a a a

Atkritumu apsaimniekošana

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas pagastā pieejama Carnikavas Komunālserviss mājaslapā ŠEIT.

Aktuālā informācija par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ādažu pilsētā un pagastā no 2023.gada februāra ŠEIT.

Atkritumu apsaimniekošana Ādažu pagastā

Atklāta iepirkuma konkursa rezultātā atkritumu apsaimniekošanas tiesības ar 2019. gada 1.augustu Ādažu novadā uz nākamajiem 7 gadiem piešķirtas SIA “Eco Baltia vide”.

Kam jāslēdz līgums?

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka pienākumu ikvienam atkritumu radītājam slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tas jādara gan privātmāju īpašniekiem (īrniekiem) un daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem, gan vasarnīcu un dārzu īpašniekiem (nomniekiem).

Kā noslēgt līgumu elektroniski?

SIA “Eco Baltia vide” tīmekļvietnē www.ecobaltiavide.lv, sadaļā Klientiem/Līguma noslēgšana, jāautorizējas ar internetbankas starpniecību, jāizvēlas “Ādažu novads” un jāaizpilda attiecīgās teksta daļas. Pēc elektroniskā līguma noslēgšanas klients savā e-pastā saņems līgumu pdf faila veidā.

Kas jāzina dzīvokļu īpašniekiem?

Ja jums ir līgums ar apsaimniekotāju (piemēram, SIA “Ādažu Namsaimnieks”), tad pašiem nekas nav jādara, jo līgumu par visu māju kopā noslēgs apsaimniekotājs. Savukārt tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem nav sava ēkas apsaimniekotāja, līgums ar atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz katram individuāli.

Kāpēc maksa kļūst augstāka?

Tam ir vairāki iemesli – ik gadu valstī tiek palielināts Dabas resursu nodoklis, pieaug  sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas, kā arī transporta un darbaspēka izmaksas.

Lai iedzīvotājiem būtu iespēja samazināt maksu par nešķirotajiem atkritumiem, tiek paplašinātas atkritumu šķirošanas iespējas.

Privātmāju iedzīvotāji var samazināt izmaksas par nešķirotajiem atkritumiem, ja tie izmantos no SIA “Eco Baltia vide” iegādātas individuālās šķirošanas somas par atsevišķu samaksu.

Cik bieži jāplāno atkritumu izvešana?

Minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums no privātmājas ir 1 reizi mēnesī, no daudzdzīvokļu ēkām  – 2 reizes nedēļā, un no juridiskām personām – 1 reizi nedēļā.
Vasarnīcu, dārza māju un citu ēku iedzīvotāji, kurās tie uzturas īslaicīgi, var noslēgt sezonas līgumu ar minimālo atkritumu izvešanas biežumu – 3 reizes gadā, vai  arī iegādāties priekšapmaksas trafarētus maisus nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanai. Maisu cena ir 1.77 eiro (bez PVN) par 120 l maisu.  Šādus maisus varēs izmantot arī privātmāju īpašnieki, ja mājsaimniecībā radīsies neplānoti papildus atkritumi, kārtējā atkritumu izvešanas reizē novietojot tos pie atkritumu konteinera.

Joprojām varēs nodot lielgabarīta atkritumus Kadagas atkritumu šķirošanas laukumā. Ir paredzēts pagarināt šī laukuma darba laiku, t.sk. arī brīvdienās, bet plašāk par to informēsim tuvākajā laikā.

Mobilā aplikācija

SIA “Eco Baltia vide” izstrādās mobilo aplikāciju lietošanai viedtelefonos, un klienti varēs uzzināt informāciju par savā adresē pieejamajiem pakalpojumiem, kontrolēt vai mainīt atkritumu izvešanas grafiku, pieteikt papildu izvešanu un citus pakalpojumus.

Ar Ādažu novada domes 29.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr 15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Normatīvie akti”, kā arī klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Bioloģiskie atkritumi (lapas, zāle, mizas u.c.)

1.janvārī stājās spēkā nosacījumi, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi Pierīgas reģionos jāvāc dalīti no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas. Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” Ādažu novada iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas veidot piemājas kompostu, piedāvā vairākus risinājumus to šķirošanai – dažāda izmēra konteinerus, priekšapmaksas maisus, kā arī citus individuālus risinājumus lielākam bioloģisko atkritumu apjomam.

Ādažu novada privātmāju iedzīvotāji, namu apsaimniekotāji un uzņēmumi bioloģisko atkritumu šķirošanai var pieteikt 0,12m3, 0,24m3 un 0,66m3 izmēru konteinerus, kuru izvešana tiek nodrošināta saskaņā ar grafikiem. Privātmāju iedzīvotājiem pieejami arī priekšapmaksas speciālie maisi (120l). Maksa par vienu maisu ir 2,01 eiro (ar PVN), kur iekļauta arī to izvešana pēc iepriekšēja pieteikuma. Lielākiem sezonālajiem bioloģisko atkritumu apjomiem SIA “Eco Baltia vide” piedāvā iespēju pasūtīt arī lielāka tilpuma maisus vai specializētos konteinerus.
Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir zemāka, nekā par sadzīves atkritumu izvešanu, līdz ar to šo atkritumu šķirošana ir izdevīgāka un tādējādi iespējams samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa Ādažu novadā ir 15,49 eiro/m3 (ar PVN), kamēr sadzīves atkritumu apsaimniekošanas – 18,53 eiro/m3 (ar PVN). Tāpat Ādažu novada iedzīvotājiem ir iespēja bioloģiski noārdāmos atkritumus šķirot bez maksas kādā no publiski pieejamajiem šķirošanas punktiem ŠEIT.

Pie bioloģiskajiem atkritumiem drīkst šķirot dažāda veida dārza zaļos atkritumus, tostarp lapas, nelielus zariņus, zāli u.c., augu un dzīvnieku izcelsmes virtuves atkritumus – augļus, to mizas un kauliņus, kafijas, tējas biezumus bez to iepakojumiem vai filtriem, piena produktus, gaļas produktu kaulus u.c. Savukārt pie bioloģiskajiem atkritumiem nedrīkst izmest koku, papīra izstrādājumus, pelnus, tekstilu, plastmasas, bioplastmasas izstrādājumus, tostarp atkritumu maisus u.c. Pilna informācija par bioloģiski noārdāmo atkritumu pareizu šķirošanu pieejama ŠEIT.
Privātmāju iedzīvotāji un uzņēmumi (tirdzniecības vietas, kafejnīcas, restorāni u.c.) bioloģisko atkritumu šķirošanai var pieteikties elektroniski – lietotnē “Eco Baltia” vai aizpildot vienošanos www.ecobaltiavide.lv sadaļā “līgumu noslēgšana”, vai arī zvanot SIA “Eco Baltia vide” klientu centram pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu adazi@ecobaltiavide.lv. Savukārt daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji bioloģisko atkritumu šķirošanai var pieteikties, vēršoties pie sava namu apsaimniekotāja.
Plašāka informācija par SIA “Eco Baltia vide” piedāvātajām atkritumu šķirošanas iespējām un citiem pakalpojumiem pieejama www.ecobaltiavide.lv.

 

ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU