a a a

Atbalsts Ādažu uzņēmējiem – LIAA Siguldas biznesa inkubators

Siguldas biznesa inkubatorā ir iespēja esošiem uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem saņemt atbalstu biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai.

Atbalsta mērķis ir attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs.

Inkubators piedāvā uzņēmējdarbības uzsākšanai un biznesa idejas attīstīšanai nepieciešamo darba vidi, konsultācijas, apmācības, seminārus un tīklošanās pasākumus, mentoru atbalstu, pakalpojumu un līdzfinansējuma grantu.

Inkubatorā var iestāties gan fiziska persona ar biznesa ideju, gan jau esošie komersanti, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem,

 

Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā uzņemtiem dalībniekiem ir sekojoši:

 

PIRMSINKUBĀCIJA:

Pirmsinkubācijas atbalsta ietvaros biznesa idejas autors sešus mēnešus bez maksas izmanto inkubatora koprades telpas, atvērto biroju un biroja aprīkojumu, konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu.

Pirmsinkubācijas programma uzņem fiziskas personas un komersantus, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem, un uzņemšana notiek nepārtraukti.

 

Programmā ietilpst:

  • konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei un biznesa idejas novērtēšanai,
  • biznesa prasmju un iemaņu apguve,
  • koprades telpa – uzņēmējdarbībai nepieciešamais atvērtais birojs (open office) un biroja aprīkojums,
  • lekcijas, apmācības un semināri,
  • mentoru konsultācijas, kuras sniedz pieredzējuši uzņēmēji un eksperti.

INKUBĀCIJA:

Programma pieejama uzņēmumiem, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem, un tā ilgst līdz četriem gadiem, kamēr uzņēmums ir sasniedzis inkubācijas mērķus. Uzņemšana inkubācijā notiek periodiski.

Inkubācijas atbalsta ietvaros, papildus pirmsinkubācijas programmas pakalpojumiem, inkubatora dalībniekiem ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Šo pakalpojumu iegādi nodrošina LIAA.

Inkubācijas programmā uzņēmējiem ir iespēja pretendēt arī uz grantu (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10 000 EUR pakalpojumu un līdz 5 000 EUR aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai. Pakalpojumu sākotnēji 100% apmērā apmaksā uzņēmējs. Granti aprīkojuma iegādes līdzfinansēšanai pieejami no otrā inkubācijas gada.

 

Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami 12 novadu teritorijās – ne tikai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Sīkāka informācija par projektu pieejama LIAA mājas lapā. Tur arī pieejamas pieteikuma formas uz iestāšanos biznesa inkubatorā.

LIAA Siguldas biznesa inkubatora aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā: https://www.facebook.com/LIAASigulda/

 

Kontaktinformācija:
LIAA Siguldas biznesa inkubators
K. Valdemāra iela 3A, Sigulda, LV-2150, Latvija
+371 62400903

sigulda@liaa.gov.lv
Darba laiks: darba dienās 8.3017.00

Kontaktpersonas:
Gundega Vanaga-Janberga, vecākā projektu vadītāja
Signe Millere, projektu vadītāja

 

Siguldas biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.6/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.