektdiena: 10:00 – 14:00 (iepriekš piezvanot)