Atkarībām – NĒ! Sarunas ar jauniešiem caur filmām, plakātiem un radošajām darbnīcām

06.12.2017.

Gandrīz ikviens ikdienā ir saskāries ar atkarībām, to negatīvo ietekmi gan uz līdzcilvēkiem, gan uz pašiem atkarīgajiem. Atkarības ir dažādas – sākot ar apreibinošo vielu atkarībām, azartspēlēm, beidzot ar datoratkarībām. Visas atkarības negatīvi ietekmē paša atkarīgā, viņa ģimenes locekļu un citu līdzcilvēku dzīves. Lai mazinātu atkarību risku un pievērstu lielāku uzmanību veselīgam dzīvesveidam, Veselības projekta ietvaros tiek organizētas dažādas aktivitātes un pasākumi.
Novembra otrajā pusē Ādažu vidusskolā skolēniem tika demonstrēta režisora Jura Kursieša spēlfilma “Modris”. Caur kino tika sniegta informācija par atkarībām, to kaitīgo ietekmi un sekām, ietekmi uz apkārtējiem. Filmas pamatā ir patiess stāsts par 17 gadus vecu jaunieti Modri, kura ikdiena ir diezgan skarba un attiecības ar apkārtējiem sarežģās arvien vairāk. Modra atkarība no azartspēlēm rada konfliktu attiecībās ar māti un kolīdz sākas puiša piedzīvojumi ar Latvijas tieslietu sistēmu, viņa attiecības ar ārpasauli izmainās… Mēs katrs esam atbildīgi par savu dzīvi, par to, kā to veidojam. Pēc filmas noskatīšanās skolēni pārrunāja redzēto un savas domas pauda uzrakstot eseju “Atkarībām – NĒ!”.
Novembra beigās tika organizēts plakātu konkurss, kura ietvaros skolas vecuma bērniem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās un veidot plakātus, kuros attēlot, kāda ir atkarīga cilvēka dzīve un kāda tā ir, ja esi brīvs no jebkādām atkarībām. Savas domas par atkarību tematiku skolēni pārrunāja gan savā starpā, gan ar pasniedzējiem. Konkursa dalībnieku darbi aplūkojami Ādažu vidusskolā, 1.stāvā.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.