a a a

Attīstība

  • Pavisam drīz ekspluatācijā tiks nodota jauna būve – Gaujas – Baltezera kanāls. Pašreiz Ādažu novada būvvalde izstrādā un saskaņo kanāla izmantošanas (ekspluatācijas) noteikumus. 2018.gadā tika izstrādāts kanāla atjaunošanas būvprojekts, un šobrīd būve tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā. Ādažu novada pašvaldība organizē arhitektūras studentu ideju projektu izstrādi par kanāla attīstību.