a a a

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji Ādažu novadā:

SIA “Ādažu Ūdens” tel.:+371 67996581(birojs),  22309309(asenizācijas mašīna), e-pasts: udensadazi@inbox.lv, www.adazuudens.lv
SIA “LATTRANSPORT” +371 27002712, e-pasts info@lattransport.com