a a a

Attīstība

 • Baneris ar aicinājumu piedalīties aptaujā

  Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada pašvaldība laika līdz 31.martam veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ādažu novada attīstību kopš administratīvi teritoriālās reformas 2021.gadā un plānoto attīstību līdz 2027.gadam. Iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti un izmantoti Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027) uzraudzības ziņojumam.

 • teritorijas plānošanas sanāksmes aicinājuma banerisAicinām piedalīties Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrādē! Aicinām līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, jo tieši jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā! 
  Pirmā Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notika 17.janvārī tiešsaistē. Aicinām iedzīvotājus piedalīties sanāksmē klātienē 24. janvārī plkst. 18.00 Gaujas ielā 33A, Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, kā arī 31.janvārī plkst.18.00 Carnikavas pamatskolā. 
 • Aicinām piedalīties Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrādē! Aicinām līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, jo tieši jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā! 

  ! Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notiks 2023. gada 17.janvārī Zoom platformā plkst.17.00.

 • Šajā gadā turpinājās Gaujas kreisā krasta stiprinājumu būvniecības projekts. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt rievsienas trīs posmos, kuru kopējais garums ir 1,317 kilometri. Jau ziņojām, ka septembrī tika pabeigti būvdarbi pie Kadagas tilta, savukārt decembra sākumā ir pabeigta rievsienas izbūve un nostiprināšana ar akmeņu krāvumu upes pusē pie sūkņu stacijas "Kārkli".
 • Daļa no Ādažu novada no putna lidojuma Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties Ādažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, jo tieši Jūsu viedoklis var ietekmēt vidi un teritorijas attīstību novadā! Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu apvienotajā pašvaldībām jauni teritorijas plānojumi jāizstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim. Ādažu novada teritorijas plānojums tiks izstrādāts laika posmam no 2025.-2037. gadam.
 • 12. decembrī plkst. 18:00 Kalngales ciema Cīruļu, Svīres, Irbes un Zīlīšu ielas iedzīvotāji tiek aicināti uz publisko apspriedi par plānotajām ielu numuru un nosaukumu izmaiņām. Apspriede notiks brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis". Tiekoties ar adresācijas komisijas pārstāvjiem tiks izskaidrota esošā situācija, adrešu sakārtošanas procedūra un pārdēvējamo ielu piedāvātie jaunie nosaukumi.
 • ēka Garā iela 20, CarnikavaĀdažu novada pašvaldība paredz nodot nomā telpas ēkas 1. stāvā, Garā iela 20, Carnikavā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem - ģimenes ārsts, zobārstniecība un laboratoriskie izmeklējumi.