a a a

Attīstības programma 2021.-2027

Apstiprināta Attīstības programma 2021.-2027.gadam!

Ar Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumu Nr. 17 ir apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) gala redakcija. 29.09.2021. Ādažu novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr. 116, precizējot sagatavoto Vides pārskatu atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja un Aizsardzības ministrijas iesniegtajiem komentāriem. 23.02.2022. tika veikta Attīstības programmas Rīcības programmas un Investīciju programmas aktualizācija, kā arī apstiprināts Attīstības programmas uzraudzības ziņojums par 2021.gadu. 26.10.2022. tika veikta Attīstības programmas Rīcības programmas un Investīciju programmas aktualizācija.

laika grafiks

Ar Programmas gala redakcijas un Vides pārskata materiāliem var iepazīties:

  • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tapis.gov.lv,
  • Ādažu pašvaldības tīmekļvietnē adazi.lv ;
  • klātienē domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

Tāpat aicinām iepazīties ar 2021.gadā aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam gala redakciju.

 

Saistītie jaunumi 2021.07.30.Apstiprināti jaunā Ādažu novada plānošanas dokumenti
2021.07.30.Paziņojums par plānošanas dokumenta “Ādažu novada attīstības programma (2021-2027)” pieņemšanu
2021.04.06. No 7. aprīļa līdz 21.maijam norisināsies Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
2021.03.30. Noskaidroti zīmējumu konkursa “Mans sapņu novads – Ādaži” laureāti
2021.03.25. Apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakcija!
2021.03.08. Līdz 15.martam gaidām bērnu un jauniešu zīmējumus konkursam “Mans sapņu novads – Ādaži”!
2021.02.01. Aicinām bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā “Mans sapņu novads – Ādaži”!
2020.10.26. Līdz 31.oktobrim piedalieties iedzīvotāju aptaujā par apvienoto Ādažu novadu!
2020.09.24. Uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija. Turpinās aptauja par novada attīstību
2020.09.10. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba grupas uzsāk darbu. Iedzīvotājus aicinām aktīvi iesaistīties, aizpildot elektronisko aptauju!
2020.09.02. Uzsākts darbs pie Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes. Aicinām piedalīties aptaujā!
2020.08.21. Noslēgusies pieteikšanās dalībai Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba grupās
2020.08.18. Līdz 20.augustam aicinām pieteikties darba grupās, lai iesaistītos Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē!
2020.07.30. Paraksta līgumu par jaunā, apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi
Lēmumi 2022.10.26. lēmums nr.518 Par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
2022.02.23. lēmums Nr. 67 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju”
2022.02.23. domes sēdes Nr.8 40.§ “Par Attīstības programmas (2021-2027) Uzraudzības ziņojumu par 2021.gadu”
2021.09.29. lēmums nr. 116 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr. 17 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu””
2021.07.27. lēmums Nr.17 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu”
2021.03.23. lēmums Nr.52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai”
2021.02.23. lēmums Nr.32 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””
2021.01.26. lēmums Nr.23 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””
2021.01.26. lēmums Nr.4 “Par bērnu zīmējumu konkursu”
2020.11.24. lēmums Nr.249 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””
2020.08.25. lēmums Nr.188 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu””
2020.07.28. lēmums Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
2020.06.30. lēmums Nr.152 “Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei”
Paziņojumi 2021.10.05. Informatīvs paziņojums par Ādažu novada plānošanas dokumentu apstiprināšanu
2021.07.30. Paziņojums par plānošanas dokumenta “Ādažu novada attīstības programma (2021-2027)” pieņemšanu
2021.04.06._Pazinojums par publisko apspriešanu
2020.10.15._Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta
Dokumenti 2022.10.26.

2022.02.23.

2021.09.29.

2021.07.27.

 

2021.03.23.