Atgādinām – nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš 2022. gadā ir 31. decembris

24.03.2022.

Vēršam uzmanību, ka iedzīvotāji, kuri pieteikušies e-pakalpojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski, saņem automātiskus atgādinājumus par samaksas termiņa tuvošanos un nenomaksāto pamatparādu ar aprēķinātu nokavējuma naudu. Šo informāciju uz e-pastiem veic vienotā informācijas sistēma un tas ir automātisks process.

Atgādinām, ka, saskaņā ar pašvaldībā pieņemto lēmumu, Ādažu novadā šogad visi likumā “Par nekustamo īpašuma nodokli” noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa ceturkšņa maksāšanas termiņi (31.marts, 15.maijs, 15.augusts un 15.novembris) ir pārcelti uz 31. decembri!

Ja nevēlaties turpmāk saņemt atgādinājumus par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, Jūs varat atteikties no šī pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv, atzīmējot, ka vēlaties atteikties no atgādinājumu saņemšanas.

Aicinām katru īpašnieku izvērtēt paziņojumu saņemšanu.