Ar SIA “NEWCOM Construction” noslēgta vienošanās par Carnikavas pamatskolas būvdarbu termiņa pagarinājumu

17.11.2021.

Atgādinām, ka 2020.gada nogalē tika uzsākti Carnikavas pamatskolas ēkas pārbūves darbi, kurus veic SIA “NEWCOM Construction”. Ar uzņēmēju tika noslēgtais līgums paredz skolas ēkas būvdarbus, būvprojekta izmaiņu veikšanu SIA “Firma L4” un SIA “Baltex Group” izstrādātajā būvprojektā, un būvprojekta autoruzraudzību. Jau ziņots, ka SIA “NEWCOM Construction” atbilstoši līguma nosacījumiem izstrādāja precizētu būvprojektu. Oktobrī uzņēmējs ierosināja noslēgtā līguma grozījumus, lai precizētu būvdarbu tāmes un būvdarbu izpildes termiņu. 11.11.2021. pašvaldība ar SIA “NEWCOM Construction” noslēdza vienošanos, kas paredz, ka būvdarbu kopējās izmaksas paliek nemainīgas, savukārt būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 25.03.2022.

Darbi tiek veikti projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” ietvaros ar mērķi attīstīt izglītības infrastruktūru, sekmēt plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un pilnībā modernizēt vispārējās izglītības mācību vidi Carnikavas pagastā.