a a a

Attīstības programma 2021.-2027

 Aicinām iesaistīties Attīstības programmas publiskajā apspriešanā līdz 21. maijam!

Ar Ādažu novada domes 23.03.2021. lēmumu Nr.52 ir noslēgusies Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 1.redakcijas izstrāde. Publiskās apspriešanas laikā no 7.aprīļa līdz 21.maijam ikvienam iedzīvotājam, uzņēmumam un iestādei ir iespēja sniegt komentārus un priekšlikumus izstrādātā dokumenta labošanai vai papildināšanai.

Publiskās apspriešanas sanāksme – 29. aprīlī Zoom platformā

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Zoom platformā, š.g. 29.aprīlī, plkst. 18.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Zoom aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 17:45.

Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/Adazusanaksme, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).

Rakstiskus priekšlikumus Programmas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta papildināšanai var iesniegt līdz š.g. 21. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski inga.perkone@adazi.lv (līdz 21. maija plkst. 23.59). Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga PĒRKONE (t.67996086,  inga.perkone@adazi.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti un klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

 

Ar Programmas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties:

  • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tapis.gov.lv,
  • Ādažu un Carnikavas pašvaldību tīmekļvietnēs adazi.lv un www.carnikava.lv, kā arī
  • klātienē domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

 

Tāpat aicinām iepazīties un piedalīties publiskajā apspriešanā par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakciju un Vides pārskata projektu, kas norisinās no 7. aprīļa līdz 21. maijam. 

 

Saistītie jaunumi 2021.04.06. No 7. aprīļa līdz 21.maijam norisināsies Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
2021.03.30. Noskaidroti zīmējumu konkursa “Mans sapņu novads – Ādaži” laureāti
2021.03.25. Apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakcija!
2021.03.08. Līdz 15.martam gaidām bērnu un jauniešu zīmējumus konkursam “Mans sapņu novads – Ādaži”!
2021.02.01. Aicinām bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā “Mans sapņu novads – Ādaži”!
2020.10.26. Līdz 31.oktobrim piedalieties iedzīvotāju aptaujā par apvienoto Ādažu novadu!
2020.09.24. Uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija. Turpinās aptauja par novada attīstību
2020.09.10. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba grupas uzsāk darbu. Iedzīvotājus aicinām aktīvi iesaistīties, aizpildot elektronisko aptauju!
2020.09.02. Uzsākts darbs pie Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes. Aicinām piedalīties aptaujā!
2020.08.21. Noslēgusies pieteikšanās dalībai Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba grupās
2020.08.18. Līdz 20.augustam aicinām pieteikties darba grupās, lai iesaistītos Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē!
2020.07.30. Paraksta līgumu par jaunā, apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi
Lēmumi 2021.03.23. lēmums Nr.52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai”
2021.02.23. lēmums Nr.32 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””
2021.01.26. lēmums Nr.23 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””
2021.01.26. lēmums Nr.4 “Par bērnu zīmējumu konkursu”
2020.11.24. lēmums Nr.249 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””
2020.08.25. lēmums Nr.188 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu””
2020.07.28. lēmums Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
2020.06.30. lēmums Nr.152 “Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei”
Paziņojumi 2021.04.06._Pazinojums par publisko apspriešanu
2020.10.15._Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta
Dokumenti 2021.03.23.