a a a

Attīstības programma 2021.-2027

Apstiprināta Attīstības programma 2021.-2027.gadam!

Ar Ādažu novada domes 27.07.2021. lēmumu Nr. 17 ir apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) gala redakcija.

laika grafiks

Ar Programmas gala redakcijas un Vides pārskata materiāliem var iepazīties:

  • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tapis.gov.lv,
  • Ādažu pašvaldības tīmekļvietnē adazi.lv ;
  • klātienē domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

Tāpat aicinām iepazīties ar 2021.gadā aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam gala redakciju.

 

Saistītie jaunumi 2021.07.30.Apstiprināti jaunā Ādažu novada plānošanas dokumenti
2021.07.30.Paziņojums par plānošanas dokumenta “Ādažu novada attīstības programma (2021-2027)” pieņemšanu
2021.04.06. No 7. aprīļa līdz 21.maijam norisināsies Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
2021.03.30. Noskaidroti zīmējumu konkursa “Mans sapņu novads – Ādaži” laureāti
2021.03.25. Apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakcija!
2021.03.08. Līdz 15.martam gaidām bērnu un jauniešu zīmējumus konkursam “Mans sapņu novads – Ādaži”!
2021.02.01. Aicinām bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā “Mans sapņu novads – Ādaži”!
2020.10.26. Līdz 31.oktobrim piedalieties iedzīvotāju aptaujā par apvienoto Ādažu novadu!
2020.09.24. Uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija. Turpinās aptauja par novada attīstību
2020.09.10. Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba grupas uzsāk darbu. Iedzīvotājus aicinām aktīvi iesaistīties, aizpildot elektronisko aptauju!
2020.09.02. Uzsākts darbs pie Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes. Aicinām piedalīties aptaujā!
2020.08.21. Noslēgusies pieteikšanās dalībai Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba grupās
2020.08.18. Līdz 20.augustam aicinām pieteikties darba grupās, lai iesaistītos Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē!
2020.07.30. Paraksta līgumu par jaunā, apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi
Lēmumi 2021.07.27. lēmums Nr.17 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu”
2021.03.23. lēmums Nr.52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai”
2021.02.23. lēmums Nr.32 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””
2021.01.26. lēmums Nr.23 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””
2021.01.26. lēmums Nr.4 “Par bērnu zīmējumu konkursu”
2020.11.24. lēmums Nr.249 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu””
2020.08.25. lēmums Nr.188 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu””
2020.07.28. lēmums Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
2020.06.30. lēmums Nr.152 “Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei”
Paziņojumi 2021.07.30. Paziņojums par plānošanas dokumenta “Ādažu novada attīstības programma (2021-2027)” pieņemšanu
2021.04.06._Pazinojums par publisko apspriešanu
2020.10.15._Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta
Dokumenti 2021.07.30.

 

2021.03.23.