a a a

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji Ādažu novadā:

SIA “Ādažu Ūdens” tel.:+371 67996581(birojs),  22309309(asenizācijas mašīna), e-pasts: udensadazi@inbox.lv, www.adazuudens.lv
SIA “LATTRANSPORT” +371 27002712, e-pasts info@lattransport.com
SIA “Strangs” +371 29696693, e-pasts garjiks@inbox.lv
SIA “VILEAX” 371 26037040, e-pasts natalijacirule@inbox.lv