Atjaunots Ādažu bērnudārzs “Strautiņš”

02.06.2020.

Piedaloties pašvaldības, bērnudārza, būvnieka, būvuzrauga, autoruzrauga un SIA “Ekodoma” pārstāvjiem, 1.jūnijā tika atzīmēta Ādažu bērnudārza siltināšanas darbu pabeigšana. Tā kā šogad arī Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas atzīmēšana nevarēja notikt tikpat svinīgi un krāšņi kā citus gadus, pasākuma dalībnieki attālināti sveica mazos Ādažu bērnudārza iemītniekus un personālu, novēlot patīkamu atrašanos atjaunotajās bērnudārza telpās.

Paldies ikvienam, kurš līdzdarbojās projekta īstenošanā un nodrošināja Ādažu bērnudārza darbību pēdējā gada laikā! Lai atjaunotais bērnudārzs priecē gan pašus mazākos tās iemītniekus, gan personālu, gan ikvienu Ādažu novada iedzīvotāju!

Kā ziņojām iepriekš, līdz aprīļa beigām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” tika veikti atlikušie fasādes armēšanas darbi, dekora uzklāšana, labiekārtošanas darbi, kā arī citi darbi un maijā tika gatavoti dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā. 27.maijā Būvvalde pieņēma ēku ekspluatācijā, veicot atzīmi par būvdarbu pabeigšanu apliecinājuma kartē “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164”.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas nesiltināto ārsienu siltināšana, ēkas pagraba pārseguma siltināšana ar 150 mm biezu siltumizolāciju, ēkas bērnudārza daļas cokola (zem zemes līmeņa esošo sienu) siltināšana, ēkas bērnudārza daļas savietotā jumta siltināšana, ēkas bērnudārza daļas divslīpju jumta daļas papildus siltināšana, ēkas nemainīto ārdurvju nomaiņa pret jaunām siltinātām durvīm, ēkas nemainīto logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos. Paralēli Projektā paredzētajiem darbiem saimnieciskā kārtā tika veikti arī vairāki citi darbi, kas uzlabo bērnudārza darbību un sekmē pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību Ādažu novadā – bērnudārzā ierīkotas divas jaunas grupiņas, izveidoti bruģēti celiņi pie grupiņām u.c.

Darbus Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – Projekts) ietvaros veica SIA “BūvKORE”. Apliecinājuma karti izstrādāja SIA “Grand Eko”, savukārt būvuzraudzību – SIA “Būvētika”.Būvdarbi Projekta ietvaros veikti par 859 174,93 EUR bez PVN (1 039 601,67 EUR ar PVN),  no kuriem 451 000,00 EUR sedz ERAF.

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēka tika noteikta kā viena no pilotēkām programmas “Horizon 2020” projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” (saīsinājumā – “Accelerate SUNShINE”) ietvaros, kura mērķis ir demonstrēt ēku finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu tāda veida dziļās renovācijas projektiem, kas tiek veidoti apvienojot vairākus objektus un ir balstīti uz pašvaldību sadarbību. Tāpēc būvdarbu iepirkums paredzēja, ka Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas darbi notiks, izmantot Energoefektivitātes pakalpojumu (angļu valodā – Energy Performance Contracting, turpmāk – EPC) līgumu. EPC līgums paredzēja, ka SIA “BūvKORE” ir ne tikai jāveic siltināšanas darbi, bet arī 5 gadu garumā jāgarantē ēkas energoefektivitāte.