a a a

Attīstība

 • Skolas brīvlaikā darbs pie Ādažu sākumskolas 3.kārtas izbūves tika veikts atbilstoši plānotajam. Laika grafika termiņi tika ievēroti un uz augusta beigām specializēto kabinetu korpusā abos stāvos bija pabeigta logu montāža, siltumizolācijas stiprināšana, fasādes dzelzsbetona paneļu montāža un jumta seguma izbūve. Turpinājās iekšējo inženiertīklu izbūve, notika starpsienu izbūve, kā arī bija uzsākti iekšējie apdares darbi un teritorijas labiekārtošana pie Zaļās klases.

 • 3.septembrī Ādažu novada dome sadarbībā ar LIAA Siguldas biznesa inkubatoru organizēja informatīvu pasākumu topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem. Klātesošajiem bija iespēja tikties ar LIAA Siguldas biznesa inkubatora pārstāvjiem un uzzināt par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas (pirmsinkubācijas) vai uzņēmējdarbības (inkubācijas) attīstībai, kā arī saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu.

 • Jau tika ziņots, ka Ādažu novada dome ar  Carnikavas novada domi uzsāk jaunā apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 • Godātie Ādažu un Carnikavas novadu iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji!

  Ādažu novada dome ar  Carnikavas novada domi uzsāk jaunā, apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Plānots, ka programmas izstrāde ilgs līdz 2021.gada maijam, bet tās 1.redakcija

 • Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu jau sākot no septembra plānotas dažādas vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem fiziskās veselības veicināšanai.

  Līdz 2020.gada beigām plānotas arī dažādas sporta grupu nodarbības skolēniem; tematiskais pasākums veselīga dzīvesveida veicināšanai pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenes locekļiem; nodarbības skolēniem garīgās veselības veicināšanai; veselīga uztura lietošanas veicināšanai un seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai, arī tematiskais pasākums pieaugušajiem garīgās veselības veicināšanai.

 • Karīnai Miķelsonei pasniedz balvu

  Konkursa/foruma “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” mērķis ir sabiedrību iedvesmot ar veiksmes stāstiem, kuru autores ir aktīvas, radošas personības – līderes, kuru enerģija un spēks veltīts sabiedriski nozīmīgu notikumu veicināšanā arhitektūrā, būvniecībā un dizainā.

  5,8 kilometrus garā Ādažu aizsargdambja rekonstrukcija un tā pagarinājuma izbūve, jaunas Ādažu sākumskolas ēkas būvniecība, novada uzņēmējiem ļoti nozīmīgu divu autoceļu rekonstrukcija (Muižas iela, Ataru ceļš), vidi degradējošu vairāku teritoriju rekultivācija Ādažu ciema centrā, kā arī Dienas centra būvniecības iecere ir apliecinājums Karīnas Miķelsones enerģijai un spējai panākt izcilu rezultātu.