a a a

Attīstība

 • Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.

 • Šogad AS “Sadales tīkls” Pierīgas novados paredzējis atjaunot 36 km garumā vidējā sprieguma elektrolīnijas, 17,6 km garumā pārbūvēt par kabeļu līnijām zemsprieguma elektrolīnijas un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 16 transformatoru apakšstacijas.

  Ādažu novadā gada sākumā elektrotīkla pārbūve noslēdzās Muižas ielas apkaimē, kur veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,7 km garumā, izbūvēta zemsprieguma kabeļu līnija 0,5 km garumā un gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija.

 • Šobrīd Latvijā aptuveni 85% daudzdzīvokļu ēku neatbilst mūsdienu siltumtehnisko īpašību standartiem, un daudzos gadījumos to tehniskais stāvoklis ir slikts vai pat kritisks. Šādos gadījumos ir nepieciešama visaptveroša ēkas atjaunošana, kas ietver gan vispārēju kapitālo ēkas remontu, gan arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

 • Jau ziņots, ka Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanai Ādažu novada dome 23.11.2017. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniedza projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (Projekts) iesniegumu.

  Izvērtējot iesniegumu un tā precizējumus, CFLA 06.06.2018. atsūtīja informāciju, ka Projekta iesnieguma precizējumi ir saskaņoti un 08.06.2018.

 • Šodien Ādažos uzsākta skolas jaunās ēkas karkasa būvniecība. Līdz šim jau izveidots pamata laukums ar teju 400 pāļiem 14m dziļumā, kā arī veikti demontāžas darbi, pārliktas komunikācijas, veikta zemes plenēšana, testa pāļu izbūve un testēšana.

  Klātesot Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākajam ekspertam Edgaram Lorem, Ādažu vidusskolas direktorei Dacei Dumpei un būvniekam, SIA “MONUM” valdes priekšsēdētājam Mārim Ozoliņam, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks svinīgi atklāja skolas būvniecības sākumu.